Билките като Лекарство.

125
63
Нека тук всеки който намери материал за лечебните свойства на билките свободно да поства било то за марихуаната или други билки мисля,че ще бъде полезно.Темата е крадена от друг форум за което се извинявам на човека ако присъства във фермата.
 
125
63
A

Аир (акорус, блатна тръстика)
Acorus calamus

Описание: Многогодишно блатно тревисто растение с хоризонтално пълзящо коренище, дълго до 1,5 м и до 3 см в диаметър. Плодът е суха червена ягода. Цялото растение, особено коренището, има силна и приятна миризма. Цъфти от юни до август.
Разпространение: Расте по мочурливите места и блата в Софийско, Казанлъшко, Варненско.
Употребяема част: За лечебна цел се използва коренището, което се събира през есента, най-често се обелва и разцепва по дължина. Допуска се употреба и на необелени коренища.
Действие: Експериментално е потвърдено противовъзпалителното действие, способността да възбужда рефлекторно стомашната и жлъчната секреция, да увеличава количеството на урината.

Алое
(aloe vera)

Описание: Вечнозелено растение, с изправено, високо до 1,5 м стъбло. Листата са мечовидни, дебели, сочни, заострени към върха на стъблото. При стайни условия цъфти твърде рядко.
Разпространение: У нас се отглежда като стайно декоративно или лечебно растение, понякога като оранжерийно.
Употребяема част: Използват се листата, от чийто сок чрез сгъстяване и изсушаване се получава стъкловидна маса, наречена алое или сабур.
Действие: Очистително, жлъчегонно, стимулиращо, противомикробно.

Алпийски лапад

Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящо хоризонтално многоглавесто коренище и дълги жълтеникави корени. Стъблото е 1-2 м високо, изправено, разклонено. Цветовете са зеленикави, събрани в силно разклонени метличести съцветия. Тичинките са 6. Плодът е светлокафяво лъскаво орехче. Цъфти юни-август.
Разпространение: Расте из планинските поляни, край потоци и реки, върху богати на азот почви в планини между 1200 и 2400 м надморска височина
Употребяема част: Използват се корените.
Действие: Билката действува запичащо в малки дози и слабително в по-големи дози. В малки дози се получава жлъчегонно действие и понижаване на артериалното налягане.

Анасон
(Pimpinella anisum)

Описание: Едногодишно растение с 30-60 см високо стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете са бели. Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни до яйцевидно продълговати. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Отглежда се като етеричномаслена култура главно в Първомайско, Хасковско, Бургаско, Чирпанско.
Употребяема част: За лечебни цели се използват плодовете и полученото от тях етерично масло.
Действие: Плодовете поради богатото съдържание на етерично масло притежават отхрачващо, антисептично и спазмолитично действие, потогонно и температуропонижаващо.

Артишок
(cynara scolymus)

Описание: Многогодишно тревисто растение с 1,5 до 2 м високо стъбло. Листата са дълбоки, пересто нарязани. Цветните кошнички са единични, едри, 6-7 см в диаметър. Плодовете са 6-8 см дълги, с 25-40 мм дълга хвърчилка Цъфти юли-август.
Разпространение: Расте в Югозападна Европа. У нас се отглежда много рядко като декоративно растение.
Употребяема част: За лечебни цели се използват цветните кошнички.
Действие: Засилва жлъчната секреция и диурезата, стимулира метаболизма на холестерола.
 
125
63
Б

Багрилна жълтуга

Описание: Силно разклонен храст или полухраст, достигащ на височина 30-60 см. Листата са последователни. Цветовете са жълти, събрани в гроздовидни съцветия. Плодът е тъмнокафяв боб. Цъфти през юни-август.
Разпространение: Расте из храсталаци и просветлени гори, предпланините и планините из цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се цъфтящите и облистени връхни части, отрязани на около 30 см от върха.
Действие: Пикочогонно, слабително и капиляроукрепващо. Противовъзпалително, противоязвено и капиляроукрепващо действие.

Блатия (върболист)
(lythrum)

Описание: Многогодишно тревисто растение с 60-150 см високо, изправено, ръбесто стъбло. Листата са последователни. Цветовете са червени, розови или бели, събрани в метличести съцветия. Плодът е продълговата, яйцевидна, двугнездна кутийка. Цъфти през юни-август.
Разпространение: Расте по влажни ливади край реки и потоци из цялата страна до 1700 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се цъфтящите връхни части на стъблата.
Действие: Запичащо, кръвоспиращо, антисептично, улесняващо заздравяването на рани.

Блювателно орехче
Nux vomica

Описание: Дърво, което има разположени едно срещу друго листа, неопадащи през годината, овални и блестящи.цветовете му са бели с зеленикав отенък, групирани в съцветия. Плодът е с големина на малък портокал и е обвит с кора.
Съдържа много семенца.
Разпространение: Вирее в Югоизточна Азия.
Употребяема част: Сухите семена.
Действие: При свърхвъзбуда и раздразнителност, успокоително действие.

Блян
( Huoscyamus)

Описание: Високо до 30 см тревисто растение, с меки, изрязани на триъгълни лобове листа. Цевтовете са жълти на цвят с лилави нишки.
Разпространение: Вирее до 100 м надморска височина, моног разпорстранено растение у нас.
Употребяема част: Цялото растение в свеж вид, откъснато по време на цъфтежа.

Божур
Paeonia officinalis

Описание: Божурът е от сем. Лютикови и е многогодишно тревисто растение корени като луковици. Листата и цветовете му са големи, като листата са разделени на продълговати ленти, а цветовете – ярко червени.
Разпространение:До 1000 метра надм. височина, често срещано растение и в градините.
Употребяема част: Пресният корен
 
125
63
Босилек

Описание: Едногодишно тревисто растение с характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, четириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е прекъснато, класовидно, образувано от малкоцветни прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. Плодът след узряване се разпада на 4 чернокафяви орехчета. Цъфти от юни до август.
Разпространение: Отглежда се из градините като декоративно растение и подправка. Произхожда от Азия.
Употребяема част: Използват се цъфтящата надземната част, отрязана на около 20 см от върха, без долните одървенели части от стъблото.
Действие: Противовъзпалително, спазмолитично, апетитовъзбуждащо и други, които се дължат на етеричното масло.
Приложения:

Брей
(ocimum)

Описание: Многогодишно увивно тревисто растение с месесто, грудесто коренище, до 20-30 см дълго с дебел кафяв корков пласт. Стъблата са до 3-4 м дълги. Цветовете са бледозеленикави, еднополови. Плодът е яркочервен, сочен, яркочервен. Цъфти май-юли.
Разпространение: Расте по влажни, сенчести храсталачни места и в букови гори из цялата страна до 1200 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се коренищата.
Действие: Местно дразнещо действие

Брош
(Rubia Tinctorum)

Описание: Многогодишно тревисто растение с дълго, хоризонтално и цилиндрично коренище, което е чернокафяво отвън и червено отвътре. Стъблото е четириръбесто, с извити назад шишчета. Цветовете са дребни, жълтозелени, групирани по няколко. Чашката почти липсва. Плодовете са ягодовидни. Цъфти от юли до септември.
Разпространение: Среща се нарядко из цялата страна, предимно в Южна и Източна България – между храсти и градини.
Употребяема част: Използва се коренището, събрано през есента, след узряване на семената, или през ранна пролет.
Действие: Диуретично, жлъчегонно, слабително и подобряващо храносмелането.

