Канабиса В Медицината

 • Thread starter renesanz
 • Start date
 • Tagged users None
renesanz

renesanz

Позволих си да направя нова тема за медицинската марихуана , която ще даде ясна представа на всеки ,който се интересува . Нещата ,който съм представил по-долу са научно- изследователски работи и доклади по темата медицинска марихуана. Също така ще прочетете как марихуаната помага при различни заболявания, разкази на пациенти и техните лекари и др. :)
Дрога или лекарство? Научни данни за терапевтичната употреба на канабиноидите и терпенитеТомаш Мичка, магистър

Прага, Чешка република

15 август, 2013


Терапевтичният потенциал на активните компоненти на канабиса – канабиноиди и терпени – се изслeдва активно от много учени по целия свят. Целта на този доклад е да бъде кратко ръководство за тези вещества. Тук те са описани във връзка с техните медицински ефекти като антиеметици и аналгетици, както и възможните им приложения при лечението на епилепсия, глаукома, болка, невродегенеративни заболявания, диабет, рак и други болести. Обсъдени са също така канабиноидните рецептори на човешкото тяло. Описани са най-често срещаните канабиноиди и терпени, както и синергизмът между тези две групи вещества. Накрая е даден списък от научни статии по темата.Панацея ли е канабисът?

Канабисът понякога се представя като панацея. И, въпреки че той не е лекарство за всяка болест, растението притежава – често недооценени – медицински свойства.Знаем, че канабисът работи, но как? Този въпрос днес е все по-актуален, след като промените в закона отварят повече възможности за научни изследвания и терапевтични приложения. Учени от Израел, Канада и други страни са открили, че специфични канабиноиди и терпени – фармакологично активните химически вещества, съдържащи се в растението – имат способността специфично да повлияят отделни болести, да облекчат страданието и болката . Тези открития имат отношение към различните сортове канабис, тъй като съдържанието на канабиноиди и терпени в тях е различно.Компанията Advanced Nutrients започна свои собствени научни изследвания с изпитване на собствените си хидропонни торове върху различни сортове канабис с цел да се оптимизира не само максималния генетичен потенциал на това чудесно растение, но и неговите лечебни качества. В процеса на подготовка за това начинание нашите учени се заровиха в литературата и направиха този обзор на фактите, които науката знае днес за най-разпространените канабиноиди и терпени. Искаме да споделим час по-скоро с вас тези предварителни данни, за да получите знания, които могат да подобрят здравето ви или просто да ви дадат възможност по-добре да разберете широкия терапевтичен потенциал на канабиса.Този специален доклад на Advanced Nutrients е справочно ръководство по най-активните компоненти на канабиса. Тук се обсъждат канабиноидните рецептори в човешкото тяло, както и механизма на действие и ефектите на 16 основни канабиноида, чиито свойства все още продължават да се изучават. Известните биологични ефекти на петте най-разпространени канабиноида са представени под формата на таблици. Обсъдени са също така известните синергизми в действието на терпените и канабиноидите. Накрая е дадена кратка библиография на научни статии, документиращи медицинските ползи от канабиса при 18 по-често срещани заболявания.


Канабиноидните рецептори CB1 и CB2

Как канабиноидите оказват ефект върху човешкото тяло? Това става чрез собствената канабиноидна система на тялото. Ендоканабиноидната система обхваща група невромодулаторни липиди и техните рецептори, сред които най-важни са канабиноидните рептори CB1 и CB2, които се активират от канабиноидите и някои терпени (фиг. 1):CB1 рецепторите са най-много в мозъка и централната нервна система, както и по-малко в други части на тялото. Те са основните посредници за проявата на ефектите на канабиноидите върху мозъка.CB2 рецепторите са намерени най-вече в клетките на периферните тъкани, особено в клетките, свързани с имунната система ис образуването на нови клетки. В отделни участъци на мозъка също са намерени известни количества CB2рецептори.


Канабиноиди

Растението Cannabis произвежда 421 специфични химически съединения, включително 80 вещества наречени фитоканабиноиди, които не са открити в нито едно друго растение. (Izzo_et_al., 2009).Най-много изследвания има върху най-психоактивния компонент на канабиса, Δ9 тетрахидроканабинол (Δ9-THC), който се свързва със специфичните канабиноидни (CB1 и CB2) рецептори.Други канабиноиди, присъщи на растението Cannabis включват канабинол (CBN), канабидиол (CBD), канабихромен (CBC) и канабигерол(CBG). За разлика от ТНС, тези канабиноиди нямат изразени психоактивни ефекти, но също влияят върху цялостните ефекти на канабиса, като се свързват с канабиноидните рецептори (Ben_Amar, 2006).В много по-малки количества се откриват и много други канабиноиди. Техните биологични и медицински ефекти и тяхната токсичност все още се изследват.Списък на канабиноидите, разглеждани в този доклад


Δ8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC)

Δ8-тетрахидроканабинолова киселина

(Δ8-THCA)

Δ9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC)

Δ9-тетрахидроканабинолова киселина

(Δ9-THCA)

Канабихромен (CBC)

Канабихроменова киселина (CBCA)

Канабициклол (CBL)

Канабидиол (CBD)

Канабидиолова киселина (CBDA)

Канабиелсоин (CBE)

Канабигерол (CBG)

Канабигеролова киселина (CBGA)

Канабинол (CBN)

Канабинолова киселина (CBNA)

Канабитриол (CBT)

Канабиварин (CBV)
Описание на отделните канабиноидиΔ8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC)

тетрахидроканабинолова киселина (Δ8-THCA

Като цяло Δ8-THC се разглежда като аргтефакт, тъй като той се получава при изомеризацията на Δ9-THC. Концентрацията на Δ8-THC в канабиса е обикновено минимална и той не влияе значимо върху активността на растението. Фармакологията на Δ8-THC е подобна на Δ9-THC, макар той може би е малко по-слаб. Като антиеметик той е равностоен на Δ9-THC.Δ8-THCA е прекурсор в биосинтеза на Δ8-THC.
Δ9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC), Δ9-

тетрахидроканабинолова киселина (Δ9-THCA)

Δ9-THC, основният психоактивен компонент на канабиса, е изолиран за пръв път в чист вид от Гаони и Мешулам във Вайцмановия институт в Реховот, Израел. Δ9-THC има медицинска употреба. В много малки дози Δ9-THC има невропротективен ефект. Δ9-THC помага против болка и болестта на Паркинсон (Carroll_et_al.,_2012; van_Vliet_et_al.,_2008), използван е също така като допълнителен аналгетик при възрастни пациенти с напреднали форми на рак. Използва се клинично като антиеметик и стимулатор на апетита при болни от СПИН. Освен това, канабиноидът CBD може да потикса някои от негативните психични ефекти на Δ9-THC, като ги прави по-малко остри. Въпреки това, ТНС не се препоръчва на пациенти под 20-годишна възраст, защото мозъците им все още се развиват и защото може сериозно да повлияе на шофирането.Δ9-THCA е прекурсор в биосинтеза на Δ9-THC.


Канабихромен (CBC), канабихроменова киселина (CBCA)

Откритието на CBC, не-психоактивен канабиноид ( De_Petrocellis_et_at.,_2011), е направено едновременно от Клаусен и съавтори и Гаони и Мешулам през 1966 г.. СВС има противовъзпалителни, антивирусни, антибактериални и антигъбични свойства. СВС се смята за един от главните канабиноиди, заедно с другите (CBD, THC и CBN) и следващият най-често срещан канабиноид (след ТНС) в някои сортове, отглеждани в САЩ. Наблюдението, че високи дози СВС корелират с с повишени мозъчни нива на ТНС подсказва за възможни фармакокинетични ефекти при съвмеството им прилагане. Комбинацията от СВС и ТНС има синергичен ефект с повишен противовъзпалителен ефект (De_Long_et_al.,_2010; De_Long_et_al.,_2011). Това откритие привлече сериозно внимание, защото то показва, че СВС може да е полезен терапеттичен агент с много механизми на действие. СВС също така показва и значителен антидепресивен ефект.CBCA е прекурсор в биосинтеза на CBC.
Канабициклол (CBL)

Не-психоактивният канабиноид CBL вероятно влияе на простагландините, липидни вещества, регулиращи контракциите и релаксацията на гладките мускули и други функции. CBL може да има стимулиращ ефект върху метаболизма на арахидонатите, които медиират много процеси, като репродуктивните и ендокринологичните функции.Канабидиол (CBD), канабидиолова киселина (CBDA)

Основният не-психоактивен канабиноид CBD е изолиран за пръв път от Адамс и сътрудници. В екстракти от канабис той може да е до 40 % от масата на канабиноидните съединения . CBD оказва разнообразни фармакологични ефекти, медииране чрез различнимеханизми(Granjeiro_et_st.,_2011;Walsh_et_ar.,_2010).Той е клинично изпитан против безпокойство (Almeida_et_al.,_2013), психози (Fernández Ruiz et al., 2013; Iuvone_et_al., 2004), двигателни разстройства, а също така за обчлекчаване на невропатна болка при пациенти с множествена склероза (Booz,_2011). В експериментални модели CBD се е показал като антиеметик, анксиолитик и антипсихотик и като такъв е вероятено лекарство при лечението на невроинфламация, епилепсия, оксидативни увреждания, гадене и повръщане, безпокойство и шизофрения. Невропротективният потенциал на CBD, основаващ се на комбинацията от противовъзпалителни антиксидантни качества, е особено интересен и в момента е в процес на предклинична оценка за лечението на редица невродегенеративни заболявания. CBD в комбинация с Δ9-THC се изпитва в клиника върхупациенти с болест на Хънтигтън (Hill_et_al.,_2012).CBDA е прекурсор в биосинтеза на CBD.


Канабиелсоин (CBE)

CBE е нов метаболит на канабидиола (CBD). Биосинтезът на CBE от CBD в морски свинчета, прасета, мишки, плъхове и зайци е изследван in vitro. Изследвани са и ефектите му върху телесната температура и съня, индуциран от пентобарбитал (лекарство против безсъние). CBE е слабо активен.Канабигерол (CBG), канабигеролова киселина (CBGA)

CBG е не-психоактивен канабиноид, изолиран за пръв път през 1964 г. от Гаони и Мешулам. В сравнение с другите канабиноиди, обсъдени в този доклад, CBG е изследван по-слабо във фармакологично отношение. Той показва антитуморна и антибактериална активност, която го прави потенцилен кандидат за борба бактерии, резистентни на антибиотици (Almeida_et_al.,_2013). CBG може да блокира ефектите на CBD против гадене и повръщане. Този факт подсказва, че може би е по-ефективно да се третира гаденето с отделни канабиноиди, напр. с CBD, вместо с целия комплекс канабиноиди, които могат да пречат един на друг. Някои изследвания показват, че CBG може да понижи кръвното налягане. CBG има благотворен ефект при възпалителна болест на червата и лечебен потенциал като антидепресант и в лечението на псориазис.CBGA е прекурсор в биосинтеза на CBG.


Канабинол (CBN),канабинолова киселина(CBNA)

Изолиран още през 1896 г. от Ууд и сътрудници в Кеймбридж, CBN е психоактивно съединение, но в сравнение с ТНС е със силно намалени ефекти върху ЦНС. CBN се образува при спонтанното окисление на ТНС. Установено е, че той потиска възпалението и хиперактивността на храносмилателната система. CBN е имуносупресор (т. е. използва се в медицината за намаляване на риска от отхвърляне на присадена кожа и органи и за контрол на автоимунни заболявания). Редица експерименти са показали, че CBN потиска имунната реакция на Т-клетките (Herring_et_al.,_2001; Jan_et_al.,_2002). CBN има и възможна употреба при лечение на рак (De Petrocellis et al.,_2013; Guindon_and_Hohmann, 2013). В момента се извършва изследвания върху CBN като лечебна възможност против амиотрофична латерална склероза (ALS) (Pertwee,_2002).CBNA е прекурсор в биосинтеза на CBN.Канабитриол (CBT)

До днес са идентифицирани девет канабиноида от типа на CBT с допълнителни ОН-групи. Самият CBT съществува под формата на няколко изомера. Неговите биологични функции засега са неизвестни.изомера. Неговите биологични функции засега са неизвестни.


Канабиварин (CBV)

Не-психоактивният канабиноид CBV е аналог на канабинола (CBN), късен с два метиленови моста (-CH2-). Установено е, че CBV има противогърчов ефект (използва се при лечението на биполярно разстройство и невропатни болки) при опити върху мишки и плъхове.Описание на отделните канабиноиди


THC:


Невропротективен ефект, полезен при

1.Лечението на болестите на Паркинсън и Хънтингтън

2.Потиска болката, включително болката, предизвикана от рак

3.Потиска апетита, намалява наднорменото тегло

4.Предпазва сърцето, намалявайки риска от запушване на артериите

5.Потиска гаденето и повръщането

6.Антиепилептичен ефект

7.Модулира запомнянето на силни преживявания

8.Намалява вътреочното налягане

9.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

10.Антидепресивен ефект

11.Засилва образуването на костна тъкан и заздравяването на счупени кости

12.Потиска растежа на бактерииCBC:

1.Потиска болката

2.Потиска възпалението

3.Има антидепресивни ефекти

4.Потиска растежа на бактерии и гъбички

5.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

6.Сънотворно


CBD:

1.Потиска безпокойството

2.Потиска болката

3.Използва се при лечението на диабет и усложненията от него

4.Антихипертензивно средство за лечение на високо кръвно налягане

5.Предпазва сърцето, намалявайки риска от запушване на артериите

6.Има антидепресивни ефекти

7.Невропротективен ефект, полезен при лечение на болестите на Паркинсън,Хънтингтън и Алцхаймер и при множествена склероза

8.Потиска гаденето и повръщането

9.Стимулира апетита

10.Потиска възпалението

11.Антипсихотик, полезен при лечение на шизофренията

12.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

13.Антиепилептичен ефект.За лечение на псориазис\Засилва образуването на костна тъкан ии заздравяването на счупени кости

14.Потиска растежа на бактерии
CBG:

1.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

2.Потиска болката

3.Потиска растежа на бактерии

4.Засилва образуването на костна тъкан изаздравяването на счупени кости

5Противовъзпалителен ефект

6.Има антидепресивни ефекти

7.За лечение на псориазис

8.Невропротективен ефект при множествена

9.склероза

10.Намалява вътреочното налягане

CBN:

1.Антипролиферативен ефект, потиска растежа на раковите клетки

2.Потиска болката

3.Засилва образуването на костна тъкан и заздравяването на счупени кости

4.Имуносупресант, намалява риска от отхвърляне на присадена кожа или органи, както за контрол на автоимунни заболявания

5.Потиска мускулните спазми

6.Потиска растежа на бактерии
Терапевтичен потенциал на петте най-често срещани канабиноида в растението Cannabis


WP_20141004_09_50_11_Pro.jpg
Терапевтичен потенциал на петте най-често срещани канабиноида в растението Cannabis
WP_20141004_09_16_49_Pro.jpgCBN:


Терпените са обширен и разнообразен клас природни органични съединения. Както канабиноидите, техен естествен прекурсор е геранил-пирофосфата. Той се образува в растението Cannabis и е предшественик както на канабиноидите, така и на терпените.Ароматът и вкусът на канабиса не се дължат на канабиноидите, а на по-летливите терпени, на които се дължи разликата в аромата между различните сортове канабис.Терпените са съставна част на канабисовото етерично масло, сложна смес, съставена главно от монотерпени, дитерпени и канабиноиди.Терпените в канабисовото масло са фармакологично активни и могат да изменят или засилят физиологичните ефекти на канабиноидите, увеличавайки медицинските им ефекти.Според Turner_et_al._(1980) в конопа досега са идентифицирани 58 монотерпени и 38 сескитерпени. Концентрацията на Терпените са съставна част на канабисовотоетерично масло, сложна смес, съставена главно от монотерпени, дитерпени и канабиноиди.Терпените в канабисовото масло са фармакологично активни и могат да изменят или засилят физиологичните ефекти на канабиноидите, увеличавайки медицинските им ефекти.

