Search results

  1. F

    Smart система за поливане.

    Здравейте. Имам идея да конструирам полуавтоматична поливна система чрез,която да може да се следи: - пх на водата/разтвора -влажност на почвата -тдс-за по късен етап -GSM Internet monitoring,като някой от процесите ще се контролират от вас самите. -помпа/или воден магнит клапан в зависимост...
Top