Бръшлян
(Hedera helix)

Описание: Вечнозелен храст с пълзящи или катерливи стъбла. Листата са 3-10 см дълги, кожести, лъскави, по цветоносните клонки яйцевидни или елипсовидни. Цветовете са жълтозелени с петделна чашка и венче. Цъфти август-септември, а плодовете узряват на следващата пролет.
Разпространение: Расте из широколистните и смесени гори, по-рядко и по скали из цялата страна до 1800 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се листата.
Действие: Има отхрачващо действие, втечнява бронхиалния секрет. Има изразено противовъзпалително действие.

Бухалковиден плаун

Описание: Многогодишно тревисто растение с 50-100 см дълго, пълзящо или възходящо и гъсто облистено стъбло. Листата са последователни. Някои от клонките са изправени и на върха им се образуват 2-4 спороносни класчета.
Разпространение: Расте по тревисти и каменисти места из хвойнови храсти и смърчови гори между 1600-2200 м надморска височина. Среща се ограничено в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила и Западните Родопи.
Употребяема част: Използват се спорите и клонките.

Бучиниш
Conium maculatum

Описание: Двугодишно растение, което става високо повече от 1 метър. Стъблото му е набраздено и кухо. Листата му обикновено са триугълни и изрязани.Цветовете са малки и бели, събрани с сенници.
Разпространение: Колкото и да е странно това растение вирее по разрушени къщи и край пътища.
Употребяема част: Върхът на растението, заедно с цветовете, откъснат в края на цъфтежа в прясно състояние.
 
125
63
Билките с психологично въздействие.
Татул

Татул (Datura stramonium) е храстовидно растение от семейство Картофови. Широко разпространено в целия свят, то расте върху богата почва, често в полски райони. Едрият му бял до лилав цвят е с формата на тромпет и е от 5 до 12,5 см. Стъблото и листата му са лилави до тъмно зелени. Листата му са с шипове и са големи, от 7 до 20 см. Стъблото му е добре разклонено. Зелените му плодове са с яйцевидна форма, едри като орехи и с много шипове. По-късно то се разцепва на четири помещения, всяко от което се състои от няколко черни семена. При разрез или натиск, всички части отделят неприятен мирис.

Внимание! Татулът е силно токсично растение. Всичките части на татула са силно отровни. В по-големи дози приемането му е дори смъртоносно. Съдържа алкалоиди, които водят до халюцинации, когато дребни количества от татул се сваряват на чай, ядат или пушат. Използва се като алтернатива на халюциногенни вещества,но точната доза семена за постигане на халюцинации не може да бъде определена, тъй като тя е различна за всеки човек. Дори и няколко микрограма в повече могат да доведат до фатален край. Не се препоръчва за експерименти.

Спазмолитично и болкоуспокояващо действие.Прилага се при спастична кашлица, полова свръхвъзбуда, мигрена и по-рядко при бронхиална астма. Листата на татула се използват при главоболие, прилив на кръв в главата, неврастения, парализи, епилепсия, при психични заболявания, сънливост, хълцане.
Лъвско ухо


Лъвско ухо / Leonitis Leonurus е представител на семейство Lamiaceae /Устоцветни.
Заради ефектните си оранжеви цветове, разположени около стъблото и отдалеч приличащи на лъвска грива, то е получило необичайното си название.
Стъблото му е дълго и твърдо - растението да увисне към земята; достига и до 30 см височина. Листата са с форма на копие и леко мъхести. Цветовете са изключително ефектни, в червеникаво-оранжево-жълти багри. Състоят се от голяма и малка долна устна, достигат до 5 см големина. Мъхести са и приличат на лъвски глави, откъдето идва и наименованието.

Лъвското ухо е непретенциозно растение. То обича да пие повечко вода. Поливайте редовно, но внимавайте почвата да не подгизва. Почвата е смес от пръст, торф и пясък. Цъфти от края на лятото до късна есен. Подгответе условия още от пролетта, за да се наслаждавате на красиви цветове. Най-добре е да се отглежда в градина, но може да опитате и като стайно растение.
Отглежда се на достатъчно слънчево и топло, но не прекалено горещо място, следователно че растението е подходящо за къщи в планината. Ако отглеждате Лъвско ухо в саксия, което не дава гаранции за успех, е добре през лятото да изваждате саксията му на открито, за да може да диша. Най-добри са температурите около 18 градуса.
Размножава се трудно, чрез резници през април. За да се вкоренят, се нуждаят от много слънце.

Връхчетата може да се пушат на лула или листче . От тях може да се вари и чай с успокоително действие и лека еуфория при нормални дози и да достигне до халюцинации при прекаляване. След пушене ефекта може да е подобен на марихуана и се твърди , че е краткотраен. Екстракта помага при болки от артрит.
 
125
63
Хавайска роза

Хавайска роза (Argyreia nervosa) е многогодишно увивно растение от семейство Convolvulaceae. Към същото семейство принадлежат и други психоактивни растения като Morning Glory? (грамофонче) и Ololiuqui?. Всички те съдържат (предимно в семената) коктейл от алкалоиди, близки по структура до LSD, а именно амиди на лизергиновата киселина. LSA е един от тези алкалоиди, но често с това съкращение се означава комбинацията от всички амиди на лизергиновата киселина в дадено растение или продукт. Растението се среща на много места по свето като Хавайските острови, Мадагаскар, Нова Зеландия, някои части на Азия. За разлика от Morning Glory? и Ololiuqui?, не е известно хавайската роза да е била употребявана в миналото като част от някои религиозни практики. Първите данни за нейната употреба идват от Хавайските острови, където по-бедните хора я използвали като евтин начин да се надрусат.