Според Turner_et_al._(1980) в конопа досега са идентифицирани 58 монотерпени и 38 сескитерпени. Концентрацията на монотерпени е обикновено по-висока от тази на сескитерпените, като варира от 47% до 93% от общото съдържание на терпени (Mediavilla_and_Steinemann,_1997).Монотерпените са по-летливи от сескитерпените и затова са основните съединения, на които се държи разликата в аромата. Някои канабисови сескитерпени се срещат и в етаричните масла на други лечебни растения, напр. Michelia champaca L. и Bulnesia sarmienti.

Синергизмът между канабиноиди и терпени подсказва нови възможности за терапевтична употреба. Взаимодействието между канабиноиди и терпени увеличава ефекта при лечение на болка, възпаление, депресия, безпокойство, зависимости, епилепсия, рак, бактериални и гъбични инфекции. Например, сескитерпенът β-кариофилен селективно се свързва с CB2 рецепторите като техен пълноценен агонист. По тази причина β-кариофиленът е привлекателен кандидат за клинични изследвания на медиираните от CB2 рецепторите противовъзпалителни ефекти.


Главни монотерпени:

Лимонен

β-мирцен

α-пинен

β-пинен


Главни сескитерпени:

β-кариофилен

α-гуайен

α-хумулен

Терапевтичен потенциал на петте най-често срещани канабиноида в растението Cannabis
WP_20141004_09_35_37_Pro.jpg
МЕДИЦИНСКА МАРИХУАНА

У нас темата за медицинската употреба на канабис като че ли още е табу , въпреки че все повече хора го използват именно с тази цел ,което ги превръща ,от гледна точка на закона ,в престъпници .Може би е дошло времето медицинският канабис да бъде разгледан като реалност, която се случва не само някъде в абстрактния 'цивилизован свят' , но и в България.

Първият прашец от коноп ( канабис Сатива ) у нас е зафиксиран веднага след края на ледниковият период , т.е това растение присъства по нашите земи поне от 10 000 години.

Човек от дълбока древност е използвал конопа не само като храна и източник на здраво влакно. Древните гръцки и латински автори пишат за употребата на канабис от траките: в религиозни ритуали , за удоволствие , и несъмнено като лекарство.В късно средновековен български текст по медицина четем: 'Когато човек та не може та като легне да заспи, дай му от маслото.' В случая очевидно става дума не за очистено семе, а за конопени цветове със семената ; възрастни хора по селата и до днес използват в този контекст израза 'конопено семе' , имайки предвид целите цветове . В село Говедарци отвара от канабис в мляко се е давала като антидепресант 'когато близък умре и ти е много мъчно"; в Кнежа цветовете са се накисвали в бяло вино ; в северозападна България ( центъра на производството на коноп до преди няколко десетилетия ) канабисът често се е пушел . Традиционната употреба на канабис засягала предимно хората от третата възраст , които са го ползвали както за релаксация , така и против неизбежните болежки от старостта.Употребата от младите е била епизодична -'Дъвчехме му семето по седенки да ни стане смешно - вероятно защото той се е възприемал от тях като старческа билка '.

Масовата урбанизация през последния век откъсна българите от традиционната им култура. Като средство за релаксация канабисът бе заменен от алкохола, а като лекарство от аспирина и парацетамола . Днес само най-възрастните от нашите села помнят времето, когато канабисът е бил лекарство .


МЕДИЦИНСКИ ЕФЕКТИ НА КАНАБИСА

Първата официално призната съвременна употреба на канабиса екато средство против повръщане и стимулатор на апетита ,а първите пациенти са болните от рак и СПИН.

Болните са подложени на лъче-и/ или химиотерапия с големи дози ,които дават тежки странични ефекти : гадене , повръщане , липса на апетит , рязка загуба на тегло , хронична умора. Канабисът помага на пациентите да понесат по-леко терапията . В съчетание с мекото повдигане на настроението ( 'нежелания ефект ' спорт някои ) канабисът изглежда днес най-доброто средство против страничните ефекти на драстичната антиракова терапия и единственото ефективно лекарство против синдрома на хронични изтощение , характерен за СПИН. Той позволява на болните да живеят по-дълго , с по-малко болка и по-пълноценно.ГЛАУКОМА


Глаукомата е втората най-голяма причина за ослепяване по света. Над 60 милиона човека боледуват от глаукома днес. Тя е едно от първите заболявания, които са ни показали огромния потенциал на канабиса като съвременна медицина.

Множество проучвания, проведени през 1970г., са показали, че марихуаната е изненадващо ефективна в лечението на пациенти, страдащи от вътреочно налягане, свързано с глаукома.

Въпреки това, 40 години по-късно, много здравни професионалисти все още не са чували за потенциала на медицинската марихуана в лечението на това заболяване.


Какво е Глаукома?

Глаукомата е заболяване на окото, при което увеличеното течностно налягане уврежда зрителния нерв, евентуално водейки до загуба на зрението и ослепяване. Глаукомата е свързана с възрастта и най-преобладаваща сред възрастните хора – засягайки почти 1% от хората над 60 години и повече от 9% от хората над 80.

Вътреочното налягане е симптом и рисков фактор на глаукома; вярва се, че играе важна роля във влошаването на оптичния нерв. То се появява заради високите нива на налягане вътре в окото и повечето лечения на глаукома са насочени именно към неговото намаляване.


Как може да помогне Канабисът?

Макар и няколко лечения да са достъпни за пациенти, страдащи от глаукома, някои хора не обръщат внимание, когато е време, или не могат да понесат страничните ефекти. В такива случаи медицинският канабис може да се счита за алтернативно лечение.

Няколко проучвания, публикувани през 1970 г., показват, че марихуаната (консумирана орално или изпушена) може да намали вътреочното налягане при пациенти с глаукома с почти 25% – намаляне, което е същото при стандартни процедури на лечение на глаукома. Също така е забелязан ефект, свързан с дозата, което означава, че колкото повече канабис консумира пациентът, толкова по-висок ще е спадът във вътреочното налягане.

Проучванията също така показаха, че ефектите на медицинската марихуана върху вътреочното налягане имат кратка продължителност от 3-4 часа. Понеже то трябва да бъде контролирано през цялото време на лечението на глаукома, пациентът всеки ден трябва сам да приема марихуана на всеки 3-4 часа, за да може да се получи пълноценен лечителен режим.

Това е голямо разочарование за пациенти с глаукома, които искат сами да се излекуват с медицински коноп.


Как работи?

Начина, по който марихуаната намаля вътреочното налягане, е неизвестен, но експертите имат няколко теории. Учените си мислеха, че намалянето на вътреочното налягане е резултат на спада на кръвното налягане, причинен от консумацията на марихуана. След откритието на канабиноидните рецептори в човешкото око изследователите осъзнали, че ендоканабиноидната система – натуралната канабиноидна система на тялото – играе много по-голяма роля в регулирането на очните функции, отколкото си мислеха в началото.

Експертите вярват, че канабиноидите играят директна роля в регулирането на вътреочното налягане и че овладяването на тяхното влияние може да бъде ключът към развитието на по-ефективни лечения за глаукома.


Да погледнем в бъдещето

Откритието на локализирани канабиноидни рецептори в човешкото око е накарало учените да си помислят отново за повърхностните приложения (капките за очи) на марихуаната.

Начални опити да се приемат канабиноиди с помоща на капки за очи бяха провал поради неразтворимоста на веществата. Изследователите разработват нови начини да се увеличи разтворимоста на канабиноидите, за да може рецепторите на очите да бъдат лесно засегнати, без да се активират психоактивните ефекти, свързани с употребата на медицинска марихуана.

Лекарства, основани на канабис, са особен интерес за изследователите заради техният потенциал да направят повече, отколкото само да намалят вътреочното налягане. Проучванията предполагат, че канабиноидите могат да предоставят други начини на помощ при лечението на глаукома, като например да възстановяват кръвообращението, да потискат смъртта на клетките и да минимизират вредата от свободните радикали.

Тази невероятна комбинация от ползи е накарала някои експерти да вярват, че лекарствата, основани на канабис, могат да станат бъдещият стандарт за лечението на глаукома.
ДИАБЕТ

Учени от Оксфордския Медико-биологичен изследователски център откриха, че екстракт от марихуана може да регулира нивото на глюкоза в кръвта.

Изследователите докладват, че новият метод на лечение има потенциал да стане ново мощно оръжие в борбата с диабет тип II. Екстракта от марихуана може да спре болестта на всеки стадий и дава надежда за оздравяване на милиони хора, болни от тежкото заболяване.

Предклиничните данни показват, че приемането на екстракт от канабис два пъти на ден има множество противодиабетични ефекти като: намаляване нивото на глюкоза и увеличаване нивото на инсулина в кръвта; подобряване функцията на инсулин-продуциращите бета клетки в панкреаса; увеличаване на чувствителността към инсулина. Лекарството се приема добре, като само четирима човека са отпаднали поради странични ефекти.

Новият метод на лечение може да помогне и на хилядите пациенти, които не реагират на най-често използваното при диабет тип II лекарство – метформин. Болните от захарен диабет тип II страдат от недостиг на инсулин – хормон, който регулира нивото на кръвната захар. По-леките форми на заболяването могат да се контролират напълно със специални диети и здравословен начин на живот, но в повечето случаи се налага приемането на метформин. За съжаление той не е достатъчно ефикасен в дългосрочен план, в резултат на което болните трябва да прибягнат до по-силни лекарства.

Приемането на такива лекарства може да предизвика неконтролируемо снижаване на нивото на кръвната захар, а това да доведе до инсулт или сърдечен пристъп. Особено рискова е групата на хората с наднормено тегло.

Новият препарат е тестван на статистически значим брой хора, в различни стадии на болестта.

«Положителните резултати от втория етап на изследването са доста обнадеждаващи» – казва ръководителят на проекта доктор Хари Тан. «Ако заключителния етап на изследването окончателно потвърди получените до този момент резултати, то в скоро време можем да предложим GWP42004 за лечение на заболяването. В момента има сериозни проблеми с лекарствата, които се прилагат, както и с методологията на лечението».

http://nationalmedicalinvalid.com/

Изследванията на GW Pharmaceuticals в областта на канабиса и приложенията му като лекарство, са достойни за уважение.

Това, което е напълно сбъркано и погрешно е, че фармацевтичният гигант има монополен лиценз да отглежда канабис с цел търговска печалба. Такъв лиценз е незаконен най-малко според три международни споразумения: Единната конвенция за упойващите вещества от 1961 г, Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. и Конвенцията за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.

GW Pharmaceuticals действа извън закона, но монополът му се подкрепя от британската полиция, която редовно изпраща хора в затвора за отглеждане на няколко растения канабис за лична медицинска употреба. И всичкото това на фона на официалното становище на британското правителство, че « канабисът няма никаква медицинска стойност».

Милиони хора по света използват канабиса като лекарство и живеят в непрекъснат страх, че могат да попаднат под ударите на закона. В името на науката, медицината и състраданието, канабисът трябва да стане легално достъпен за тези, които имат нужда от него. Незаконният монопол на GW Pharmaceuticals трябва да бъде прекратен.ИНФАРКТ

Ниски дози THC имат кардиопротективно действие при мишки, съгласно предклинично изследване, публикувано в Biochemical Pharmacology.
Израелски учени оценяват влиянието на единична много ниска доза доза ТНС (0,002mg/kg), инжектирана на мишки преди да се предизвика инфаркт чрез ограничаване кръвоснабдяването на тъканите. Изследователите докладват, чеTHC е безопасен и ефикасен медикамент, който намалява уврежданиятапри сърдечен удар.
Заключение на изследователите:
„Нашето изследване осигури нови доказателства в подкрепа на тезата, че много ниски дози ТНС (които нямат странични ефекти върху психиката)предпазват сърцето от исхемични инфаркти. THC може да се използва за предотвратяване на инфаркт, когато е вероятно той да настъпи, например при сърдечна операция или перкутанна коронарна интервенция.”

Според експертите от СЗО канабисът не създава сърдечно-съдови проблеми за здрави хора.От друга страна,при употреба на твърде висока доза е възможно да настъпи ортостатичен колапс -рязко падане на кръвното налягане и силен световъртеж при внезапно изправяне от легнало положение -но този ефект е краткотраен и повече плашещ , отколкото опасен. КАНАБИСЪТ МОЖЕ ДА ИЗОСТРИ АРИТМИЯТА У ХОРА,КОИТО СТРАДАТ ОТ ТОВА СЪРДЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.АРИТМИЯТА Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ХОРАТА ДА СПИРАТ УПОТРЕБАТА НА КАНАБИС ЗА УДОВОЛСТВИЕ ИЛИ КАТО ЛЕКАРСТВО.

АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗААмиотрофичната латералнасклероза (АЛС), известна още катоболестта на Шаркоили болестта на Лу Гериг, е рядко неврологично заболяване, което се характеризира с прогресивна дегенерация на моторните неврони – клетки в гръбначния и главния мозък, като това води до парализа, а на по-късен етап и загуба на живота.
Болестта се изразява в атрофия на мускулите и мозъкът загубва напълно способността си да ги контролира. Болните се хранят, говорят и дишат затруднено, но разумът им не винаги бива увреден.Американка на име Кати Джордан пък е доказателството, чемедицинската марихуана има потенциалада помогне на хората, страдащи от АЛС.
Кати е диагностицирана с АЛС през 1986 година, а лекарите ѝ казват, че ѝ остават от 3 до 5 години живот. През зимата на 1989 година тя решава да прекара последните си месеци на този свят на почивка във Флорида. Именно там тя употребява местен сорт канабис за пръв път, след което веднага чувства облекчението.„Не знам как да го опиша“, разказва Кати пред медиите. „Когато опитах марихуана, веднага почувствах разликата. Чувствах се добре.“
„Попитах докторите дали биха ми предписали медикамент, който има невропротективен ефект, антиоксидант е и има противовъзпалително действие върху организма. Те отговориха позитивно и ме попитаха, дали знам за такова лекарство. Канабис, отговорих аз.“
Днес Кати Джордан живее с болестта си вече 28 години и твърди, че е още жива, благодарение на канабиса. Според нея всички хора, които страдат от АЛС трябва да опитат да облекчават симптомите си с растението.

От научна гледка точка няма достатъчно доказателства за ефекта на марихуана над болните.Експеримент с мишки от 2004 годинае показал забавяне при прогресирането на заболяването, ако са третирани с THC и други канабиноиди.
С днешна дата все повече медицински лица призовават за нови клинични изследвания относно влиянието, което има медицинската марихуана над болестта АЛС. Те са нужни, за да бъде доказан позитивният ефект на растението върху заболяването.

Източник:Examiner
ПАРКИНСОН


Като се има предвид изявената модулаторна функция на канабиноидната сигнална система в базални ганглии, използването на лекарства на основата на канабиноиди е предлагано като обещаващо средство за клинично лечение на болестта на Паркинсон. Подпомагайки този фармакологичен потенциал, канабиноидната сигнална система преминава през двуфазна схема на промяна при развитието на болестта на Паркинсон. Някои ранни и предсимптоматични етапи които се характеризират с увреждане на функцията на невроните, но няма доказателства за смърт на невроните се свързват с загуба на чувствителност или намаляване на СВ1 рецепторите.

Предполага се се че, тези загуби може би са част от самият патогенизис, тъй като могат да задълбочат различни цититиксични увреди които се контролират чрез канабиноидните сигнали, но основно чрез ексцитотоксичност, както и чрез оксидативен стрес и активиране на глията.

Междинните и напреднали стадии на Паркинсон се характеризират с изразена дегенерация на субстанция нигра и появата на основни симптоми на болестта на Паркинсон (например брадикинезия). Свързват се с повишаване на чувствителността на СВ1 и СВ2 рецепторите, а също и на ендоканабиноидните връзки на двата типа рецептори. Това обяснява двигателните затруднения типични за тази болест и възможността на СВ1 рецепторните антагонисти да отслабят брадикинезията, типична за болестта на Паркинсон. Като се има предвид добре доказаната възможност да намаляват ексцитотоксичността, притока на калций активирането на глията и в частност уврежданията от свободни радикали, които си взаимодействат при дегенерацията на невроните на субстанция нигра, някои канабиноидни агонисти се предполага, че действат като невропротективни молекули при болест на Паркинсон. Въпреки всичко, потенциалът на лекарствата на основата на канабиноиди при лечението на болест на Паркинсон е слабо изследван на клинично ниво, независимо от обещаващите предклинични доказателства.

Вземайки предвид важността на тези предклинични данни, необходимостта да се открият лечения за двигателни симптоми, които могат да се явят алтернативи на класическата допаминергична заместваща терапия и липсата на ефективни невропротективни стратегии при лечението на болест на Паркинсон, смятаме че е от особена важност да се продължат и развият изследванията, които обещаващо позволяват на тези молекули да преминат от сегашните предклинични доказателства към тяхното клинично приложение.

Цялото изследване на:ingentaconnect.com

АЛЦХАЙМЕР

Снарастване на населението на планетата се очаква случаите наАлцхаймерда се утроят в следващите 50 години. Следователно,разработването на лечение, което забавя или спира развитието на заболяването, става наложително. Характерните патоанатомични увреди са мозъчна атрофия със загуба на неврони, неврофибрилна дегенерация, сенилни плаки, амилоидна ангиопатия.

Изследване, проведено в Institute for Research and Medicine, Ла Джола, Калифорния, доказва, че ТНC, активна съставка на марихуаната, инхибира ензима ацетилхолинестераза (AChE), както и предотвратява индуцираната от него агрегация на амилоид – бета- пептида, ключов патологичен маркер за Алцхаймер. В сравнение с Donepezil и Rivastigmine – лекарствата, които се изписват в момента за Алцхаймер, ТНС е значително по-добър инхибитор на агрегацията на амилоид – бета-пептида. Резултатитеот изследването изясняват механизма, чрез койтоТНС директно влияе на патологичните промени при Алцхаймер. ТНС и неговите аналози биха могли да осигурят по-добра терапия на болестта на Алцхаймер, като едновременно редуцират симптомите и забавят прогресията на болестта.

Как действат THC и неговите аналози?
През последните години множество проучвания показват, чеендогенните и екзогенни канабиноиди имат невропротективно действие. Механизмът, чрез който се осъществява това въздействие, все още не е съвсем ясен, но е ясно, че той включва СВ1 и СВ2 рецепторите, както и не-рецепторно медиирано антиоксидантно действие. При възпаление на ЦНС ендоканабиноидната система е силно активирана иендоканабиноидът анандамид предпазва невроните от увреждане чрез СВ1/СВ2 медииран отговор.

Сенилните плаки са извънклетъчни лезии, съставени от агрегирани амилоид-бета-пептиди. Натрупването на тези пептиди дава началото на каскада от процеси, водещи до невронна дисфункция, невродегенерация и деменция. В изследване in vitro седоказва, че и двата ендоканабиноида – анандамид и ноладин етер, са мощни инхибитори на амилоид – бета токсичността в наномоларни концентрации. Ендоканабиноидите инхибират и производството на проинфламаторни цитокини, които доказано участват в процеса на образуване на сенилни плаки.

Голям брой изследвания показват участието на канабиноидната система в невротрансмисията, невропатологията и невробиологията на деменцията. Няколко канабиноидни субстанции демонстрират ефикасност in vivo. Литературата за използването на канабиноиди при пациенти, страдащи от Алцхаймер, обаче е оскъдна. Докато предклиничните изследвания предполагат лечение, включващо канабиноиди, клиничните изпитания се ограничават само в оценка на пригодността на агонистите/антагонистите на канабиноидните рецептори да редуцират симптомите на деменция. Необходими са по-нататъшни изследвания, включващи модели на деменция in vivo, както и повече клинични изпитания.

Клинични изследвания и доклад
Две клинични изпитания и един доклад на изолиран случай присъстват в научната литература.
При двете клинични изпитания е използван дронабиол, а при отделния случай – набилон - и двете субстанции са СВ1 и СВ2 агонисти, синтетични аналози на ТНС.

Първото е рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано, кросоувърклинично изпитание с 15 институционализирани пациентис тежка деменция, отказващи да се хранят. Изследването е проведено в E. N. Rogers Memorial Veterans Hospital, Geriatric Research Education Clinical Center, Бедфорд, Масачузетс, САЩ. Пациентите получават 2.5 мг дронабиол в продължение на шест седмици. Телесното тегло нараства и възбудата намалява по време на изпитанието. В добавка, авторите наблюдават значително намаляване на възбудата и след приключване на опита.

Нощната възбуда и поведенческите разстройства са изследвани в отворено пилотно клинично изпитание, където се назначава 2.5 мг дронабиол в 19 часа. В изследването участват 6 пациенти с Алцхаймер. След две седмици нощната и анормална двигателна активност, нарушенията в апетита, възбудата и раздразнителността се редуцират. По време на двуседмичния изпитателен период не се наблюдават странични ефекти. Изследването е проведено в Charite Universitatsmedizin Berlin.

Набилон е използван в единичен случай на лечение на пациент с Алцхаймер, който последователно е третиран с donezepil, memantine, trazodone, quetiapine и olanzapine, без какъвто и да е ефект върху поведенческите отклонения, характерни за болестта. Пациентът е третиран с 0.5 мг набилон в продължение на седмица, след което клиницистите наблюдаватдраматично редуциране на възбудата и безпокойството. По време на тримесечното третиранене се наблюдават странични ефекти.

Изключително малко количество отвеществото делта-9-тетрахидроканабинол (THC), което се съдържа в растението марихуана може да забави или прекрати развитието на болестта на Алцхаймер – това сочи предклинично проучване на Университета на Южна Флорида, публикувано онлайн на сайта на Журнала за болестта на Алцхаймер (Journal of Alzheimer’s Disease).

Невролозите от Университета открили, че много ниски дози THC намаляват произвеждането на протеина бета-амилоид, чийто мутации се свързват с развитието на Алцхаймер. Освен това те могат дори да предотвратят неправилното му натрупване в мозъка, което е предпоставка за развитието на коварната болест.

Тези малки дози от веществото THC засилват функциите на митохондриите в клетките, което води до повече енергия в организма и подпомага заподдържането на мозъка здрав.

„THC е известно като силен антиоксидант с невропротективни свойства, но това е първият доклад, който показва, чевеществото има директно влияние над болестта на Алцхаймер, като спомага намаляването нивата на протеина бета-амилоид, предотвратява неговото натрупване и подпомага митохондриалната функция“, каза водещият автор на проучването Куанхай Као (Chuanhai Cao) – доктор и невролог в института Byrd Alzheimer (Byrd Alzheimer’s Institute) и Медицинския колеж на Университета на Южна Флорида (USF College of Pharmacy).

„Понижените нива на бета-амилоида означават по-малко натрупване на протеина, което може да окаже влияние над развитието на Алцхаймер. THC е натурално и безопасно вещество, което може да ни помогне да създадем ефективно лечение на болестта в бъдеще“.

Нийл Набар (Neel Nabar) – съавтор и кандидат-докторант по медицина и философия, коментира бързо променящата се политическа обстановка относно медицинската марихуана.

„Все още сме далеч от консенсус по темата с медицинския канабис, но това проучване показва, че THC може да има терапевтично значение за Алцхаймер. По-добре ли е да подкрепяме болните да употребяват нелегални вещества, за да се борят със заболяването? Не. Трябва да помним, че дори един наркотик да бъде ефективен, той не трябва да бъде използван от всички. Тези открития ще ни помогнат да разработим медикамент, който е безопасен, легален и полезен при лечението на Алцхаймер“.

Източник:Journal of Alzheimer’s Disease

РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ученият-онколог от Лондонския университет, доктор Уай Лю, установил, че извлечени органични химически съединения могат да унищожават тумoрни клетки. Те съсипват живота на хората, страдащи от левкемия – една от най-жестоките форми на рака. Всяка година от левкемия умират до 300 хиляди човека по света от всички раси и възрасти.

Доктор Лю пише, че активните вещества на конопа – канабиноидите – имат комплексно действие.Влизайки в контакт с раковите клетки, канабиноидите нарушават протичането на редица биохимични процеси, отговарящи за оцеляването на тези злокачествени структури. Затова веществата, получени от марихуаната, изглеждат много по-подходящи, отколкото другите лекарства, всяко от които има само една определена функция. Възможно е в бъдеще природните канабиноиди да могат да се съчетават със стандартните средства за химиотерапия.

Изследването на Вай Лю е било финансирано от компанията „GW Pharmaceuticals”, която не за първа година се интересува от конопената тема в медицината и пуска лекарство от даденото растение за терапия на спастичността при пациенти с множествена склероза. Този път в лабораторни условия са били изученишест различни изчистени канабиноида, нямащи наркотично въздействие. Заедно, без да си пречат, или поединично, тези субстанции атакуват и отключват механизми, отговарящи за размножаването на клетките и, съответно, за растежа на злокачествените образувания.

В „традиционното” конопено масло се съдържат от 80 до 100 различни канабиноида.

Някои от тях притежават противораков ефект, докато други са способни да нанесат вреда на здрави клетки. Затова е важно да се селектират перспективните, от гледна точка на фармакологията, вещества, което лондонският екип и е постигнал.

Във „великолепната шесторка” са влезли такива субстанции като:

 • канабидиол (CBD);
 • канабидиолова киселина (CBDA);
 • канабигерол (CBG);
 • канабигеролова киселина (CBGA);
 • канабигеварин (CBGV);
 • канабигеваринова киселина (CBGVA).
Нито едно от тези вещества не представлява интерес за потребителите на наркотици, затова пък интригува представителите на онкологията. Експертите успяха да се справят с левкемията, но засега не е ясно какъв ще е потенциалът на конопените субстанции в борбата с другите видове ракови заболявания, които са над 200 и всяко от тях има собствен генетичен механизъм на развитие.

Още през 2012 г. учените от Калифорния установили, че канабидиолът (СВD), нетоксичен и ненаркотичен компонент на марихуаната, може да забави метастазите на няколко агресивни типове рак.

Източник: Kakmed.comКакво разкрива изследване на Лондонския университет?


Според предклинични данни, публикувани тази седмица в сп. Anticancer Research, едновременното прилагане на различни непсихоактивни растителни канабиноиди води до синергична противоракова активност против клетки на човешката левкемия.
Пол Арментано


С какво точно помага нетрадиционото лекарство?
Учените от Лондонския университет „Св. Георги” са оценили противораковия потенциал на три непсихоактивни канабиноида (канабидиол, канабигерол и канабигеварин) и техните съответни киселини върху два типа клетъчни линии на левкемия. Авторите докладват, че прилагането на канабиноидите заедно е довело до „адитивен и умерено синергичен ефект”.

Те правят заключение: „Нашите данни показват, че канабиноидите работят заедно по начин, който позволява намаляване на дозите, без съществена загуба на ефекта.Това изследване подкрепя идеята, че канабиноидите могат да имат роля в борбата с рака не само като отделни вещества, но и в комбинация.”
Коментирайки изследването в прес-релийз, водещият автор Уей Лиу каза: „Тези вещества са способни да се намесят в развитието на раковите клетки, като спират развитието им и им пречат да растат. В някои случаи, като използваме специфични режими на дозиране, можем да открием нови високоефективни стратегии за овладяване на рака.Същественото е, че тези вещества са евтини за получаване и по-добрата употреба на уникалните им качества може да доведат до евтини и ефективни лекарства против рака в близко бъдеще.”

Досега убедително е показано, че растителните и ендогенните канабиноиди са потенциални инхибитори на раковите клетки в предклинични модели, които спират пролиферацията на клетките на глиомата, рака на простатата, карциномата на гърдата, белодробния карцином и лимфомата, както и на други ракови клетки.

Марихуаната намалява растежа на тумори в белите дробове
Изследване, проведено през 2007 г. от Анджу Прийт съвмесно с Отдела по Експериментална Медицина в университета в Харвард (да, става дума за същият Харвард, за който си мислите), е още едно доказателство, подкрепящо изследването на Доналд Ташкин. To e публикувано през 2005 г. и според него ТНС, изглежда, забавя или спира развитието на рак на дробовете. ТНС, който е една от активните съставки на марихуаната, явно има противотуморен ефект.

Заключението, до което достига д-р Прийт е, че ТНС играе главна роля при спиране развитието на рак. Изглежда тетрахироканабинолът блокира епидермалния фактор на растежа (Epidermal Growth Factor), освобождаван от туморите в дробовете. Епидермалният фактор на растежа участва в ангиогенезиса (развитие на нови кръвоносни съдове, които снабдяват тумора с кръв).

На мишки (чиито биологични функции са идентични в много отношения с тези при човек) са били имплантирани човешки белодробни ракови клетки. След като са започнали да нарастват, те били третирани с ТНС в продължение на три седмици. Теглото на раковите клетки намаляло с 50%, а броят на туморите в дробовете намалял с 60%.

Две възражения относно това изследване:

 1. Това е изследване първа фаза. Направени са някои интересни експериментални открития от един изследовател, в една лаборатория. Необходимо е да се повтори отново в по-голямо изследване, като се използват същите методи. Втора фаза на изследването би проверила, дали това лечение е безопасно за хора и в какви дози да се прилага. Ще бъдат определени и евентуални странични ефекти. През фаза три ще се направят изследвания върху хора, разделени в три групи: група А ще получава истинско ТНС, група В ще бъде подложена на старото лечение (химиотерапия), група С ще получава плацебо.
 2. Това изследване е проведено само върху животни. Трябва да се проведе върху хора с рак на белия дроб, и то в голям диапазон, за да се прецени дали развитието на рака може да бъде спряно. Има достатъчно доказателства, които дават сериозни основания за по-нататъшни изследвания. Правителството на САЩ обаче прави почти невъзможен достъпа до канабис на лекари и изследователи, които искат да правят такива изследвания. Това според мен е престъпление.

В световен мащаб ракът на белия дроб е най-често срещаната форма на рак.

(1 350 000 нови случаи на година и 1 180 000 смъртни случай), като най-високото ниво е в Европа и САЩ.

Петгодишният праг на оцеляване е много нисък при хората с рак на белия дроб. Химиотерапията има много малък успех при лечението му. ТНС не може да се патентова и на фармацевтичните компании ще им бъде трудно да печелят от това възможно лечение. В допълнение, съществуват и политически настроения срещу канабиса. Марихуаната като лекарство все още не e станала основно лекарство, 2013 е годината, в която трябва да постигнем това.

Оригинална статия от Science Daily, 17 Април 2007 г.Активната съставка в марихуаната намалява развитието на туморите в рак на белия дроб наполовина и значително намалява възможността на туморите да се разпространяват, твърдят изследователи в Университета в Харвард, които са тествали субстанцията в лаборатория и върху мишки.

Според тях това е първата серия от експерименти, които показват, че съединението делта 9-тетрахидроканабинол (ТНС) забавя развитието на епидермалния фактор на растежа (EFG) и мигрирането на рецептора на епидермалния фактор на растежа (EGFR). Белодробният рак, който експресира рецептора на епидермалния фактор на растежа, обикновено е много агресивен и резистентен на химиотерапия.

ТНС, който се свързва с канабиноидните рецептори СВ1 и СВ2, е с действие, подобно на ендоканабиноидите. Това са канабиноиди, които се произвеждат от нашето тяло и активират тези рецептори. Изследователи предполагат, че ТНС или други агенти, които активират тези рецептори, могат да се използват за лечение на рак на белия дроб.

„Красотата на това изследване е, че показахме как едно хулено вещество, ако се използва разумно, може да ни покаже нов път към лечението на рак на белия дроб” – казва Анджу Прийт, изследовател в Отдела по експериментална медицина.

Предполага се, че ендоканабиноидите (вкл. и ТНС) чрез канабиноидните рецептори СВ1 и СВ2 участват в различни биологични функции, включително болка, възпаление, безпокойство. Дериват на ТНС, наречен „Маринол“, е одобрен като стимулант на апетита при раково болни пациенти. Някои щати в Америка позволяват използването на медицинска марихуана за същата цел. Малко на брой изследвания са показали, че ТНС може да има и противотуморно действие, казва доктор Прийт. Наскоро бе завършено едно британско пилотно изследване за ТНС като средство за лечение на глиобластома при хора.