Употреба: В сравнение с останалите си увивни братовчеди, хавайската роза съдържа най-висок процент LSA. В зависимост от произхода им, семената могат да се различава по концентрация на активни вещества. Очевидно това колко са пресни също оказва влияние. Обичайната доза е между 5 и 8 семена, но може да достигне и 12. При липса на информация за силата на дадени семена е препоръчително да се започне с 4 и всеки следващ път дозата да се увелича с +50%, докато се достигне желаният ефект. Независимо от начина на употреба е препоръчително първо да се отстрани напълно външната мъхеста обвивка на семената, тъй като тя много увеличава стомашния дискомфорт.

Препоръчително е след настъпване на ефекта (след 1-2 часа) умишлено да се повърне - това води до много по-приятен трип.

Дъвчене – най-разпространеният метод се изразява в сдъвкване и поглъщане на семките. Семената трябва да се сдъвчат много добре и обикновено се приемат две по две.

Подезично – семената се смилат и се държат под езика за около 30мин. При този метод е нужно дозата да се увеличи с около 50% за постигане на същия ефект.

Екстракт – има и различни метода за извличане на алкалоидите от семената. Предимството на екстракта е че колкото е по-чист, толкова по-малки са страничните ефекти от употребата. Най-простия (и най-нечист) метод се състои в смилане на семената, накисване в студена вода за 24 часа, прецеждане и изпиване на разтвора.

Ефект: Средната продължителност на ефекта е 8 часа като тя варира много в зависимост най-вече от дозата. Първият един до два часа след поглъщането са изпълнени със силен стомашен дискомфорт. Обикновено с настъпването на психеделичния ефект гаденето отминава. Платото, което продължава обикновено около 4 часа, при малки дози се изразява най-вече в еуфория. При по големи дози се проявя силно изразен психеделичен ефект, наподобяващ LSD – халюцинации, загуба на представа за време и пространство, които могат до достигнат и до извънтелесни преживявания, връзка с извънземни същества и т.н. Последващите ефекти са характерни само за по-високите дози и могат да продължат между 4 и 12 часа, което значи ефектът може да отмине напълно чак 18 часа след приемането. Последващите ефекти могат да включват периодични халюцинации, усещане за телесна тежест, главоболие, безсъние.
 
125
63
Салвия дивинорум

Салвия дивинорум (Salvia divinorum) е ботаническото название на мексиканско растение, което местните наричат Ska Pastora, Ska Maria Pastora, Yerba de Maria и др. Популярното й название е просто Салвия, което понякога води до объркване. Salvia divinorum е само един от около 200 познати видове салвии, между които най-популярният Salvia officinalis, известна още като градински чай. Но divinorum е единственият вид от семейство Salvia, който има психеделични свойства. Някои от другите салвии съдържат туйон или други вещества които имат слаб ефект върху ЦНС, но те нямат нищо общо със salvinorin A, активната съставка на Salvia divinorum. Затова от тук нататък под Салвия да се разбира Salvia divinorum. Салвинорин А е агонист на капа-опиоидните рецептори, и е единствената природна съставка, с такова действие.Интересното за Салвията е, че тя не се среща никъде на свобода. До 1962 тя се е срещала единствено в местността Мацатек в планината Сиера Мадре в Оаксака, Мексико, където е била отглеждана от местните шамани. Те са я използвали за лекуване и предсказания като дъвчели пресните листа. За пръв път от там е взето растение през 1962 от Алберт Хофман и Гордън Уосън. Но Салвията започва масово да се разпространява по света и да добива популярност едва през 90те години. т Салвията се изолирани и други вещества подобни на салвинорин А, но в по-малка концентрация. Има сведения, че салвинорин C също е психоактивен и дори по-силен от салвинорин А. Но това все още не е експериментално доказано при хората. Salvia divinorum и Salvinorin A не са споменати в списъка на забранените вещества, и тъй като нито растението, нито активното вещество са сходни с някое от забранените, то Салвията е напълно легална в България. Така е и в повечето страни по света, с изключение на Австралия, Финландия и Дания, където от скоро е нелегална. Стъпки към забраната не Салвията се предприемат и в САЩ и в някои Европейски страни.

Употреба: * Сушени листа - Най-често срещаната и най-евтина форма, под която се предлага Салвията. Сушените листа най-често се пушат, но могат и да се дъвчат (при което първо се накисват във вода за 10 минути).

o Пушене в:

+ лула - Най-ефикасният вариант. За да постигнете желания ефект обаче, е нужно да спазвате специфичния метод за пушене. Натрошете листа необходими за 3 лули (с повече от 3 ефектът няма да се усили, а ако се окажат много винаги можете да спрете след първата или втората). За да усилите ефекта, можете преди да пушите да вдишате няколко пъти от ментов инхалатор (продават се за хрема в аптеките). Всичко необходимо трябва да ви е подръка – Салвията, 2 запалки (тъй като понякога първата се стапя), пепелник, чаша вода или ментов бонбон (за да облекчите гърлото си). Трябва да изпушите цялото количество в рамките на 3 минути максимум, тъй като салвинорин А много бързо се разгражда в организма, а вие искате да постигнете висока концентрация. Опитайте се да изпушите всяка лула на един дъх. Изпразнете дробовете си докрай и бавно почнете да вдишвате дима като постоянно държите запалката включена и пламъка директно върху салвията (за да достигнете температурата нужна за изпаряването на салвинорин А). Докато вдишвате се опитвайте да поемате максимално количество дим и минимално въздух. Задръжте дъха си колкото можете, издишайте, поемете глътка чист въздух, издишайте и веднага запалете втората лула. Ефектът е почти моментален, така че след втората лула сами ще знаете дали имате нужда от трета. След последната лула оставете всичко, отпуснете се и се отдайте на преживяването.
+ бонг – Също ефикасно. Използвайте метода описан по-горе. Предимството е, че в някои бонгове може да сложите цялото количество Салвия и да не се налага да “презареждате”.
+ наргиле – Този вариант не е много ефикасен, тъй като, минавайки през водата, салвинорин А ще се охлади и утаи. Подходящ е само ако не можете да пушите Салвията в лула или бонг.
+ джойнт/цигара - Много неефикасен метод с минимален или никакъв ефект, тъй като не се достига нужната температура и Салвията изгаря без да се изпари активната съставка;
* Пресни листа – дъвчене – Другият популярен и ефективен метод за приемане. Препоръчва се преди това с четка за зъби да измиете вътрешната част на бузите и под езика, за да отстраните слоя от мъртви клетки, и след това да се жабурите 1-2мин. с алкохол и ментол (в аптеките има такива препарати за уста). Пресните (или рехидратирани сушени листа) се навиват на няколко пурички от по около 5-10 листа (общо около 30 г. пресни листа). 1-2 пурички се държат се в устата 15 минути като от време на време се сдъвкват и разбъркват с език и се избягва преглъщането, след което се изплюват. Това може да се повтори и потрети с още пурички.
* X-тракт (обогатени листа) - това което се продава като екстракт (5х, 10х и т.н.) всъщност представляват сухи листа обогатени с извлек от Салвия. Полученият продукт е съответно 5, 10 и т.н. пъти по силен от сушените листа. Пуши се като сухите листа, но наведнъж, тъй като е достатъчно много по-малко количество. Този вид екстракт е най-предпочитаната форма на Салвия за постигане на силен ефект.
* Тинктура – Отново се препоръчва почистване на устата (описано в дъвчене), след което няколко капки от тинктурата се поставят под езика и държат, докато напълно не се разнесат със слюнката. Поради голямата концентрация на салвинорин А в тинктурата, дозата трябва да бъде точно изчислена и измерена.
* Чист салвинорин А (кристали) – може да се приема по всякакъв път, но само след точно претегляне, тъй като дозата е прекалено малка, за да се мери на око.
* Други методи за приемане: Възможно е приемането на Салвия (във всякакъв вид) и перорално, но така са нужни много по-големи количества (които не са определени еднозначно). Няма данни за интрамускулно или интравенозно приемане на салвинорин А.