В настоящето изследване бе показано първо, че две различни белодробни ракови клетъчни линии, както и образци на белодробен тумор, експресират СВ1 и СВ2 и че нетоксични дози от ТНС са забавили растежа и разпространението в клетъчните линии. „Когато клетките са предварително третирани с ТНС, те показват по-слаба податливост към стимулирана инвазия на рецептора на епидермалния фактор на растежа, определени чрез различни in vitro методи за анализ”, казва доктор Прийт. За период от три седмици изследователите са инжектирали мишки, на които са били имплантирани клетки от човешки рак на белия дроб със стандартни дози ТНС. Туморите са намалели с 50 % в размер и тегло сравнено с контролната група. Имало и и около 60% намаляване на раковите поражения в дробовете при тези мишки, както и значително намаление на протеиновите маркери, които се свързват с развитието на рака, казва Прийт.

Изследователите не знаят защо ТНС забавя туморния разтеж, според тях субстанцията може би активира молекули, които забавят клетъчния цикъл. Също така предполагат, че ТНС може би пречи на ангиогенесиса и васкуларизацията, които подпомагат развитието на рака.

Според Прийт все още има много да се работи, докато се изясни как функционира ТНС. Тя предупреждава, че някои изследвания с животни са показали, че ТНС може да стимулира определени видове рак. „ТНС дава надежди, но остава да извървим дълъг път, докато разберем какъв е неговият потенциал”, казва д-р Прийт.


Източници: cebp.aacrjournals.org

tokesignals.com
Томи Чонг побеждава рака на простатата с конопено масло и подходяща диета


През юни миналата година известният комик, актьор и радетел за легализиране на марихуаната Томи Чонг публичнообяви, че му е поставена диагноза рак на простата в първи стадий и се е насочил към нетрадиционно лечение с конопено масло. Почти година по-късно Томи се чувства по-добре от всякога, а от рака няма и следа.

Неотдавнашното съобщение на Томи за успешната му битка с рака, публикувано в един блог, е огромен подарък за хората, които се борят с това и с много други заболявания, както и за онези, които се се опитват да наложат изискваната от здравия разум либерализация на това многообещаващо природно лекарство:

“След като миналия юни обявих, че ми е била поставена диагноза („рак на простата”) от лекар-онколог и той ми е препоръчал високочестотна терапия, която не е разрешена в Щатите, може да се извърши само в Мексико и струва$25 000,веднага потърсих алтернатива.Свързах се с племенника си във Ванкувър, на когото му предстоеше да започне лекарската си практика, и той ми предложи да се срещна с д-р Маккинън((McKinnon))във Виктория,Британска Колумбия.Този лекар промени начина ми на хранене, като включи и хранителни добавки, и така в рамките на година успях рязко да понижа стойностите на простатно-специфичния антиген ((PSA))в кръвта сии да елиминирам рисковете, свързани със заболяването.Лекувах се и с конопено масло (масло от хашиш).Диета,съчетана с прием на добавки и масло от хашиш, заедно със сеанс при световноизвестния лечителAdam Dreamhealer(dreamhealer.com)– ивече съм здрав.Точно така, справих се с рака!Така че това вълшебно растение действително лекува рак, когато е съчетано с правилно хранене и добавки. Предстоят ми нови кръвни изследвания, ЯМР и т.н., но се чувствам така добре, както не съм се чувствал от години. Сега е моментът да отпразнуваме това с един качествен джойт…”

Описаният случай и решението на Томи да прибегне до това алтернативно, но и резултатно природно лечение подчертават колко е важна борбата за легализация за всички, страдащи от заболявания, които могат да се лекуват ефективно, без увреждащи здравето инвазивни процедури или скъпи и изтощителни курсовехимиотерапия, лъчетерапия и лекарствени препарати. Легализацията на марихуаната е много повече от това да се разреши на хората „да се друсат“. През 2012 г. Томи споделя:

“Болен съм от рак на простата и се лекувам с конопено масло, с канабис. Ето защо [легализирането на марихуанта]за мен означава много повече от това да мога да изпуша един джойнт, без да ме арестуват.”

За човек като Томи провеждането на алтернативно лечение извън Съединените щати е достъпна възможност, но за мнозина от над 12-те милиона американци, които се борят с рака, да напуснат САЩ, за да се лекуват, просто не е постижимо, въпреки че едномесечните разходи за традиционно лечение на рака могат да достигнат абсурдната сума от $ 10 000 и повече долара.

В документалния си филм (Run From the Cure)Лечителят и привърженик на идеята за легализиране на марихуаната Рик Симпсън (Rick Simpson) обяснява как маслото от канабис може да излекува рак и други сериозни заболявания:

Освен канабиса като мощно лечебно средство, правилното хранене е също изключително важно за победата над рака. На много от болните от рак в САЩ се предписват опасни процедури и химио-/лъчетерапия, но лекарите рядко споменават за значението на алкалната диета, като често препоръчват хранене с обикновени, обработени и неорганични храни по време на лечението.

Вече не е тайна, че канабисът и качествената храна лекуват рак и сега борбата е за това кой ще успее да осигури широк достъп до медицинска марихуана. Фармацевтичните компании вече се надпреварват дапатентоват различни химични съставки на растениетои е очевидно, че това непретенциозно растение ще бъде част от бъдещето на съвременната медицина.


Източници:

www.torontosun.com

www.cancer.org 1

www.cancer.org 2
Последните новини от Националния институт по ракови заболявания потвърждават успешното лечение с медицински канабис


В информационния си бюлетин за лекарствата без рецепта (OTCBB:CBIS) Cannabis Science Inc., новаторска компания за биотехнологии в САЩ, разработваща фармацевтични продукти на основата на канабис, със задоволство съобщава, че правителството е оповестило нова информация относно лечението на рак с медицински канабис (марихуана), актуална към 17 март 2011 година, в която в обобщен вид се обяснява, че лечението на рак с канабиноиди надхвърля простото овладяване на симптомите и страничните ефекти, като дава индикации за възможно пряко антитуморно действие.


Резюмето съдържа следната основна информация:


- Канабисът е използван за медицински цели в продължение на хилядолетия, преди да получи настоящия си статут на незаконна субстанция.


- Химичните съставки на канабиса, наречени канабиноиди, активират специални рецептори в човешкия организъм, за да произведат фармакологично действие, по-специално в централната нервна система и имунната система.


- Канабиноидите биха могли да са полезни за третиране на странични ефекти при ракови заболявания.


- Потенциалните ползи от медицинския канабис за болните от рак включват антиеметично действие, стимулиране на апетита, облекчаване на болката и подобряване на съня.


- Макар че липсват съответни проучвания на практическите модели на прилагане, може да се каже, че лекарите на болни от рак пациенти, които предписват медицински канабис, го правят предимно за овладяване на симптомите.


- За разлика от други широко използвани лекарствени средства, канабиноидите се натрупват в мастната тъкан и се отделят бавно от организма (периодът им на полуразпад е 1-3 дни).


- Дори и рязкото прекратяване на приема на канабиноиди не е свързано с бърз спад на плазмените им концентрации, който да предполага тежки или внезапни симптоми на отказване или пристъпи на наркотичен глад.


Д-р Робърт Меламед (Robert Melamede, Ph.D.), главен изпълнителен директор на Cannabis Science, заявява следното: „Както вече оповестихме, едно от най-интересните открития, направени след откриването на ендоканабиноидната система (каквато притежават хората и всички гръбначни животни и която произвежда подобни на съдържащите се в марихуаната химични съединения), е че канабиноидите имат силно изявени свойства да унищожават раковите клетки и да предотвратяват разпространението на метастази. Налице са сериозни научни доказателства от опити върху тъканни култури и животни в подкрепа на мощните свойства на канабиноидите да убиват раковите клетки при смъртоносни ракови заболявания като глиом,белодробен рак,рак на простататаи на гърдата, левкемия илимфоми, както и различни видове рак на кожата.


В момента позицията на федералното правителство за забрана на канабиса представлява пречка пред медицинската общност, като отлага провеждането на жизненоважни клинични изследвания в тази област. Почувствах се доста обнадежден, когато неотдавна видях публикувано на интернет страницата на Националния институт по ракови заболявания (NCI) следното: “При прилагане на интегративна онкология, лекуващият специалист може да препоръча медицински канабис не само с цел овладяване на симптомите, но и поради евентуалното му пряко антитуморно действие.“ Наивно реших, че най-накрая ще се получи официално признание на съвременните научни изследвания, рецензирани от специалисти, които доказват противотуморните свойства на канабиноидите. За съжаление това изявление бе свалено часове след публикуването му, без какъвто и да било коментар.“


Изявлението на д-р Меламед продължава със следното: “Отчаяно се нуждаем от клинично тестване. Cannabis Science работи активно за създаването на условия, които ще позволят да осъществим необходимите клинични изпитвания, за да се потвърдят или отхвърлят многобройните непроверени сведения за възможни лекарства против рак. Те са все по-чести, тъй като в много държави/щати канабисът за медицинска употреба е легализиран. Канабисът е бил използван под разнообразни форми от различни култури в продължение на хиляди години като лекарство, прилагано с успех при множество заболявания. Всъщност според някои библейски преводи канабисът (keneh bosem) дори бил една от съставките на светото миро. Съвременните научни изследвания на канабиса просто представят доказателства в подкрепа на широко разпространената в миналото употреба на лекарства на основата на канабиса за орален прием, която се дължи на успешното му приложение за лечение на редица заболявания.“


Източник:medicalnewstoday.com
Гадене, повръщане и загуба на тегло

Има повече от 50 контролирани клинични изследвания, доказващи ефективността на канабиноидите при гадене, повръщане, загуба на апетит и тегло, които съпровождат заболявания като рак, СПИН, болест на Алцхаймер, депресия, тревожно разстройство. Независимо от прогреса в анти-еметичната терапия много пациенти все още страдат от това, тъй като лекарствата, прилагани в момента, не постигат желания ефект.


· Контролирано изследване, проведено в Universitat Autònoma de Barcelona, Барселона, Испания, с 16 пациенти след химиотерапия, при които стандартните анти-еметични лекарства не действат. Прилаган е оромукозален спрей, съдържащ екстракт от канабис. Изводът на изследователите е, че медикаментът се приема добре и редуцира еметичните инциденти след химиотерапия.


· Контролирано изследване, проведено в Bethesda Memorial Hospital, Comprehensive Cancer Care Center, Бойнтън Бийч, Флорида, с 64 пациента, подложени на високо-еметогенна химиотерапия, сравнява ефикасността и поносимостта на ТНС, онданесетрон и комбинация от двете. Двата медикамента имат сходен ефект и се понасят добре.


· Отворено клинично проучване анализира ефекта на ТНС върху апетита и теглото на 117 пациента, страдащи от СПИН. Изследването е проведено в Orlando Immunology Center, Орландо, Флорида, в продължение на една година. Пациентите получават ТНС в продължение на три месеца до една година. При 63% от тях се наблюдава увеличаване или поддържане на теглото; процента на пациентите, които нямат апетит, спада драматично от 71% на 21%.


· Анкета, направена от екип на Imperial College London, включва 523 пациенти, страдащи от СПИН. 27% (143/523) докладват, че използват канабис за облекчаване на симптомите си. Пациентите докладват подобряване на апетита (97%), облекчаване на мускулните болки (94%), намаляване на гаденето (93%), редуциране на тревожността (93%), облекчаване на невропатичната болка (90%), намаляване на симптомите на депресия (86%), намаляване на парестезията (85%).


ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Увеличава ли канабисът риска от шизофрения?

Д-р Франьо Гротенхермене председател на Германската асоциация за канабисова медицина и изпълнителен директор на Международната асоциация за канабисова медицина. Той работи в Нова-институт в Германия. Въпреки тежкото си заболяване, което го държи прикован към носилката, д-р Гротенхермен продължава да работи и да изнася лекции по света.
Използването на канабис може да е рисков фактор за развитието на шизофрения, вид психоза. Днес се предполага, че канабисът удвоява риска, ако е използван твърде често от подрастващите. Има и други фактори, които увеличават риска от шизофрения. Например, израсналите в големите градове имат 2 пъти по-голям риск да развият шизофрения от израсналите в провинцията. Това малко увеличаване на риска означава, че 1-2 от 100 тежки потребители на канабис и 1-2 от 100 жители на градовете ще развият шизофрения през живота си, сравнено с 0.5-1 от 100 души, които не са изложени на рискови фактори.


Какво е психоза?
Психозата е сериозно медицинско заболяване с неизвестен произход. Под психоза имаме предвид, че умът работи неадекватно, а генеричният психиатричен термин за това умствено състояние е „загуба на контакт с реалността”. Терминът „психоза” най-често се използва като общ термин, а не като конкретна диагноза. Хората, страдащи от психози, се описват като психотични. Психозата се причислява към най-сериозните форми на душевните разстройства, при които може да има халюцинации, налудности и нарушени възприятия. Въпреки че има лекарства, които могат да подобрят някои от симптомите, тези разстройства не могат да се излекуват. Шизофренията е специална форма на психотичното разстройство.


Какво е шизофрения?
Шизофренията е душевно разстройство, характерно с разрушаване на мисловния процес и влошен емоционален отклик. Най-често тя се проявява със слухови халюцинации, параноични вярвания и разстроена реч и мислене. Халюцинациите са възприятия в съзнателно и будно състояние, без да има външни стимули за това, които имат качествата на истински възприятия. Например, шизофрениците могат да чуват гласове в отсъствие на гласове. Вярванията, наречени налудности, се свързани със силна убеденост, въпреки очевидността на обратното. Например, някой може да вярва, че е Исус или Наполеон. Често дефицитът на нормалена емоционална реакция е свързан с изравняване или притъпяване на афектите и емоциите, обедняване на речта, неспособност за преживяване на удоволствие и липса на мотивация. Според клиничните симптоми шизофренията се разделя на няколко типа.
Колко често се среща шизофренията?
Всяка година около 15-20 от 100 000 обитатели на западния свят развиват шизофрения. Началото на симптомите започва типично в млада възраст, между 18 и 35 години. Около 0.5 до 1 % от хората в Европа и Северна Америка развиват шизофрения през живота си. Диагнозата се основава предимно на наличието на налудности, мисловни разстройства (приемане на мисли) и слухови халюцинации. Тези симптоми са често много драматични и опасни; те се наричат „позитивни симптоми”, но обикновено се подобряват с годините. От друга страна, „негативните симптоми”, като депресия, неспособност за социални контакти, обедняването на чувствата често остават непроменени, което води до психо-социални проблеми и липса на работоспособност.


Кое причинява шизофренията?

Както гените, така и средата играят роля за развитието на шизофренията. Някои варианти на гените се свързват с повишен риск от шизофрения. Това може да обясни защо шизофренията се наблюдава по-често в едни семейства, а не в други. Въпреки това, тези генетични варианти не предизвикват болестта, а играя роля само за предразположението към нея. Някой с близък роднина (родител, брат, сестра) шизофреник има риск от 6.5 % също да развие шизофрения през живота си. Това означава, че от 100 близки роднини на хора с шизофрения 6 или 7 също ще се разболеят.
Рисковите фактори на околната среда, установени досега, са: усложнения при бременността, включително стрес, инфекции или недохранване на майката, усложнения при раждането, живот в големия град, нисък, но все още нормален, коефициент на интелигентност и употреба на дроги, включително канабис. Други фактори, които могат да имат важна роля, са социална изолация, проблемно семейство и други тежки стресиращи фактори. Хората с шизофрения в северното полукълбо са най-вероятно родени през зимата или пролетта, в сравнение с родените през лятото и есента.


Как да предотвратим шизофренията?