Ефект:Салвията може да има много различен ефект в зависимост от дозата и човека. Затова и хората дават най-различни описания на ефекта от "леко замайване" до "най-ужасяващото преживяване в живота ми". При някои преживяването има символичен характер - изпълнено е с халюцинации, образи, звуци и т.н. При други преживяването е директно - проявява се не в средата а в самия човек - трансформация или загуба н егото, преминаване към други нива на мислене и възприятие и др.

Като се говори за ефекта на Салвията често се използва термина "пробив". При достатъчна доза и благоприятни условия човек прави пробив през границата на реалността и Салвията го отнася на извънтелесно преживяване. Само човек направил пробив знае какво всъщност представлява Салвията. Има много варианти за разделяне на ефекта по сила, в случая са описани три степени съотнесени със скалата на Шулгин:

+ Характеризира се с някои от следните симптоми: замайване, усещане за лекота, изостряне на възприятията.

++ Налице са гореспоменатите симптоми, често съпътствани с физически промени като повишаване на телесната температура, потене, загуба на координацията, усещане за безтегловност, налице са и промени във възприятията като визуални и слухови халюцинации, изменяне на представата за пространство и време. Поради факта, че тези промени са много резки, човек се обърква и отстрани изглежда стреснат или неадекватен. От друга страна, ако човекът си е поставил някаква цел и предварително се е съсредоточил върху нея (напр. проблем или въпрос), Салвията може да го насочи към решението/отговора.

+++ Това означава, че човек е направил пробив. Някои хора описват настъпването на ефекта като влизане в тунел или водовъртеж, най-често въобще нямат спомени от този момент и просто изведнъж се озовават някъде, без да знаят че са употребявали Салвия. Преживяването се определя като извънтелесно преживяване, пътуване във времето и пространството, астрална проекция, достъп до други измерения, контакт с извънземни. Освен с реалността, драстични промени настъпват и с егото - човек гъби представа за себе си и може да се идентифицира с какво ли не като напр. атом, светлинно кълбо, вселената или просто последния предмет, който е видял.
 
31
18
Салвия съм отглеждал сигурно 2-3 години.Много капризно растение,но лесно за клониране.
Не е написано в статията,но трябва много да се внимава при използването и.Особенно при
пушенето на екстракти.Винаги да има човек,който не е пушил в компанията и никога самостоятелно.
Трипа понякога е страшен.Някой за 20 минути отиват на Луната ,някой на Марс :),но някой
хващат ножа и...,а някой тръгват да скачат от прозореца.Така че умната с екстрактите и
винаги с човек до вас.
 

Ina

2,963
313
ехо,довърши за билките,за да постна аз кога се събират различните части от растенията,сушене и приготвяне,защото намерих инфо в нас в една билкарска книжка.Хубава тема. Не е лошо да споделяте някой ако се е оправил от някоя болест чрез билки,хомеопатия и тн.,Неща които работят при обичайните хреми и вируси и за по-тежки болести.На мен никоя от обичайните детски болести като ангина,разни ушни тем подобни възпаления не може да ми се опре вече. миналата година излекувах бронхопневмония на детето,докторката все още си мисли че има някаква заслуга и антибиотика бил повлиял много добре хахаЗа няма и 10 дни с дейното участие на зеления дракон като компрес.:)
 
125
63
Бъз
(sambukus)

Описание: Градински храст, който понякога става толкова висок, че прилича на дърво.Цъфти от Май до Юни. Има дребни, бели цветчета, разположени по „букети”, които притежават силен мирис. Плодовете му са кръгли и лъскавочерни и узряват до есента.
Разпространение: Различните заграждения и гори.
Употребяема част:Краищата на клоните заедно с с цветовете в прясно състояние.

Бял боб(фасул)

Описание: Едногодишно увивно растение. Плодът е до 20 см дълъг боб с бъбрековидни или елипсовидни семена. Цъфти юни-юли.
Разпространение: Отглежда се в цялата страна. Произхожда от Южна Америка.
Употребяема част: За лечебни цели се използват напълно узрелите сухи обвивки на плодовете.
Действие: Понижава нивото на кръвната захар. Притежава диуретично действие

Бял имел

Описание: Вечнозелено, полупаразитно, двудомно храстче. Прикрепва се най-често върху клоните на иглолистните дървета и по тополите. Развива вилужно разклонено стъбло и срещуположни, седящи, целокрайни листа, продълговати, кожести с тъмнозелен цвят. Цветовете са малки, жълтозелени, събрани на групички.
Разпространение: Паразитира върху широколистни и иглолистни дървета главно в Източна България.
Употребяема част: Използват се стръковете и листата. Дрогата притежава слаба своеобразна миризма и горчив вкус.
Действие: Снижава повишеното артериално налягане, което се свързва със способността му да разширява кръвоносните съдове и да премахва съдовите спазми. Смята се, че този ефект се дължи на съдържащия се в белия имел вискотоксин.

Бял оман
(Inula Helenium)

Описание: Многогодишно тревисто растение с дебело, късо, месесто коренище и дълги кафяви корени. Стъблата са 100-150 см високи, разклонени на върха. Листата са последователни, влакнести. Цветовете са жълти. Цъфти от юни до сертември.
Разпространение: Расте по влажни сенчести в горите, из крайречни храсти и покрай планински потоци, по-често до 1000 м надморска височина, предимно в източните части на страната.
Употребяема част: Използват се корените с коренището, събрани късно през есента или през ранна пролет.
Действие: Коренището и корените притежават отхрачващо, секретолитично и противовъзпалително действие.