Тъй като рисковите фактори са свързани с относително ниско повишаване на риска, те не могат да се използват за ранно откриване и превенция на шизофренията (Klosterkötter 2008). От друга страна, желателно е шизофренията да се открие в ранен стадий, тъй като ранното откриване и лечение е свързано с по-благоприятно протичане на болестта, по-малко депресия и самоубийства. Затова усилията и програмите за превенция се концентрират върху откриването на рисковите симптоми по време на т.нар. продромална фаза (фаза на ранните признаци) и върху поставянето на правилна диагноза след започване на болестта, колкото е възможно по-рано.
В около 3/4 от всички случаи началото на шизофренията е предшествано от продромална фаза с продължиленост от около 5 години. През този период човекът по няколко пъти в седмицата може да има мисловни разстройства, необичайни преживявания или възприятия, параноидни идеи, намалена способност да различава между идеите и възприятията, фантазията си и истинските спомени, и други симптоми. За хората, имащи продримални симптоми, има висок риск да развият психотични симптоми и психотични епизоди, водещи накрая до шизофрения.


Каква е ролята на канабиса в развитието на шизофрения?

В обзор на седем лонгитюдни (дългосрочни) изследвания за връзката между употребата на канабис и шизофренията, учените са открили, че хората, които някога са използвали канабис, имат повишен с 41% риск от психоза или психотични симптоми в сравнение с хората, които никога не са използвали канабис. В лонгитюдните изследвания голям брой хора се следят в течение на години, в идеалния случай от раждането си докато станат възрастни, за да се открият причините за болестите или факторите, които ни предпазват от тях. Честата употреба на канабис увеличава риска двойно в сравнение с хората, които не са използвали (odds ratio: 2.09) (Moore et al. 2007). Учените отбелязват несигурността си, че доколко канабисът настина предизвиква психози едва ли ще се изясни от повече лонгитю дни изследвания. Най-вероятно е, че канабисът включва шизофрения у хората, които са уязвими поради лични фактори или семейна история на шизофрения (Degenhardt and Hall 2006).
Трудно е да се докаже, че канабисът е несъмнен причинен фактор за развитието на шизофрения, тъй като връзката може да не е причинна, или поне част от връзката. Например, някои хора с шизофрения могат да се самолекуват с канабис против някои от симптомите, особено негативните симптоми. Въпреки това, има все повече данни от продължителни епидемиологични изследвания, че канабисът има и причинна роля.


Каква е ролята на канабиноидите за лечението на шизофренията?

Има публикувани две изследвания на случаи, които показват, че канабисът или ТНС могат да имат лечебна стойност в някои случаи на шизофрения, които не се повлияват от стандартните лекарства (Schwarcz et al. 2009, Schwarcz et al. 2010). Авторите на тези доклади предполагат, че причината за шизофренията при тези пациенти може да е различната мозъчна физиология, която ги прави различни от другите пациенти, които се повлияват от стандартните антипсихотични лекарства; тази разлика може да се дължи на понижена функция на ендогенните канабиноиди в мозъка.
Има клинични данни, че естественият растителен канабиноид канабидиол (CBD) в дневна доза от 800 милиграма може да е ефективен колкото стандартните лекарства за лечение на шизофрения (Leweke et al. 2012). Известно е, че CBD намалява или премахва напълно психологическите ефекти на тетрахидроканабинола (ТНС). Лечението с CBD е свързано с увеличаване на нивото на анандамид (естествен канабиноид в тялото) и се смята, че именно това увеличение е отговорно за подобрението на симптомите.

Канабисът подобрява познавателните функции при биполярно разстройство
Пациентите с биполярно разстройство показват по-добри резултати в неврокогнитивните изследвания, ако в анамнезата им е отбелязана употреба на марихуана. Този факт обаче не трябва да се разглежда изолирано от известните негативни ефекти, които марихуаната има при биполярните разстройства.


Поне едно по-ранно изследване показва, че канабисът оказва положително влияние при пациенти с биполярни разстройства, а няколко други заключават, че при пациенти с шизофрения приема на марихуана значително подобрява неврокогнитивните функции. В същото време остава неизяснен въпросът защо психоактивно вещество има такъв ефект върху пациенти със сериозни психични разстройства. Това изследване е посветено на влиянието на канабиса върху биполярните разстройства.


МЕТОДОЛОГИЯ: Данните са събирани в продължение на девет години сред пациенти на болницата в Лонг Айлънд, в рамките на голямо кохортно изследване. Всички включени пациенти са отговаряли на класификацията DSM-IV биполярно разстройство от I тип, което означава, че в историята на заболяването присъства поне един маниакален епизод. Петдесет болни, на които в анамнезата е отбелязано «злоупотреба с канабис и зависимост от него» и 150 болни без такава история са взели участие в серия стандартизирани тестове, разрабиотени за оценка на когнитивните функции. Изследователите са се старали да контролират колкото може повече променливи, включително демографски фактори, възраст и продължителност на заболяването, както и IQ преди началото на заболяването.


РЕЗУЛТАТИ: Като цяло познавателните функции са били по-добри в групата, която е имала история със злоупотреба с канабис. Тези пациенти показали по-добри резултати в сравнение с втората група по показатели, като скорост на обработка на информацията, внимание и оперативна памет. Изследователите предположили, че това е свързано със злоупотребата с алкохол в контролната група, но при повторен анализ установили, че злоупотребата с алкохол е по-висока в групата на «канабис зависимите».


ИЗВОД: Пациентите с биполярно разстройство показват значително по-добри показатели на познавателната функция, ако имат история на зависимост от канабиса. Ако тези резултати се обединят с това, което е известно за шизофренията, степента на корелация позволява да се направи заключението, че при пациенти с тежки психични разстройства употребата на марихуана спомага за подобряване на когнитивните функции.


ОГРАНИЧЕНИЯ: Авторите посочват, че наблюдаваната корелация може да се обясни с това, че е възможно да е необходимо определено ниво на когнитивни функции, за да започне пациента да употребява наркотици. Те откриват също така, че пациенти, които са злоупотребявали с канабис се намират в по-тежко състояние. Това е свързано с по-тежко протичане на маниакалната фаза.


ПРИЛОЖЕНИЯ: Марихуаната е известна с негативните си ефекти при биполярни разстройства. Употребяващите марихуана рядко понасят лечението добре, имат по-слабо изразена реакцията на литий (широко прилаган стабилизатор на настроението), често се наблюдават суицидни тенденции. В следствие на това авторите предлагат следващата стъпка да е разработване на лекарство от канабис, което няма негативни странични ефекти.
Ролята на употребата на субстанции за развитието на психоза у младите хора с висок клиничен риск

Има данни за повишена употреба на определени субстанции (алкохол, тютюн, канабис) от хората с висок клиничен риск за развитие на психоза. Употребата на субстанции от хората, които са развили психоза, в сравнение с онези, които не са, вероятно също е по-висока. Липсва обаче достатъчно информация каква е ролята ѝ за прогнозиране на вероятността за поява на психоза при хора с висок клиничен риск.


В рамките на настоящото проучване, въз основа на Скàлата за оценка на употребата на алкохол и наркотици (Alcohol and Drug Use Scale) са оценени 170 души с висок клиничен риск от психоза и с високи изходни нива на употреба на алкохол, тютюн и канабис.


Проучването, продължило четири години, включва участници от три различни места и е част от изследването Enhancing the Prospective Prediction of Psychosis (PREDICT) (Подобряване на възможностите за прогнозиране на психозата). Прогнозните фактори за появата на психоза са проучени по метода напропорционалните модели на Кокс(Cox) за изследване на риска.


Резултатите показват, че употребата към началото на изследването на неголеми количества алкохол,без канабис или тютюн, обуславя прогноза за развитие на психоза у изследваните с висок клиничен риск. Прилагането на прогнозни алгоритми, отчитащи вместо само употребата на субстанции съвкупност от допълнителни изходни променливи, за които е известно, че са свързани с вероятност за бъдеща поява на психоза, би могло да подобри възможностите за прогнозиране на заболяването.

Източник:Shizophrenia researchМарихуаната в помощ и при аутизъм

Ново проучване за това как канабисът влияе върху аутизмабез съмнение ще разгорещи споровете около медицинската марихуана, особено що се отнася до последиците, свързани с неизследваното ѝ приложение върху болни деца.


Изследването не е първото, в което се изказва предположение, че канабиноидите могат да помогнат не само на възрастни със заболявания като рак, глаукома и дори СПИН, но и напо-младите, които от десетилетия се опитваме да „защитим“ от предполагаемото вредно въздействие на марихуаната .


Вероятността марихуаната да въздейства терапевтично върху аутизма подкрепя множеството твърдения на родители, чиито деца страдат от хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието, според които марихуаната като лек седатив може да допълни или дори да обезсмисли необходимостта от приемане на обичайно използваните за лечение на това заболяване стимуланти и лекарствени средства с ефект, сходен с този на амфетамините (като Риталин, Адерал или други подобни препарати със силно действие).


Изследването, публикувано в научното списание Neuron, проучва въздействието на марихуаната при детски аутизъм и евентуалните ѝ терапевтични приложения в контекста на заболяването.

Вече има сходни научни изследвания относно въздействието на марихуаната върху мишки, а The Joint Blog се позовава на някои от тях:


„Даниеле Пиомели (Danielle Piomelli) от Калифорнийския университет в Ървин, САЩ (UC Irvine) и Оливие Манцони (Olivier Manzoni) отINSERM– френската агенция за научни изследвания, са третирали мишки с изявена симптоматика на синдром на чупливата X-хромозома (заболяване, което се характеризира с аутични симптоми) с новаторски химични съединения, които коригират сигналите на ендоканабиноидните невротрансмитери в мозъка [ефект, постижим чрез канабиноидите]. При провеждане на тестове в лабиринт, при които се проследява тревожността и реакциите в открити пространства, е наблюдавано рязко подобрение в поведението на мишките.“


Неврологът Брадли Алджър (Bradley Alger) от Университета в Мериленд не е участвал в най-новите изследвания относно въздействието на марихуаната при аутизъм, но казва, че проучването открива нови възможности за разкриване на загадката на това заболяване:

„Откритието е много окуражаващо и реално може да се превърне в повратна точка в познанието за тонизиращите свойства наендоканабиноидитеи за това как в действителност действа загадъчният механизъм на липидните сигнали.“


Според изследователите е необходимо много по-обстойно проучване на влиянието на марихуаната върху аутизма, преди да тя да започне да се прилага на практика за лечение на заболяването, особено при децата.Рехабилитация с марихуана – нова възможност за пристрастените към алкохол, кокаин и хероин


От доста дълго време ме безпокои фактът, че марихуаната отсъства от групата на множеството заместители, достъпни за хората, които се борят със зависимости. Това според мен е непростимо!


От тесногръдите, широко разпространени, брътвежи се е наложило твърдението, че всеки, отказал се от зависимост, следва да се въздържа от всякакви психоактивни субстанции. Противно на това обаче, някои от най-успешните рехабилитации, които съм наблюдавал, са сред хора, използващи марихуана като заместител на дрогата, която са употребявали преди – алкохол, хероин, кокаин или амфетамин.


Не си мислете, че влагам лични пристрастия! Аз не използвам трева за това, нито за каквото и да било. ТНС изобщо не ми пасва. Но за много хора прави чудеса.

Най-накрая този факт получи научна подкрепа.(1)


Повечето хора биха възразили, че който използва марихуана по този начин неминуемо се връща към предишната си отрова. Това обаче важи и за тези, които се въздържат напълно. Моите наблюдения показват, че в края на краищата тези, които употребяват марихуана, се справят по-добре от тези, които се въздържат напълно. Това, разбира се, не е потвърдено с доказателства и ние нямаме никакви сериозни данни по този въпрос.


Все пак, като се има предвид тенденцията към легализация и декриминализация на марихуана в последните десетилетия, през следващите няколко години със сигурност ще се появят сериозни доказателства. Моята прогноза на учен, занимаващ се със зависимости е, че шансовете за пушачите на марихуана са по-добри.


Има и още нещо.

Има нещо, което участниците в процеса на рехабилитация – професионалистите и обикновените хора – пренебрегват. И това е, че пълното въздържание просто е неосъществимо за повечето от зависимите, най-малкото не веднага. Впоследствие, когато би било възможно, то може да не е необходимо или дори може да не е най-добрата възможност.


Нека да се съсредоточим върху първите няколко години от рехабилитацията. За възрастен човек, който се дрогира от юноша, пълното въздържание често е разрушително. В нормалната медицинска практика професионалистите работят повече с, отколкото против наклонностите на пациента. И все пак, при пристрастяването, 180-градусов обрат често е приветстван като необходимото решение. В огромното мнозинство от случаите това „решение“ е насилие, опасно покушение срещу цялото същество на пациента.


По-малко от 5% от зависимите, които опитват пълно въздържание, са в състояние да го съблюдават в продължение на две години без да претърпят ужасен провал. Независимо от това, доминира мнението, че за това трябва да се обвиняват зависимите, вместо да се посочи очевидната причина – пълното въздържание се приема като единствена възможна цел и всякаква друга възможност се изключва. Бедите започват тогава, когато въздържанието безкомпромисно се посочва като единствена възможност.


През двадесети век много хора, без нито една основателна причина, са лишени от възможността за рехабилитация чрез това, което иронично е наричано „поддържащ план с марихуана”.’


Всъщност, за много хора, това е добър план. Като се взема предвид настоящата тенденция за легитимиране на употребата на марихуана, няма да мине много време преди да започнат да се появяват различни групи, които подкрепят използването на марихуана като заместител при лечение на зависимост от твърда дрога.Изследване: Марихуаната може да помогне в борбата със злоупотребите с алкохол и предписвани лекарства

Steve Elliott 15 април, 2013

Научно изследване, публикувано в Harm Reduction Journal докладва, че марихуаната е ефикасен и безопасен заместител на алкохола и предписваните лекарства.


“Хората биха могли да заместят алкохола с канабис, ако канабисът беше социално приет и достъпен”


Изследването е от 2009 и е проведено от изследователи от Калифорнийския Университет, Бъркли. Резултати: 40% от употребяващите марихуана заявяват, че чрез марихуаната контролират зависимостта си от алкохол, 66% употребяват марихуана вместо предписани лекарства, а 26% казват, че марихуаната им помага да се предпазят от твърда дрога като кокаин, хероин и амфетамин, продавана по улиците.


”Този подход може да се използва при злоупотреба с алкохол.”, казва ръководителката на екипа Аманда Рейман.”Хората биха могли да заместят алкохола с канабис, който е по-безопасен и с по-малко негативни странични ефекти от алкохола, ако канабисът беше социално приемлив и достъпен”.Според Рейман това заместване „може да стане разумна алтернатива на абстиненцията за онези, които не могат или няма да спрат използването на психоактивни субстанции.“ Рейман и колегите й докладват, че 65% от хората съобщават, че използват канабис като заместител, защото има по-малко вредни ефекти от алкохола, твърдите наркотици или предписваните лекарства; 34%, защото към него по-трудно се изгражда зависимост, а 57% го използват марихуана, защото осигурява по-добър контрол на симптомите. “Обществената подкрепа за легализирането на марихуаната за удоволствие нараства и остава висока за използването й като лекарство”, казва Рейман. “Надяваме се, че общественият интерес ще доведе до по-голяма подкрепа за изследванията и премахване на сега съществуващите бариери, като принадлежността на канабиса към Група I.”


Изследванията на д-р Рейман са насочени към изучаване и оценка на диспансерите за медицински канабис, както и върху използването на канабиса като заместител на алкохола и твърдата дрога.


www.harmreductionjournal.comКой посяга на живота си: канабисът, сравнен с другите лекарства против душевни болести

Жълтите медии често излизат с крещящи заглавия от рода на „Канабисът води до мисли за самоубийство”. Те твърде много напомнят развихрилата се още преди почти век кампания против марихуаната, която води до (не се смейте) разврат, комунизъм, нудизъм, убийства и самоубийства. Заглавията днес целят да поддържат у неинформираната публика впечатлението, че канабисът е ужасна дрога, крайно неподходяща за медицинска употреба.