Бял пелин

Описание: Многогодишно сребристо тревисто растение със своеобразен приятен аромат и силно горчив вкус. Стъблото а от 40-120 см високо, в горната част разклонено, в основата вдървеняло. Листата от двете страни са покрити със сребристи копринести власинки. Всички цветове са тръбести, жълти, без чашка. Плодът е около 1 мм дълъг, кафяв, продълговат, заострен. Цъфти от юли до септември.
Разпространение: Расте по тревист и каменисти места, из храсталаци и градини, главно в равнините и предпланините.
Употребяема част: Използват се цъфтящите облистени връхни части, отрязани на около 25 см от върха. Събират се в началото на цъфтежа. Да се внимава да не се смесва с черния пелин, на който листата отгоре са тъмнозелени, голи, а отдолу бели.
Действие: Билката е едно от най-употребяваните растения в балканската медицина. Експериментално е доказано, че тонизира мускулатурата на храносмилателните органи, увеличава отделянето на храносмилателни сокове и подобрява храносмилането. Съдържащите се в етеричното масло съставки възбуждат централната нервна система. Има противовъзпалително дествие (хамазуленът) и способност да премахва спазмите на гладкомускулните органи – стомах, бронхи и др.

Бял равнец

Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящи подземни издънки, с право неразклонено стъбло. На върха на стъблото цветните кошнички са събрани в гъст щит. Всяка кошничка се състои от 5 периферни, бели езичести цветове. Цъфти от юни до септември.
Разпространение: Расте по тревисти места, по ливади, между храстите в цялата страна и над 1000 м надморска височина.
Употребяема част: За лечебна цел се използват цветните кошнички и надземната част.
Действие: Експериментално е доказано кръвоспиращото действие. Има известно ободряващо и болкоуспокояващо действие. Нормализира двигателната и секреторната функция на стомаха. Притежава противовъзпалително действие.
 
125
63
Бял смил
(Gnaphalium luteo)

Описание: Едногодишно сивовлакнесто растене, 5-25 см високо, от основата силно разклонено. Листата са последователни, линейно ланцентни до продълговати, 1-5 см дълги и 2-6 мм широки. Цветовете са много дребни, светложълти. Плодовете са продълговато цилиндрични. Цъфти от юни до септември.
Разпространение: Расте по влажни места из цялата страна.
Употребяема част: Използват се надземната част, събрана през лятото по време на цъфтеж.
Действие: Установено е благоприятното действие на билката при високо артериално налягане и гръдна жаба. Маслените извлеци ускоряват заздравяването на различни видове язви и рани.

Бяла акация
(Robinia pseudoacacia)

Описание: Дърво, което може да достигне до 25 метра височина, с разперени клони, чиито листа са сложни и са съставени от голям брой листенца. Цветовете са бели, ароматни, пеперудоцветни и образуват висящи гроздове. Плодът представлява кафява шушулка.
Употребяема част: Използват се цветовете, кората и листата.
Действие: Апетитовъзбуждащо и стимулиращо стомашната секреция

Бяла бреза

Описание: Високо дърво или храст, с гладка, тънка, бяла кора, която се обелва на хоризонтални ивици. Младите клони са прави. Листата са ромбовидни или сърцевидни. Мъжките съцветия са дълги. Цъфти през пролеттта.
Разпространение: Расте из горите, сечищата и по скалистите места – в зоната на иглолистните и буковите гори навсякъде в страната. Отглежда се и като декоративно растение в паркове и градини.
Употребяема част: За лечебни цели се използват листата, листните пъпки и кората. Листата се събират през юни-септември, когато са напълно развити. Пъпките и кората – през април и май, по време на движение на соковете в растението и преди разпукването на пъпките.
Действие: Пикочогонно, диуретично, общоукрепващо.

Бяла върба

Описание: Храст или дърво, високо до 30 м, с широка корона. Клоните са хоризонтални или леко повдигнати и чупливи. Короната на стъблото е тъмнокафява, дебела, дълбоко напукана. Листата са ланцентни. Цъфти през март-май.
Разпространение: Расте край реките по влажни и песъчливи места, из храсталаците в цялата страна до 1000 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се корите, събрани през ранна пролет – по време на усилено сокодвижение в растението.
Действие: Противоревматично, обезболяващо, потогонно, успокояващо.

Бяла дива тиква
Brionia

Описание: Многогодишно, пълзяща растение с обемист месест корен. Цветовете са зеленикави. Плодът е малък и става червен или черен (в зависимост от вида) щом узрее.
Разпространение: Обичайно за Франция растение.
Употребяема част: Пресният корен.

Бяла мъртва коприва
lamium album

Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящо хоризонтално коренище. Стъблата са 30-60 см високи. Цветовете са бели, разположени в прешлени в пазвите на горните листа. Плодът се разпада на 4 орехчета. Цъфти през април-юли.
Разпространение: Расте по буренливи места, сравнително рядко, предимно в Югозападна България.
Употребяема част: Използват се цветовете. Събира се само венчето без чашката.
Действие: Кръвоспиращо – скъсява времето на кръвосъсирване.
 
125
63
Бяла чемерика
Veratrum album

Описание: Здраво тревисто растение, което може да достигне до 1,5 метра височина. Листата му се редуват по стъблото, а в основата го обвиват. Цветовете му са зеленикави, а плодът прилича на капсула. Растенитео е отровно. Често го бъркат с тинтявата, която е билка и това води до лоши последствия. Разликата е, че листата на тинтявата са разположени срещуположно и цветовете са жълти, а не зелени.
Разпространение: Обичайно растение за високопланинсктие поляни и пасища на Франция и Централна Европа.
Употребяема част: Свежата подземна част на растението.

Бясно дръвче
Daphne mezereum

Описание: Малко дръвче, което е високо около от 1 метър със сива кора и розови, миризливи цветове без дръжки. Плодът му е червен.
Разпространение: В горите на Франция се среща често.
Употребяема част: Кората на прясното стъбло.
 
125
63
В

Вишна

Описание: Високо до 8 м дърво с широка корона. Листата са последователни, продълговато елипсовидни до продълговато яйцевидни. Листните дръжки са без жлези или с 1-2 жлезички. Плодовете са сферични, червени и костилкови. Цъфти през април-май.
Разпространение: Отглежда се в цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: За лечебни цели се използват дръжките на зрелите плодове.
Действие: Аперитивно, сърдечно укрепващо, пикочогонно, противовъзпалително.

Водна детелина
(Menyantes trifoliata)

Описание: Многогодишно блатно тревисто растение с дълго, пълзящо, начленено коренище, дебело 1-1,5 см. Цветоносното безлистно стъбло е високо 15-35 см. Листата с дълги дръжки са 3-10 см дълги и 1,5-3 см широки. Съцветието е гроздовидно. Цветовете са бледорозови. Плодът е едногнездна яйцевидна кутийка, разпукваща се на две половинки. Цъфти от юни до август.
Разпространение: Расте из заблатени места, мочурливи ливади и торфища, предимно в планинските и по-рядко във високопланинския пояс на Западните и Средните Родопи, Рила, Витоша, Западна Стара Планина – Петрохан, Южен Пирин, а също и под 1000 м надморска височина в Самоковско.
Употребяема част: Използват се листата, събрани в края на цъфтежа с дръжки до 3 см.
Действие: Билката има апетитовъзбуждащо действие. Приписва и се способността да успокоява централната нервна система.

Водно пипериче

Описание: Едногодишно тревисто растение, което достига до 60см височина, със зелено или червеникаво стъбло. Листата са последователни, продълговати, целокрайни. Цветовете са дребни, зеленикаворозови. Плодът е яйцевидно, тъмнокафяво орехче. Вкусът е парлив, изчезващ при сушене. Цъфти през юли-август.
Разпространение: Разпространено навсякъде покрай реките, влажните и мочурливи места в страната.
Употребяема част: За лечебни цели се използва тревата, състояща се от цветоносни и плодоносни облистени стъбла, дълги около 40 см, събрани през периода на цъфтеж.
Действие: Кръвоспиращо, капиляроукрепващо, тонизиращо маточната мускулатура.

Волски език
(Phyllitis scolopendrium)

Описание: Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Листата са 15-50 см дълги и 3-6 см широки, кожести, широко линейни, целокрайни, с дръжки. Сорите са линейни, 8-18 мм дълги. Спорите се образуват през юли-август.
Разпространение: Расте из сенчести и влажни скалисти места в горите, най-често в дъбовия пояс.
Употребяема част: Използват се листата без дръжките.
Действие: Листата имат омекчаващо действие, успокояват кашлицата, болката. Имат известно кръвоспиращо и противовъзпалително действие.

Вълнест напръстник

Описание: Многогодишно или двегодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, високо 30-100 см. Листата са последователни, продълговати, 6-12 см дълги и 1,5-2 см широки. Връхните стъблови листа са приседнали, заострени към върха. Цветовете са 2-3 см дълги. Плодът е конусовиден. Цъфти през юни-август.
Разпространение: Расте по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и редки гори, най-чест до 1000 м надморска височина в цялата страна.
Употребяема част: Използват се листата като суровина за фармацевтичната промишленост.
Действие: Подобрява дейността на сърдечния мускул, кръвоснабдяването на органите и засилва диурезата. Нормализира сърдечния ритъм.

Върбинка
(Verbena)

Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1 м разклонено, стъбло. Листата са срещуположни. Цветовете са бледорозови или светловиолетови. Чашката и венчето са петделни. Плодът е сух. Цъфти през май-септември.
Разпространение: Расте по тревисти места, из ливади и крайречни тераси, а също като плевел из окопните култури.
Употребяема част: Използват се цъфтящите връхни части на стъблото, които се отрязват на около 20 см от върха.
Действие: Общоукрепващ и температуропонижаващо.
 
125
63
Г

Главесто зеле

Описание: Има плътно кочановидно централно стъбло, а листата са събрани в розетка и са завити платно навътре. Образуват се главести вегетационни тела с различна форма, големина и багра. У нас се отглеждат бяло и червено главесто зеле.
Разпространение: Многобройни разновидности и стотици сортове, които се отглеждат във всички страни с умерен климат. Една от най-важните зеленчукови култури.
Действие: Лечебното действие на сок от прясно зеле при язвена болест, при което предпазва от развитието на експериментални язви.

Глог
(Crataegus)

Описание: Разклонено дърво или храст. Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия. Цветът е правилен, с по 5 чашелистчете и венчелистчета. Плодът е червен, топчест, месест с една костилка. Цъфти през пролетта
Разпространение: Расте из горите и храсталаците на цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се листата с цветовете или само цветовете, или плодовете.
Действие: Заболявания на сърдечно-съдовата система. Засилва енергията на сърдечните съкращения. Успокоява сърцето. Действа разширяващо върху кръвоносните съдове и подобрява кръвоснабдяването на сърцето и на мозъка. Умерено снижава повишеното артериално налягане. Има свойството да успокоява централната нервна система. Понижава съдържанието на холестерол в кръвта.

Глухарче
(Tarahacum officinale)

Описание: Цъфти в началото на Май, сем. Сложноцветни, многогодишно тревисто растение. Листата му са продълговати, назъбени и групирани като розетка в началото на стъблото. Дръжката е куха, а цветовете, които са златисто-жълти и единично растящи се появяват в края й. Плодът е малък, снабден с нежна,копринена хвърчилка.
Разпространение:Среща се често по поляните и влажните места.
Действие: при храносмилателни смущения.
Употребяема част: най.вече листата; за салати.

Горицвет
(Adonis vernalis)

Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 40 см, с гъсто облистени стъбла. Листата са тройно до четворно пересто нарязани, заострени. Цветовете са едри, златистожълти. Плодът е сборен, овален, съставен от сивозеленикави плодчета. Цъфти през април-май.
Разпространение: Расте по сухи ливади, пасища и каменисти местности в някои районе на Източна, Северна и Западна България, Софийско Пернишко и други райони на страната.
Употребяема част: Използва се надземната част, събрана в началото на цъфтежа до образуването на първите плодове.
Действие: Сърдечноусилващо, успокояващо нервната система и диуретично действие.

Горска ягода

Описание: Многогодишно тревисто растение, високо 30 см, с дълго пълзящи стъбла. Листата са предимно приосновни, сложни, тройни с дълги дръжки. Отделните листчета са яйцевидни и назъбени. Цветовете са бели, събрани в съцветия. Плодчетата са многобройни, едносеменни орехчета. Цъфти към края на пролетта и началото на лятото – от май до август.
Разпространение: Расте по поляни, из храсталаци и гори в цялата страна, дори и над 1000 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се плодовете и листата
Действие: Разширява кръвоносните съдове, снижава артериалното налягане, забавя сърдечния ритъм и усилва съкратителната способност на сърцето.
 
125
63
Горуха
(lepidium)

Описание: Едногодишно и двегодишно тревисто растение с неприятна миризма. Стъблата са изправени или приповдигащи се, 10-30 см високи, най-често още от основата разклонени. Цветовете са много дребни, най-често без венче. Плодът е закръглено яйцевидна или широко елипсовидна шушулка. Цъфти май-юли.
Разпространение: Расте по буренливи места из цялата страна до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се стръковете.
Действие: Противодиабетно.