От друга страна, по света има милиони хора, които използват канабис именно против душевни страдания и го намират за по-приемлив от стандартните психоактивни лекарства, предписвани и продавани в аптеките. Подложени ли са те на допълнителен риск от самоубийство? Не залагат ли те живота си, като избират едно оспорвано лекарство вместо „научно-тестваните” лекарства? Тук ще се опитам накратко да сравня нивото на самоубийства сред потребителите на официалната психофармалокология със самоубийствата сред потребителите на канабис.


Канабис и самоубийства
„Някои изследвания подсказват, че употребата на канабис е свързана с идеи за самоубийство, но няма лонгитудно изследване, което да изследва дали наистина се случват самоубийства.” Преведено на човешки език, това означава, че приказки много, но няма факти. Фактите са целта на изследването, проведено от екипа на д-р Стенли Замит от Кардифския Университет, Великобритания, и публикувано през 2009 в авторитетния British Journal of Psychiatry. Екипът е изследвал какво се е случило с 50087 млади мъже, новобранци в шведската армия, през следващите 33 години. Лекарите установяват, че мъжете, използвали някога канабис, се самоубиват с 62% по-често от неупотребявалите. След като отстраняват всички останали фактори (бедност, лошо образование, психически болести), обаче, авторите установяват, че самоубийствата сред употребилите канабис всъщност са не повече, а може би дори с 12% по-малко, отколкото сред неупотребявалите.

Нова дискусионна статия на учени от университетите в Монтана, Колорадо и в Сан Диего (Калифорния) разглежда как се променят цифрите на самоубийствата в щатите на САЩ, където медицинската марихуана е легална, в сравнение с щатите, където тя е забранена. Не е тайна, че много от медицинските потребители – легално или не – я използват вместо стандартните антидепресанти, сънотворни и прочие творения на легалния нарко-бизнес. Резултатите еднозначно показват, че легализирането на медицинския канабис е свързано с намаление на самоубийствата, най-вече сред мъжете

Антидепресанти и самоубийства

Досега фармацевтичните компании са изплатили огромни обезщетения на пациенти, или близки на починали пациенти, заради страничните ефекти на лекарствата против душевни болести. Един от най-страшните странични ефекти на антидепресантите са изблиците на агресия, насочена против други хора – или против самия себе си. Ето как изглежда това в цифри:


Антидепресанти

Колко пъти е увеличен риска от агресия към други или към себе си?

Desvenlafaxine (Pristiq)

7.9

Venlafaxine (Effexor)

8.3

Fluvoxamine (Luvox)

8.4

Atomoxetine (Strattera)

9

Paroxetine (Paxil)

10.3

Fluoxetine (Prozac)

10.9

Транквилизатор

Triazolam (Halcion)

8.7

Лекарство за отказване от никотина

Varenicline (Chantix)

18

Повишеният риск от самоубийствата сред пациентите, следствие от употребата на антидепресанти, е установен още при клиничните изпитания. Тези данни дълго време са скривани от широката публика, като компаниите се позовават на „авторско право” върху данните. Когато някой се е самоубил, а ти заявяваш „авторско право” върху този факт, това не звучи ли като признание в убийство?

Убийствените корупционни връзки между фармацевтичните компании и регулаторните органи – не само у нас, но в целия свят – са несъмнено най-отвратителната страна на съвременната медицина. Затова не е случайно, че много хора с депресия, хронично безсъние или други душевни проблеми прибягват до канабис, който им позволява да намалят или дори да спрат употребата на опасните легални антидепресанти или сънотворни.


Антипсихотици/невролептици

Този клас медикаменти би трябвало да се използва само против шизофрения и остри психози. На практика, поне у нас, те се дават твърде често при заболявания, при които използването им е повече от спорно. По мое скромно мнение, изписването на рисперидон на съвършено вменяем болен от МС може да означава само едно: „Махни ми се от главата, все едно с нищо не мога да ти помогна; така поне ще спреш да мислиш и чувстваш и няма да досаждаш на господарите в Министерството.”

Участвал съм като „опитно зайче” в медицински експерименти (за което ми платиха добре), като с помощта на антипсихотик бях превърнат успешно в „зеленчук”. Затова мога да потвърдя, че проф. Антонио Ескоотадо е напълно прав, когато казва, че ефектът на тези лекарства би трябвало да се опише като „чувство за необяснимо нещастие”. Ето разказа на един пациент:


„Вегетирам зад невролептичната стена и съм заключен далеч от света и живота. Реалният свят е по-далеч от мен, отколкото Плутон от Слънцето. Моят интимен свят е изчезнал – моето последно убежище и самият аз сме разрушени от халдола. Това не е моят живот. Това не съм аз. Може би вече съм умрял. Започва да се оформя една идея. Преди да дойде зимата, ще се обеся. Но преди това искам да опитам и да видя дали животът ми ще е различен без халдол. Намалявам броя на капките. Все по-малко, докато стигам до нула. След месец съм чист. Тогава забелязвам колко съм запуснат. Измивам косата си, оправям си леглото, почиствам апартамента. Сготвям си ястие. Приятно ми е да го правя. Отново мога да мисля.”


Това трагично свидетелство е само едно от многото, събрани от психолога Петер Леман, награден с орден „За заслуги” от германското правителство за борбата му за правата на пациентите с душевни болести. Неговият съмишленик, британският психиатър проф. Дейвид Хийли, автор на 20 книги и стотици статии по психофармалокология, е установил, че използването на антипсихотици само увеличава вероятността болните от шизофрения да извършат самоубийство. Според неговите данни, събрани в Северен Уелс, употребата на невролептици е увеличила самоубийствата сред шизофрениците 20 пъти!

За сравнение, последни клинични изследвания показват, че канабидиолът (главен компонент в определени сортове канабис) има точно толкова добри ефекти против психозите, колкото стандартните антипсихотици, но много по-малко странични ефекти. Д-р Душан Дворжак, с когото имах шанса да се запозная на канабисовото изложение в Прага, сподели успешния си опит в лечение на шизофрения с помощта на специално подбрани сортове канабис. Съдейки по липсата на връзка между канабис и самоубийства, използването на канабис в много случаи на психотични разстройства може да се окаже доста по-безопасно от използваните сега антипсихотици.


Заключение

Сигурно легалните психоактивни дроги/лекарства помагат на някои пациенти повече, отколкото пречат – но не на всички. За съжаление, днешния безкритичен подход те да се дават на почти всеки и за почти всичко (и на мен са се опитвали да предписват транквилизатор – против грип!) като че ли създава много повече проблеми, отколкото решава.


Въпреки съпротивата на мародерите от Голямата Фарма, в близките години медицината ще продължава да събира данни и все повече ще знаем в кои точно случаи канабисът би могъл да замени опасните легални продукти. Науката е установила, че – по отношение риска от самоубийство – канабисът изглежда една забележително безопасна алтернатива на „научно-тестваните” лекарства против душевни страдания. В крайна сметка, целта на лечението на психически болести не е болните по-бързо да се самоубият, нали?


Как изглежда потенциалът за зависимост на канабиса, сравнен с потенциала за зависимост на други психоактивни вещества?
Един от основните проблеми за връщането на канабиса в медицината е широко разпространеният страх у широката публика от това, че „канабисът е дрога! А дрогите са забранени, защото създават зависимост.” Предпоставка за този тип мислене е вярата, че класификацията на наркотиците на ООН, преписана почти дословно от българския и някои други законодатели, е основана на внимателни научни оценки за потенциала на едни или други дроги да доведат до вреда и зависимост при редовна употреба. Но, както отдавна е отбелязал Ото Бисмарк: „Законите са като колбасите – можеш да ги ядеш, само ако не си виждал как ги правят”.


Класацията на ООН, според която канабисът е дрога от Списък І (толкова опасен и адиктивен, че е неподходящ за медицинска употреба), е дело на няколко личности, чиято компетентност и морал са под много голям въпрос. Първата конвенция от 1961 г. е писана под диктовката на Хари Енслинджър, шеф на Бюрото по наркотици и опасни дроги на САЩ, който сериозно твърди, че потребителите на марихуана не проявяват интерес към хероина и морфина, защото сама по себе си зависимостта от марихуана е много по-силна от опиатната. Днес дори най-енергичните противници на канабиса не биха посмели да изразят толкова екстравагантно мнение.

По-късно ООН за допълване на класациите си наема като експерти двама „учени” със съмнителна репутация. Едуард Бабаян започва кариерата си в зловещия Институт по съдебна психиатрия в Москва като специалист по психиатрични издевателства над инакомислещите. Станал главен нарколог на СССР и после на Русия, до смъртта си той продължава да твърди, че алкохолът и тютюнът въобще не са дроги – въпреки че във всеки учебник, издаден в развита страна, пише точно обратното. Гейбриел Нахас от САЩ пък бе назначен за експерт, след като бе уволнен от три научни институции за измама – и трите пъти за фалшифициране на данни с цел да „докаже” вредата от канабиса.

Казано накратко, всяко обсъждане на въпроса за канабисовата зависимост, изхождащо от класациите на ООН и основаните на тях закони, е безсмислено от научна и практическа гледна точка. Днес в света няма нито един специалист по зависимости, който смята, че канабисът има висок потенциал за формиране на зависимост.

Тук съм събрал различни класации за потенциала за зависимост на различните дроги/лекарства. Различните специалисти обръщат повече внимание на едни компоненти на зависимостта, други на други. Ако погледнем тежестта на абстинетния синдром, начело на всяка класация трябва да стоят алкохолът и барбитуратите; ако погледнем процента на хората, които, опитали веднъж дадена дрога, се пристраставят към нея, първи трябва да е никотинът и т.н. Затова не е чудно, че между различните класации има известни разлики. Но всички те поставят канабиса в долния край на скалата, твърде далече от дрогите/лекарствата, които могат да доведат да силна зависимост.
Преработвайки класациите (за да станат по-читаеми и по-лесно сравними) съм си позволил да пропусна някои несъществени детайли.
Класация на доклада Пелтие, 1978


Моник Пелтие не е учен, а адвокат и политик. Тя е натоварена от френския президент да напише доклад за дрогите и психоактивните вещества, който оказва сериозно влияние върху политиката на Франция. След консултации със специалисти, тя ревизира една предишна (и остаряла още тогава) класация на Световната здравна организация. Пелтие е твърда противничка на всяка форма на легализация. Днес разграничаването между хашиш и марихуана изглежда малко наивно.Източник: PELLETIER M., Rapport de la mission d’étude sur l’ensemble des problèmes de la drogue, La Documentation française, Paris, 1978.Физическа зависимост

Психическа зависимост

Опиоиди (опиум, морфин, хероин)

4

4

Амфетамини

1

4

Кокаин

0

4

Транквилизатори

1

4

Барбитуратни сънотворни

4

3

Алкохол

3

3

Разтворители

1

3

Небарбитуратни сънотворни

2

2

Хашиш

0

2

Марихуана

0

1

Халюциногени

0

1


Класация на Голдстийн и Калант, 1990 г.


И двамата автори са привърженици на сегашния рестриктивен подход, така че не могат да бъдат обвинени в меко отношение към канабиса.
Източник: Avram Goldstein; Harold Kalant, Drug Policy: Striking the Right Balance, Science, New Series, Vol. 249, No. 4976. (Sep. 28, 1990), pp. 1513-1521.Потенциал за зависимост

Стимуланти: кокаин, амфетамини

Много висок

Опиати: хероин, морфин, метадон, фентанил

Висок

Никотин

Висок

Депресанти: алкохол, барбитурати, бензодиазепини

Умерен

Канабис

Нисък

Кофеин

Много нисък

Халюциногени: магически гъби, LSD, PCP

Много нисък


Класация на сп. „In Health”, 1990 г.


Класацията е резултат от допитване до различни специалисти по зависимости, които са отговорили на въпросите: Колко лесно е човек да се „закачи” и колко трудно е да се „откачи” от дадена дрога?
Източник: Deborah Franklin, Hooked – non hooked: Why Isn’t Everyone an Addict?, In Health magazine, volume 4, number 6, pp. 38-52, November/December 1990Потенциал за зависимост

Никотин, пушене

100

Кокаин, метамфетамин, пушене или венозно

95-99

Диазепам

85

Алкохол

81

Хероин

80

Кокаин, амфетамин, смъркане

72-78

Кофеин

65

Марихуана

21

MDMA (екстази)

20

Халюциногени

18

Класация на френското Министерство на здравеопазването, 1999 г.


Класацията е актуална и широко цитирана до днес в правителствени доклади на Франция, Великобритания и Канада.
Източник: Bernard Roques, La dangerosité des drogues: rapport au Secrétariat d’État à la santé, Odile Jacob,1999Физическа зависимост

Психическа зависимост

Опиоиди (хероин)

Много силна

Много силна

Алкохол

Много силна

Много силна

Никотин

Силна

Много силна

Бензодиазепини

Умерена

Много силна

Кокаин

Слаба

Силна, но преходна

Психостимуланти (амфетамини)

Слаба

Умерена

Канабиноиди

Слаба

Слаба

MDMA (екстази)

Слаба

?


Класация на Гейбъл, 2006 г.


Класацията на Гейбъл почти напълно съвпада с предишна класация на Института по алкохол и дроги на Холандия. Тя се използва широко в материали за обучение и превенция в целия свят.
Източник: Gable, R. S. (2006). Acute toxicity of drugs versus regulatory status. In J. M. Fish (Ed.), Drugs and Society: U.S. Public Policy, pp.149-162, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.Потенциал за зависимост

Хероин, венозно

Много висок

Морфин, през устата

Висок

Никотин, пушене

Висок

Кокаин, смъркане

Умерен/висок

Барбитурати (пентобарбитал, през устата)

Умерен/висок

Бензодиазепини (рохипнол, през устата)

Умерен

Алкохол

Умерен

Кофеин

Умерен/нисък

Канабис

Умерен/нисък

MDMA (екстази)

Умерен/нисък

Халюциногени (LSD, мескалин, гъби)

Много нисък

Класации на Хенингфийлд и Беновиц, 1994 г.


Д-р Джак Хенингфийлд е шеф на отдела по клинична фармакология на Националния институт по зависимости на САЩ, а д-р Нийл Беновиц е шеф на катедрата по клинична фармакология на Калифорнийския университет в Сан Франсиско. Двете класации са много близки и са публикувани едновременно. Те поставят канабиса малко по-ниско от кафето, основавайки се на по-слабите и по-рядко наблюдавани абстинентни симптоми. Използвана е цифрова скала, като 1 е най-силна зависимост.
Източник: Philip J. Hilts, Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use. Experts say the definition of addiction is evolving, New York Times, Aug. 2, 1994


HENNINGFIELD RATINGS


Абстиненция

Подкрепление

Толеранс

Зависимост

Опиянение

Никотин

3

4

2

1

5

Хероин

2

2

1

2

2

Кокаин

4

1

4

3

3

Алкохол

1

3

3

4

1

Кофеин

5

6

5

5

6

Марихуана

6

5

6

6

4BENOWITZ RATINGSАбстиненция

Подкрепление

Толеранс

Зависимост

Опиянение

Никотин

3

4

4

1

6

Хероин

2

2

2

2

2

Кокаин

3

1

1

3

3

Алкохол

1

3

4

4

1

Кофеин

4

5

3

5

5

Марихуана

5

6

5

6

4


Класация на Салериан, 2010 г.


Алън Салериан оценява само вероятността човек за стане зависим от дадена дрога, приемана по един или друг начин, а не колко трудно е да се преодолее зависимостта. Той изхожда от оценките за еуфория (подкрепление) на Беновиц и Хенингфийлд, като сериозно ги преработва според фармакокинетичните параметри при различни начини на приемане. Както може да се очаква, той оценява вероятността за зависимост при приемане на канабис през устата (както правят много пациенти) като доста по-малка, отколкото при пушене.
Източник: Alen J. Salerian, Addictive potential: A = E/Tmax х t1/2, Medical Hypotheses 74 (2010) 1081–1083Еуфория (подкрепление)

Потенциал за зависимост

Кокаин, пушене

5

31

Оксиконтин, дъвчене

4

11.4

Алкохол

4

10.6

Морфин, венозно

4

8.3

Никотин, пушене

2

6.35

Морфин, през устата

4

2.6

Оксиконтин, през устата

4

1.7

Амфетамин, през устата

4

0.8

Метадон, през устата

5

0.6

Диазепам, през устата

4

0.8

ТНС, пушене

4

0.3

ТНС, през устата

4

0.05Класация на Нът, 2007 г.