Градинска чубрица

Описание: Едногодишно градинско растение. Стъблата са 20-40 см високи, изправени, силно разклонени от основата. Листата са срещуположни. Цветовете са събрани на групи. Венчето е бяло, розово или лилаво, двуустно. Плодът при узряване се разпада на 4 орехчета. Цъфти през лятото.
Разпространение: Отглежда се из градините в цялата страна.
Употребяема част: Използват се цъфтящите връхни части на растението.
Действие: Спазмолитично, хипотензивно, антисептично, потогонно и слабо диуретично средство.

Градински чай
(Salvia officinalis)

Описание: Полухраст със силно разклонени, гъсто облистени, четириръбести, сивозелени стъбла, високи 20-50 см. Листата са срещуположни, с дръжки. Цветвете са събрани по 6-10. Плодът е съставен от 4 тъмнокафяви или челни, почти кълбовидни орехчета. Цъфти юни-юли.
Разпространение: Отглежда се често из градините като дкоративна и лечебно растение.
Употребяема част: Използват се листата и цялата надземна част за получаване на етерично масло.
Действие: Противовъзпалително, дезифекционно и противокашлично.

Градско омайниче

Описание: Многогодишно тревисто растение с късо хоризонтално коренище. Стъблото е 30-70 см високо, леко влакнесто. Цветовете са светложълти, 10-15 см в диаметър. Плодчетата са 3-6 мм дълги, влакнести с дълго членесто стълбче. Цъфти от май до август.
Разпространение: Из храсталаци и сенчести гори, горски поляни и пътеки, в низините до 1500 м надморска височина из цялата страна.
Употребяема част: Използват се коренищата и надземната част.
Действие: Противовъзпалително, кръвоспиращо, затягащо и тонизиращо средство.

Гръмотрън
(Ononis)

Описание: Многогодишни тревисти бодливи растения, развиващи тъмнокафяво коренище, преминаващо във вдървенен дълъг, често усукан корен. Стъблото е високо до 70 см, с голям брой бодли. Цветовете са единични или по два и образуват гъсти класовидни съцветия. Плодът е боб с 2-4 семена. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Расте по из цялата страна по сухите, тревисти и песъчливи места, по бреговете на реките, до 1500 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се корените, събрани през есента след узряване на плодовете.
Действие: Пикочогонно и противовъзпалително.
 
125
63
Е

Евкалипт
(Eucaliptus)

Описание: Вечнозелено дърво. Младите клонки са четириръбести. Листата са последователни, тясно ланцентни и сърповидно извити.
Разпространение: Отглежда се в области със субтропичен климат из Средиземноморието, Кавказкото черноморско крайбрежие. Родината на евкалипта е Австралия.
Употребяема част: Използват се листата и полученото от тях етерично масло
Действие: Поради съдържанието на етерично масло дрогата има антисептично, анестетично, противовъзпалително и съдосвиващо действие.

Ефедра
(Ephedra distachya)

Описание: Малко двудомно храстче с изправени силно разклонени и начленени стъбла, високи 10-50 см. Клонките са фино ребрести, зелени. Листата са много дребни. “Цветовете” са жълти, събрани в дребни шишарчици.
Разпространение: Расте по скалисти, каменисти и песъчливи места по Черноморското крайбрежие, по варовитите скали около Монтана и Белоградчик, в Родопите – над Асеновград, край р.Велека в Странджа.
Употребяема част: Използват се надземните части.
Действие: Повишава артериалното налягане, възбужда дихателния център, засилва и учестява сърдечните съкращения и подобрява кръвообръщението, разширява бронхите.
 
125
63
Ж

Живовлек – теснолист

Описание: Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 см, и листа събрани в приосновната розетка. Листата са с къси дръжки, ланцентни. Цветовете са дребни, белезникави. Цъфти през май и август.
Разпространение: Расте из ливади и пасища по сухи тревисти и песъчливи места. Среща се из цялата страна.
Употребяема част: Използват се листата, семената и пресният сок.
Действие: Омекчаващо, ранозаздравяващо, противомикробно, слабително, противоязвено и диуретично.

Жълт енчец (златна пръчица)
(Solidago virga-aurea)

Описание: Многогодишно тревисто растение с 20-60 см високо стъбло, разклонено само в горната част. Листата са последователни. Цветовете са жълти. Плодовете са с хвърчилка от много реснички. Цъфти през юли-септември.
Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори, по тревисти и скалисти места в равнините и планините из цялата страна до 2200 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се горните стъблови части с листата и кошничките, събрани по време на цъфтеж.
Действие: Болкоуспокояващо, противовъзпалително, пикочогонно

Жълт смил
(Helichrysum)

Описание: Многогодишно сивозелено до сребристо, влакнесто тревисто растение. Стъблата са прави или възходящи с височина до 30 см. Листата са последователни, приседнали, линейно ланцентни, 2-6 см дълги, заострени. Цветните кошнички са кълбовидни, 5-6 мм диаметър. Всички цветове са тръбести, оранжеви. Цъфти юни – септември.
Разпространение: Среща се по песъчливи, каменисти и тревисти места по Черноморското крайбрежие, в Югоизточна България, Кюстендилско.
Употребяема част: Използват се цветните кошнички.
Действие: Жлъчегонно, апетитовъзбуждащо, пикочогонно.

Жълта тинтява

Описание: Многогодишно тревисто растение с месесто дебело коренище. Корените достигат на дължина до 1 м, отвън са кафяви, а вътре жълтеникави. Цялото растение е голо (без власинки), синкавозелено. Листата са срещуположни, елипсовидни, целокрайни, надлъжно надиплени с дъговидно жилкуване. Приосновните листа са до 30 см дълги и 15 см широки, с дръжки. Цветовете са златистожълти, събрани в многоцветни прешлени. Тичинките са 5. Плодът е многосеменна продълговата кутийка. Цъфти юли – август.
Разпространение: Расте по влажни каменливи склонове и скални полянки, най-често между 1600-2200 м надморска височина. У нас се среща в Централна Стара планина, Средните Родопи, Рила и Пирин.
Употребяема част: Използва се коренът, коъто се изважда през есента и веднага се изсушава, за да не ферментира, защото съдържа около 20% захари.
Действие: Билката е най-горчивото растение от употребяваните в медицината апетитовъзбуждащи билки. Тя тонизира цялата храносмилателна система – засилва отделянето на слюнка, стомашен сок, жлъчка и други храносмилателни сокове и подобрява храносмилането. Има слабо глистогонно дествие. Експериментално е установено, че активизира производството на бели кръвни клетки, което може да се отрази благоприятно на имунната защита на организма.

Жълт кантарион
(hypericum perforatum)

Описание: Има яркожълти цветове,подобни на звезди, които цъфтят към средата на лятото. Може да достигне до 80 см височина и има овални листа с черно по ръбовете.
Разпространение: Расте по сухи поляни, слънчеви склонове и негъсти гори из цяла Европа.
Употребяема част: Цялото растение в свеж вид, откъснато по време на цъфтежа.
 
125
63
З

Зайча сянка (аспарагус)
(Asparagus officinalis)

Описание: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дебело, хоризонтално, светлобежово, от което излизат много шнуровидни корени. От коренището се развиват вертикални издънки, които носят спирално разположени едри люсповидни листа.
Разпространение: Среща се като диворастящо растение из влажните, тревисти места и храсталаци на страната. Култивираните вариетети се използват като зеленчук.
Употребяема част: За лечебни цели се използва коренището с корените, събрани през септември-ноември.
Действие: Има диуретично действие, разширява кръвоносните съдове, снижава повишеното артериално налягане. Забавя сърдечната дейност, потиска обмяната на веществата, засилва сърдечните съкращения.

Зарасличе (черен оман)

Описание: Многогодишно блатно тревисто растение, достигащо на височина 50-100 см. Коренището е късо, черно, с дълги и разклонени корени. Стъблото е изправено. Листата са последователни, дълги 10-15 см. Цветовете са събрани в спирално завити съцветия. Тичинките са 5. Плодът при узряване се разпада на 4 черни, гладки, лъскави орехчета. Цъфти от май – юли.
Разпространение: Расте по влажни места из крайречни храсталаци и като бурен край огради и пътеки из низините и предпланините на цяла България.
Употребяема част: Използват се корените, събрани в края на лятото и през есента.
Действие: Успокоява заздравяването на бавно зарастващи и гнойни рани, костни счупвания.

Зимзелен
Vinca

Описание: Вечнозелено многогодишно тревисто растение, с изправени цветоносни стъбла, високи 15-40 см и лежащи вегетативни, които се вкореняват. Листата са срещуположни, елипсовидни, кожести, блестящи, целокрайни, презимуващи. Цветовете са сини, петделни, единични. Цъфти от април до юни.
Разпространение: Расте като декоративно растение, отглеждано често в градините. Среща се и подивяло. Расте на сенчести места.
Употребяема част: Използва се надземната част – трева и листата.
Действие: Има способност да понижава артериалното налягане и да успокоява нервната система. Разширява мозъчните кръвоносни съдове, премахва главоболието, дължащо се на спазми на тези съдове.

Змийски лапад (петнист змиярник)

Описание: Многогодишно тревисто растение, 20-40 см високо, с яйцевидна или цилиндрична грудка. Листата са стреловидни или кониевидни. Цветовете са дребни, събрани в съцветие кочан. Плодът е оранжевочервена сочна ягода. Цъфти през май-юни.
Разпространение: Расте из влажни сенчести гори и храсталаци, най-често в планинския пояс до 1800 м надморска височина.
Употребяема част: Използват се грудките. Да не се смесва с източния змиярник, на който грудките са дисковидни, и с италианския змиярник.
Действие: Противовъзпалително, откашлично.

Змийско мляко
Chelidonium majus

Описание: Многогодишно тревисто растение с оранжев млечен сок Стъблата са разклонени, 30-60 см високи. Листата са пересто наделени, отгоре зелени, отдолу сивозелени. Цветовете са жълти, събрани по 2-6 в съцветия с дълги дръжки. Венчето е четирилистно, а тичинките са многобройни. Плодът е 3-5 см дълга едногнездна шушулковидна кутийка. Цъфти през април – юни.
Разпространение: Среща се из каменливи, влажни, сенчести места, из храсталаци и разредени гори в цялата страна.
Употребяема част: Използват се стръковете. Събира се цялата надземна част малко преди разцъфтяване.
Действие: Спазмолитично, успокояващо, жлъчегонно, противовъзпалително.

Зърнастец
Frangula

Описание: Храст или дърво с височина до 6 м., с гладка сивокафява лъскава кора. Плодовете са костилковидни, отначало са зелени, след тов червени, а когато са узрели стават черни. Цъфти през май – август, а плодовете узряват юли-октомври.
Разпространение: Расте из широколистни и иглолистни гори и храсталаци, край реките и потоците, до 1700 м надморска височина.
Употребяема част: Кората се събира рано през пролетта (март-април). Кората може да е с дебелина 0,5-2 мм. Употребява се само кора, отлежала една година.
Действие: Билката притежава слабително или очистително действие в зависимост от дозата. Има и жлъчегонно действие.
 
125
63
И

Иглика
Primula

Описание: Многогодишно тревисто растение с тъпо, едро назъбени листа с продълговато яйцевидна форма. Коренището е право или извито, сивокафяво, дълго около 10 см и дебело около 5 мм. От всичките му страни излизат многобройни, дълги до 12 см и дебели около 1 мм белезникави коренчета. Повърхността на листата е набръчкана. Цветоносния стрък е цилиндричен, безлистен, на върха завършва с няколко едри цвята, събрани в съцветие. Цъфти рано през пролетта – от март до юни.
Разпространение: Из храсталаците, горите и ливадите по всички предпланински и планински райони на страната
Употребяема част: Използват се коренището и корените, цветовете и листата. Коренището с корените се събира преди цъфтеж – през април, и след узряване на семената, когато листата са започнали да жълтеят – през юни. Цветовете се събират през март-юни. Листата се събират през март-май, по време на цъфтеж.
Действие: Корените притежават отхрачващо действие. Имат известно потогонно и диуретично действие. Засилват стомашната секреция. Върху нервната система действат успокоително.

Изсипливче
Herniaria

Описание: Едногодишно, двегодишно или многогодишно тревисто растение с полеганало, силно разклонено стъбло, дълго 10-20 см. Листата са срещуположни, приседнали, елипсовидни, целокрайни. Цветовете са дребни, жълтозелени, разположени в групички по 5-12 в пазвите на листата. Цъфти от април до август.
Разпространение: Расте по сухите, каменисти и тревисти хълмове на цялата страна.
Употребяема част: Използват се надземните части. Двата вида растения се берат, сушят и опаковат поотделно.
Действие: Пикочогонно и успокояващо спазмите на гладката мускулатура средство.

Исландски лишей
Cetraria islandica

Описание: В исландския лишей са обединени два растителни организма – гъба и водорасло, които се намират в симбиоза. Талусът е плосък, неправилно вилужно разклонен, понякога с тръбовидни завити дялове. Горната му повърхност е кафявозелена, а долната – сивобелезникава. По повърхността на талуса се намират плоски, овални, спороносни плодни тела.
Разпространение: Среща се из гористите и скалисти области на по-високите планини у нас.
Употребяема част: Използва се талусът на растението, събран в сухо време.
Действие: Упражнява покривно, защитно и омекчаващо действие върху лигавицата на дихателните пътища и стомашно-чревния канал.
 
Top