Проф. Дейвид Нът, тогава съветник на британското правителство по дрогите, публикува своя класация, която днес се цитира много често. Малко след това той е уволнен заради статия в научно списание, призоваваща да бъде забранена ездата, тъй като тя е значително по-вредна от много забранени дроги (подигравката е подкрепена с безупречни медицински аргументи).

Заключение
Проф. Филип Левек е известен фармаколог, прочул се още през 1960-те с историческите си изследвания върху аритмията, публикувани в авторитетното научно списание Nature. Той е предписал досега канабис на около 10000 пациенти. Изказванията на този жив класик понякога звучат шокиращо, но в случая той изглежда е прав: „Вероятността да станете зависими от марихуана е горе-долу колкото вероятността да станете зависими от кафето, което си купувате в Старбъкс”.
В друга статия ще се опитам да разкажа как изглежда зависимостта от канабис при пациенти, които се нуждаят от наистина огромни дози.
БОЛКА

Прилагането на непсихоактивния растителен канабиноид канабидиол (CBD) „напълно премахва” появата на невропатична болка, свързана с химиотерапия, според предклинични данни, публикувани в медицинското списание Anesthesia and Analgesia.


Изследователите от Университета Темпъл са оценили ефектите на CBD в животински модел на алодиния (болка в резултат от иначе невинно дразнене), предизвикана от лекарството паклитаксел.


Открихме, че канабидиолът напълно предотврати появата на невропатична болка, предизвикана от лекарството за химиотерапия паклитаксел, използвано за лечение на рак на гърдата.” – казва водещият изследовател. „Предварителните резултати показват, че канабидиолът може да е ефективен за предотвратяване на периферната невропатия, предизвикана от паклитаксел, която ограничава дозата на лекарството.”По-рано бе показано в предклинични изследвания, чеканабидиолът потиска метастазите на рака на гърдата.През 2010 серия от одобрени от Комисията по Храните и Лекарствата на САЩклинични изследвания заключават, че вдишването на канабис значително потиска невропатията в сравнение с плацебопри хора. „Има ясни доказателства, че канабиноидите могат да са помощно или основно средство при невропатия.” – заключават учените.


Какво да използваме – опиати и/или канабиноиди при болка?
Юлиян Караджов, д-р по биология, „Опиати и/или канабиноиди при болка“
Всеки разговор за използването на канабисови препарати против болката неизбежно се посреща от „професионалисти” с възражението: „Но нали има морфин (дихидрокодеин, тилидин и т.н.)?” Не случайно пиша думата „професионалисти” в кавички.Истината е, че повечето лекари и фармацевти нямат голям опит с пациенти със силни и хронични болки. Те помнят от университета, че опиатите са „личното обезболяващо на Господ”, и вярват, че с тяхна помощ могат да се справят с (почти) всеки случай, когато се налага обезболяване. От друга страна, в учебниците, по които са учили повечето професионалисти у нас, на канабиса са посветени по-малко от 20 реда. Формирането на толеранс към опиатите се случва често, а при канабиса е рядко изключение.


Тук, обаче, бих искал да обърна внимание на още една важна страна на проблема, която рядко се обсъжда и е позната само на малцината специалисти в областта на болката. Има много случаи на болка, когато опиатите просто не работят!


Какво доказват изследванията?
Неотдавна екипът на д-р Мартин Ангст от Станфордския университет проведе уникално изследване за това как различни хора възприемат ефекта на опиатите. Уникално – защото предишното подобно изследване (с много малък брой изследвани лица) е проведено преди повече от половин век! Екипът на д-р Ангст инжектирал във вените на 114 двойки еднояйчни близнаци опиата алфентанил или плацебо (физиологичен разтвор). Сред получилите инжекция с алфентанил, 65 души го харесали, 31 категорично не го харесали, а 118 изпитали смесени чувства. Дотук изследването само потвърждава широко известния в тесните кръгове специалистифакт, че повечето хора не харесват особено ефектите на опиатите.


Нататък става още по-интересно.Изследователите погледнали как работи опиатът против болка от различен характер. При болка, причинена от горещина, д-р Ангст открива, че „може би 20-25% от хората нямаха въобще сериозна аналгезия”; друго изследване пък показва колко различен е за различните хора ефектът на опиати при болка, причинена от студ. Тук е мястото да припомня, чеопиатите са често слабо ефективнипри зъбобол и почти безпомощни при фантомни болки. Станфордското изследване добавя нов аспект на проблема – огромните индивидуални различия в аналгетичния ефект на опиатите, който се проявява дори между генетично-идентичните еднояйчни близнаци: единият близнак би могъл да харесва опиатите и те да му помагат против болка, а другият не само да не ги харесва, но и да ги намира за безполезни при болка. Накрая, екипът установява, че опиатите предизвикват повече неприятни ефекти у по-възрастни хора.


Връщайки се от науката към реалността, веднага ми идва наум познат случай на болен от рак. От изписаните му щедри дози опиатитой получава не облекчение, а само непоносимо гадене, повръщане и неприятно усещане, че е „надрусан”. Пациентът в крайна сметка започна да потиска болките си с големи дози канабис – единственото болкоуспокояващо, което работи при него. Друг пациент с рак получи в последните месеци от живота си тригеминална невралгия. Тригеминалната невралгия е кошмар за пациента и предизвикателство към медицината; опиатите практически не работят, карбамазепинът също не винаги работи. Известно е, че канабисът е значително по-ефективен при невропатични болки от други обезболяващи. Пациентът, след няколко експеримента с различни сортове канабис и различни начини на приемане, намери своя метод на обезболяване – само частично, но и това бе облекчение, тъй като вече успяваше да поспи поне на пресекулки.

Друг специфичен случай сафантомните болки, почти неизбежен спътник на всяка ампутация. Те могат да доведат пациента буквално до лудост, тъй като болката идва от липсваща част на тялото. Проф. Филип Левек, жива легенда на фармакологията, е загубил пръст по време на Втората световна война.Липсващият пръст го боли при влажно време(а в Орегон времето рядко е сухо). От десетилетия той потиска болката си с малки дози канабис. Впрочем, канабисът далеч не е универсален лек против фантомни болки; има пациенти, на които той не действа и които са принудени да прибягват до крайности като кетамин (който е съмнително дали въобще може да се използва продължително). В случаи като д-р Левек, обаче,канабисът предлага търсеното облекчение.


В действителност, канабисът и опиатите са не просто изключващи се алтернативи за борба с болката. Те могат да работят заедно.Приемането на опиати заедно с канабис позволява дозата опиат значително да бъде намалена, което намалява значително рисковете от предозиране. Д-р Ангст цитира данни, според които пациентите с хронични болки нерядко се предозират: „приблизително в 0.5% от случаите има значително потискане на дишането, което изисква прилагането на опиоиден антагонист”. Друга особеност на канабиса е, че той потиска развитието на толеранс към ефектите на опиатите; така пациентите могат да използват опиата дълго време, без да се налага вдигане на дозата.


В заключение, на въпроса „Кое е най-доброто обезболяващо средство?” би трябвало да отговорим „Зависи за какво и при кого”. Универсални аналгетици няма. Всяка болка и всеки страдащ са различни. Канабисът е само едно от средствата, с които разполагаме за борба с болката. Затова пък в случаите, когато работи, канабисът предлага аналгезия с минимални опасни ефекти и минимален риск от зависимост. Ако можеше законно да използва канабис вместо „политически коректния”, но силно адиктивен викодин, животът на д-р Грегъри Хаус вероятно щеше да е по-скучен – но с повишено „качество”. Може би е време да извадим „качеството на живот” от кавичките и да започнем сериозно да се отнасяме към него. Малцина от нас имат медицинско образование, но всички чувстваме болка.

.
Разясняване на проблематиката при лечение на хронична болка
Много и най-различни причини могат да доведат до хронична болка. Сред тях са рак, СПИН, сърповидно-клетъчна анемия, множествена склероза, наранявания на гърба, врата и гръбначния мозък, артрит и други ревматични и дегенеративни заболявания на ставите и съединителната тъкан, както и тежки изгаряния. Болката не е първично състояние или нараняване, а по-скоро тежък, често нетърпим симптом, който варира при различните хора по отношение на честота, продължителност и тежест.

Лечебният подход към основното заболяване е различенот този за контрол на болката. В този случай подходящите терапии се определят от тежестта, локацията и продължителността на болката. Хроничната болка е проблем на общественото здраве, тъй като засяга голяма част от застаряващото население на индустриалните нации.


Повече информация за проблема
Епидемиологичните статистики са тревожни: В Европа се смята, че един от всеки четирима възрастни страда от хронична болка.(1) Смята се, че в САЩ най-малко 38 милиона души страдат от хронична болка, а най-малко 12 милиона са използвали канабис за лечение.


За тези пациенти е важноболката да се овладее дотолкова, че те да са възможно най-дееспособни,като в същото време се намаляват максимално инвалидизиращите странични ефекти на тези терапии. Липсата на адекватно лечение на тежка и/или хронична болка може да има трагични последици. Нерядко хората с тежка и хронична болка изпадат в отчаяние. Отчаянието също може да накара пациентите да преустановят потенциално животоспасяващи процедури (например, химиотерапия или операция). В такива тежки случаи всичко, което помага за облекчаване на болката, ще удължи живота на тези пациенти.


С какво може да помогне канабисът?
Канабисът може да играе най-малко две важни роли в безопасния и ефективен контрол на болката. Той може даоблекчи самата болка(или самостоятелно, или в комбинация с други аналгетици), може даконтролира гаденето, свързано с приемането на опиати, както и гаденето, повръщането и виенето на свят, които често придружават тежка и продължителна болка. Опиоидната терапия често е ефективна за лечение на силна болка, но всички опиати почти винаги предизвикват гадене. Интензивността и продължителността на това гадене може да предизвика огромен дискомфорт и допълнителни страдания и да доведе до недохранване, анорексия, загуба на тегло, съответно тежко влошаване на здравето на пациента. Някои пациенти смятат гаденето за толкова нетърпимо, че са склонни по-скоро да преустановят лечението на болката, отколкото да понасят гаденето.

Инхалирането на канабис осигурява почти незабавно облекчение на гаденето
със значително по-малко нежелани странични ефекти, отколкото е погълнатият през устата Marinol. При вдишване, активните съставки на канабиса се абсорбират в кръвния поток с по-голяма скорост и ефективност. Именно поради тази причина инхалирането е все по-често срещан и предпочитан начин на приложение за много лекарства.

Канабисът е по-ефективен от Marinol, тъй като съдържа много повече лечебни субстанции, а не само ТНС, който е активната съставка на Marinol. Допълнителните субстанции могат да имат допълнителен и допълващ антиеметичен ефект. Има убедителни научни доказателства, че комбинацията от всички активни съставки на растението е по-ефективна при контрол на болката, отколкото само THС. Другите канабиноиди също така смекчават страничните ефекти на THC.


Канабис и контрол на болката: изследвания
Канабисът е бил използван като аналгетик в продължение на хиляди години (2-4), апациентите често съобщават за значително облекчаване на болката от канабис, дори и в случаите, когато конвенционалните терапии се провалят.(5-10) След преглед на поредица от проучвания, през 1997 година Научното общество по неврология в САЩ заключи, че „вещества, подобни на или получени от марихуана, могат да бъдат от полза за повече от 97 милиона американци, които живеят с някакъв вид болка всяка година.“ (11) Проучване, поръчано от Белия дом през 1999 год. и проведено от Щатския институт по медицина, признава, чеканабисът има място при лечение на хронична болка. “ (12)


След гаденето и повръщането, хроничната болка е цитирана най-често от изследователския екип като състояние, при което се прилага медицинска марихуана. „От 1975 г. до февруари 2011 г. е имало близо 300 проучвания, които показват, че канабиноидите и канабиса могат да помогнат на пациенти, страдащи от хронична болка.” (13,14)


Връзката канабиноиди – хронична болка
Някои от най-насърчаващите клинични данни за ефектите на канабиноидите върху хронична болка са от проучвания на упорита болка при рак и трудна за третиране невропатична болка. (15) Ефективността на канабиса и канабиноидите за облекчаване на невропатична болка едоказана в повече от три дузини предклинични и клинични проучвания. (16) Проучване върху лечение на свързана с HIV дневна невропатична болка при 50 пациента показва средно намаление на болката с 30%, и то при курс на лечение едва 5 дни. (17) През 2001 г. изследователи съобщават, че екстракт от канабис под формата на спрей за впръскване под езика (Sativex ®) е ефикасен за намаляване на болката при пациенти, страдащи от упорита невропатична болка. (18) Преглед на над 20 клинични изследвания установява, че екстракти от цялото растение са по-добри за лечение на болка в сравнение с перорално приложение само на ТНС. В Канада одобриха Sativex ® за лечение на HIV-асоциирана невропатична болка през 2005 г. и ракова болка – през 2007 година.


Активността на повече от 100 канабиноида и други компоненти на растението обяснява превъзходството на цялостния екстракт при намаляване на болката над чист ТНС. Така например, канабиноидът cannabichromene (СВС), третата най-разпространена съставка на растението,проявява противовъзпалителна и аналгетична активност, въпреки че е по-слаба от тази на ТНС.(19) По същия начин, бета-ситостеролът (не-канабиноиден компонент на канабиса) е в състояние да намали възпалението и отока при третиране на кожата. (20) Един уникален биофлавоноид, cannaflavin A (намиращ се само в канабиса), потиска провъзпалителната молекула PGE-2 тридесет пъти по-силно от аспирина. (21) Накрая бета-кариофиленът, канабиноид, разпространен в много растения освен канабиса, има силни противовъзпалителни свойства без забележими странични ефекти. (22) Бета-кариофиленът е най-често консумираният чрез храната, одобрен от FDA канабиноид.


В докладa на Щатския институт по медицина се съобщава, че „канабиноидите играят роля за болката и контрола на движението, което е в съответствие с възможностите за терапевтичното им приложение в тези области. Доказателствата за лечение на болка са убедителни. Интересно, макар и по-слабо проучено, еприложението при нарушения на движението.“ Според доклада на Института по медицина и многобройни независими научни статии, някои области в мозъка, които имат установена роля за приемане и обработка на болковите сигнали, отговарят за аналгетичния ефект на канабиса. Канабиноидите са били успешно използвани за лечение на ракова болка, която често е резистентна на лечение с опиати. Ефективността на канабиноидите при лечението на упорита ракова болка е доказана в няколко последователни клинични изпитвания с контролирани дози сублингвален спрей. Няколко проучвания са установили, че канабиноидите имат аналгетичен ефект при животински модели, понякога еквивалентен на кодеин. (23-27)

Изглежда че канабиноидите работят в синергизъм с опиоиди, които често губят своята ефективност, тъй като пациентите изграждат толерантност. Проучване върху това взаимодействие установява, че морфинът е 15 пъти по-активен при плъхове след добавяне на малка доза от ТНС. Действието на кодеина се засилва от порядъка на 900 пъти. (28) През 1990 г. е проведено двойно-сляпо проучване, сравняващо спазмолитичното и обезболяващо действие на THC, кодеин (орално) и плацебо на един пациент, страдащ от нараняване на гръбначния мозък. (29) То потвърждава, че аналгетичният ефект на THC е „еквивалентен на кодеин.“ Проучване от 1997 г. прави подобни констатации, свързани с морфина. (30) Статия-ревю от 1999 г., преглеждаща масива от научни изследвания относно аналгетични ефекти на марихуаната, направени върху животни заключава, че „тук вече недвусмислено сe доказва, че канабиноидите са антиноцицептивни [способни да блокират приемането и предаването на болка] в животински модели на остра болка.“ (31) По-нататък в доклада се отбелязва, че няколкоканабиноидни и неканабиноидни компоненти имат противовъзпалителни свойства и потенциал за предотвратяване и намаляване на болка, причинена от оток (като артрит). С една дума, на научноизследователската общност признава потенциалните ползи от канабиса за някои пациенти, включително:

• Пациенти на химиотерапия.

• Следоперативни пациенти с болка (като се използва канабиноиди като допълнение към терапията за намаляване на гаденето и повръщането).

• Пациенти с увреждане на гръбначния мозък, периферна невропатична болка или централна болка след инсулт.

• Пациенти с хронична болка и безсъние.

• Пациенти, болни от СПИН за лечение на кахексия, невропатия или значителна болка.

Камарата на лордовете на Великобритания стигна до сходни заключения и призова канабиса да стане достъпен с рецепта. (32)

СРАВНЯВАНЕ НА КАНАБИСА С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА

Според Института по медицина „Всички налични аналгетици (болкоуспокояващи) имат ограничена ефикасност за някои видове болка. Някои са ограничени от свързани с дозата нежелани странични реакции, а някои от развитието на толерантност или зависимост.“


 • Опиоидните аналгетици, които обикновено се използват за борба с болка включват кодеин (Dolacet, Hydrocet, Lorcet, Lortab, Vicodin); морфин (Avinza, Oramorph); оксикодон (Oxycontin, Roxicodone, Percocet, Roxicet); пропоксифен (Darvon, Darvocet) и трамадол (Ultram, Ultracet). Тези лекарства могат да доведат до психологическа и физическа зависимост, замаяност, световъртеж, промени в настроението, гадене, седация, задух, запек и повръщане. Приема на високи дози или смесването с алкохол може да забави дишането, което е животозастрашаващо състояние.
  В допълнение, на пациентите с болка често се предписват мускулни релаксанти като Robaxin и Flexeril; лекарства срещу безпокойство като Valium, Sinequan, Vistaril, Ativan и Xanax; хипнотици като Halcion, Restoril, Chloralhydrate, Dalmane и Doral и антиеметици като Zofran, Compazine, Phenergan, Tigan и Marinol. Страничните ефекти на Robaxin включват необичаен вкус, амнезия, замъглено зрение, объркване, замайване, спадане на кръвното налягане и прилошаване, сънливост, треска, зачервяване на лицето, главоболие, обрив, стомашно разстройство, безсъние, сърбеж, замаяност, запушване на носа, гадене, конюнктивит, лоша координация, обрив, гърчове, забавен пулс, неконтролирано движение на очите, световъртеж, повръщане и пожълтяване на очите и кожата.
 • Flexeril може да предизвика абнормално сърцебиене, агресивно поведение, възбуда, тревожност, чувство на издуване, замъглено зрение, объркване, запек, гърчове, намален апетит, депресивно настроение, диария, затруднено заспиване или лош сън, затруднения в говора, загуба на ориентация, двойно виждане, възбуда, припадъци, умора, задържане на течности, газове, халюцинации, главоболие, киселини в стомаха, копривна треска, ускорен пулс, нарушено храносмилане, възпаление на стомаха, сърбеж, липса на координация, заболявания на черния дроб, загуба на чувство за вкус, ниско кръвно налягане, мускулни потрепвания, гадене, нервност, сърцебиене, параноя, обрив, шум в ушите, тежка алергична реакция, стомашни и чревни болки, потене, подуване на езика или лицето, жажда, изтръпване на ръцете и краката, тремор, неприятен вкус в устата, нарушение в уринирането, неясно чувство на дискомфорт, световъртеж, повръщане, слабост, пожълтяване на очите и кожата.По-новите антиеметици, Anzamet, Kytril и Zofran, са антагонисти на серотонина (блокират невротрансмитера, който изпраща сигнал за повръщане към мозъка). Редки нежелани реакции на тези лекарства включват: повишена температура, умора, болка в костите, мускулни болки, запек, загуба на апетит, възпаление на панкреаса, промени в електрическата активност на сърцето, ярки сънища, проблеми със съня, обърканост, тревожност и подуване на лицето.
 • Reglan (заместен бензамид) ускорява изпразването на стомаха, като по този начин намалява риска от гадене и повръщане. Когато се прилага във високи дози, блокира сигналите към частта от мозъка, отговорна за гаденето и повръщането. Страничните ефекти са сънливост, безпокойство, диария и сухота в устата. Рядко срещаните нежелани реакции са обрив, копривна треска и понижено кръвно налягане.
 • Haldol и Inapsine са успокоителни, които блокират сигналите към частта от мозъка, отговорна за гаденето и повръщането. Възможните странични ефекти включват затруднения в дишането, повишаване на сърдечната честота, понижаване на кръвното налягане при смяна на позицията и промени в електрическата активност на сърцето (рядко).
 • Compazine и Torecan са фенотиазини, главните лекарства против гадене. И двата препарата имат успокояващо въздействие. Честите нежелани реакции включват сухота в устата и запек. По-рядко срещани реакции са замъглено зрение, безпокойство, неволеви движения на мускулите, тремор, повишен апетит, наддаване на тегло, повишена сърдечна честота и промени в електрическата активност на сърцето. Редките нежелани реакции включват жълтеница, обрив, копривна треска и повишена чувствителност към слънчева светлина.
 • Benadryl, антихистаминов препарат, се дава заедно с Reglan, Haldol, Inapsine, Compazine и Torecan за смекчаване на нежелани реакции като безпокойство и неволеви движения. Неговите странични ефекти включват седация, сънливост, сухота в устата, замайване, объркване, раздразнителност и понижаване на кръвното налягане.
 • Бензодиазепините лекарства Ativan и Xanax са предвидени за третиране на тревожността, свързана с хронична болка. Ativan причинява амнезия. Внезапно спиране на лекарството може да предизвика безпокойство, виене на свят, гадене, повръщане и умора. Може да предизвика също така сънливост, обърканост, слабост и главоболие при първоначална употреба. Гадене, повръщане, сухота в устата, промени в сърдечната честота и кръвното налягане, сърцебиене са възможни странични ефекти.
 • Канабис. За сравнение – нежеланите реакции, свързани с употребата на канабис, обикновено са леки. Билката се класифицира като „нискорискова“. Еуфорични промени в настроението са сред най-честите странични ефекти. Канабиноидите могат да изострят шизофрените психози при предразположени лица. Канабиноидите затрудняват познавателните и психомоторни процеси, което води до временни нарушения. Постоянната употреба може да доведе до развитие на толеранс. Често са документирани тахикардия и хипотония. Съобщава се за няколко случаи на исхемия на миокарда при млади и здрави пациенти. Вдишването на дим от канабис има странични ефекти върху дихателната система. Канабиноидите са противопоказани при пациенти с анамнеза за сърдечна исхемия. В обобщение, канабисът е лекарство с нискорисков профил. Сериозните усложнения са много редки и обикновено не се проявяват при употребата на канабиноиди като лекарство.ПАЦИЕНТИТЕ

Angel McClary Raich

Аз съм с трайни увреждания от септември 1995 г. Майка съм на двама тийнейджъри. Моите деца знаят по-добре от всеки друг как медицинският канабис им върна мама. Най-тежката част е да виждаш страданието в очите на децата си, които те гледат как се мъчиш без надежда това да приключи някога. В края на 1997 г. моят лекар реши, че канабисът ще бъде ефективно лекарство за лечение на моите многобройни и сложни заболявания. Бях в инвалидната количка от януари 1996 г. до август 1999 г. Канабисът ме извади от инвалидната количка и възстанови мобилността на цялата дясна страна на тялото ми. В продължение на години изпитвах адски страдания. Това, което трябваше да издържа, бе неописуемо мъчение. Всеки божи ден изпитвах много тежка хронична болка. Продължителната болка и страдание значително влошаваше качеството ми на живот. Лечението ми се усложнява от факта, че съм силно алергична и имам непоносимост към почти всички фармацевтични лекарства. Това означава, че моите заболявания не може да бъде контролирано от синтетични лекарства. За лекарите е изключително трудно да ми помогнат ефективно в борбата с моите болести. Без канабис животът ми щеше да бъде свършен.(33)


Dorothy Gibbs

На крехка възраст се разболях от полиомиелит. Поради ранната ми възраст полиомиелитът причини трайни увреждания на краката, гръбначния стълб и гърба ми, което доведе до атрофия на краката и значителна слабост. В резултат на това, никога не бях в състояние да ходя без помощта на патерици и скоби или инвалидна количка. Преди около 30 години състоянието ми започна да се влошава. Болките и слабостта в краката и гърба се увеличиха, влоши се остеоартритът в ръцете, дланите и ставите. С течение на времето лошото ми здравословно състояние се усложни още повече от болката, оставяйки ме неподвижен… До май 1996 г. моят лекар (д-р Aрнолд Леф) опита различни лекарства за облекчаване на болката, включително Tylenol # 3, Ultram, Daypro, Tegretol, Soma, Valium, стероидни инжекции, Dilantin, Duragesic, Zofran и Comapazine за гаденето, причинено от опиоидните болкоуспокояващи. Нищо не проработи, болката продължаваше. Безнадежността на ситуацията ме депресира…. През този период за мен, моята болногледачка и моя лекар беше ясно, че нито един медикамент не може да контролира болката ми. Моята болногледачка, Пат, беше чула, че някои хора успяват да овладеят болката с медицинска марихуана. В края на 1997 г. тя ми осигури мостра. Въпреки че никога не бях използвала марихуана за осемдесет и седем години от живота си, аз бях склонна да опитам всичко, което би облекчило дори частично болката. Облекчението, което получих от медицинска марихуана, беше почти незабавно. Бях толкова впечатлена от резултата, че писах на д-р Леф за опита ми с медицинската марихуана, говорихме и за ползите от лекарството.

Д-р Леф ме прегледа и отбеляза, че медицинската марихуана е облекчила хронична болка и гаденето. Това го накара да препоръча медицинска марихуана като ежедневно лекарство против болка …. Искрено вярвам, че трябва да имам право да използвам всичко, което може да облекчи болката ми, за да не прекарам последните си дни в страдание. През 1998 г., когато трябваше да спра да използвам пачове Duragesic, д-р Леф ми предписа таблетки Marinol от 5 милиграма, които да приемам за управление на болката, ако е необходимо. Той обясни, че Marinol е като марихуаната, които бях вече използвала. Въпреки че Marinol облекчи леко мускулните спазми и болките, ефектът му беше бавен и непредсказуем …. Понякога имам тежки кризи от мускулни спазми и болка и медицинска марихуана е единственото лекарство, което осигурява бързо и ефективно облекчение …. Медицинската марихуанA облекчава и гаденето, което е страничен ефект на много от предписаните ми лекарства. Откакто употребявам медицинска марихуана, качеството на живота ми се подобри значително.

Въпреки че хронична болка, свързана с моя пост-полио синдром, винаги ще бъде част от живота ми,медицинската марихуана ми помогна да управлявам тази болка е по-бързо и по-ефективно. След като започнах да използва медицинска марихуана, болката ми вече не е постоянна или инвалидизираща. Когато страдам от болка, аз по принцип съм в състояние да я преодолея с помощта на медицинска марихуана и да я направя управляема. (34)


James Daniel Baehr

През 1994 г. бях диагностициран с иноперабилен карцином на простатата. Ракът беше метастазирал в гръбначния стълб, бедрата и гръдния кош. Невропатичната болка в гърба беше мъчителна, разпространяваше се към бедрата и гръдния кош. Общата отпадналост също значително ограничаваше способността ми да работя. Работата в транспорта включва тежък физически труд, който изисква гъвкавост и подвижност. Изпълнението на тези изисквания изостри болката, която изпитвах, и изчерпи малкото енергия, която ми беше останала. Започнах да вземам множество лекарства – за лечение на рака, на мъчителната болка и на депресията, в която изпаднах. Всеки ден вземах 7.5 мг Lortab (болкоуспокояващо), 0,25 мг. Xanax (против депресия и тревожност), 40 мг Paxil (антидепресант) и 250 мг Eulexin (намалява тестостерона, секретиран от надбъбречните жлези). Веднъж месечно ми слагаха инжекция от 7,5 мг Lupron Depot (тестостерон блокер/ хормонална терапия). Тези лекарства имаха множество странични ефекти като постоянно изтощение, генерализирана болка, невъзможност за концентриране и общата чувствителност на организма. Като комбинация тези странични ефекти са доста изтощителни… От септември до декември на 1995 g. преминах деветседмичен курс на лъчетерапия. След това лечение получих болки в гърба, силно гадене, загуба на апетит, дивертикулит, нарушения на съня, храносмилателни и чревни усложнения. Това задълбочи и депресията ми…

В края на 1994 г. или 1995 г. лекар от отделението по радиология на Stanford University Hospital ми предписа Marinol за облекчаване на болката и гаденето, предизвикано от лъчетерапията. Опитах Marinol, но организмът ми не реагира добре. Чувствах се упоен и не можех да контролирам мислите и тялото си, освен това медикаментът не успя да облекчи болката. Всъщност, Marinol просто ме накара да се чувствам по-зле, разстрои стомаха ми, наруши остротата на мисленето ми и предизвика халюцинации. През този период вземах 7,5 мг Lortab, опиоидни аналгетици, по няколко пъти на ден, и Ambien, за да ми помогне да заспя. Тези медикаменти облекчаваха болката донякъде, но също така ме дезориентира, причиниха ми запек, както и загуба на краткосрочната памет и фина моторика.Усещайки, че надеждата ми се стопява, а страданието ми се увеличава, медицинската сестра в болницата Станфорд предположи, че медицинската марихуана може да облекчи гаденето, да възстанови апетита ми, а дори и да ми помогне за болката – и всичко това без негативните странични ефекти на Marinol и другите лекарства… Реших да опитам малко количество медицинска марихуана и, когато го направих, открих, че тя значително смекчава страничните ефекти на противораковите лекарства и лъчелечението. Освен това намали болката, която ми причиняваше самият рак. Тази нова комбинация, включваща медицинска марихуана, значително подобри моето здраве. Вече бях в състояние да спя, подобри се апетитът ми, болката вече се поддаваше на контрол. Открих, че малка доза медицинска марихуана, приета вечер, ми позволява да спя през цялата нощ, така че вече не беше необходимо да се вземам Ambien. С течение на времето, болката постепенно се усили. През февруари 1997 г. започнах да приемам и морфин. Количеството морфин, което ми беше нужно за адекватен контрол на болката, ме правеше напълно недееспособен, психически и физически. Медицинска марихуана ми помага да контролирам болката, като същевременно ограничава моята зависимост от по-силни наркотици. Когато пуша медицинска марихуана, мога да постигна същата степен на облекчаване на болката с много по-малка доза морфин и с много по-малко и по-леки странични ефекти. Добавянето на медицинската марихуана към предписаните ми аналгетици е един от най-значимите и успешни аспекти на лечението ми. (35)


ЛЕКАРИТЕ

Dr. Harvey L. Rose

Научните ми изследвания, както и многото години клинична практика, ме убедиха, че марихуаната може да има най-малко две важни роли в безопасното и ефективно управление на болката. Отделни случаи, клинични наблюдения, както и значими научни открития категорично показват, че марихуаната, независимо по каква причина, често е ефективна за облекчаване на болката. Това е вярно за редица групи пациенти, включително възрастни хора, неизлечимо болни, които търсят облекчение за последните си дни, млади хора с животозастрашаващи заболявания, както и пациенти с рак, които не понасят опустошителното действие на потенциално животоспасяващи химиотерапии. Марихуаната е широко призната като средство против повръщане. Тя намалява гаденето и повръщането, често причинени от силни опиоидни аналгетици, предписани за тежка хронична болка. Марихуаната облекчава гаденето, повръщането и виенето на свят, което често придружават тежка и/или продължителна болка. В продължение на много години съм се консултирал по този въпрос с лекари, онколози, фармаколози, семейни лекари, хоспис работници, специалисти по болка…. Канабисът има важен опиато-съхраняващ ефект при пациенти с болка. Това означава, че включването на канабиса в медикаментите за контрол на болката при пациенти, на които са предписани високи дози опиоидни аналгетици,значително намалява зависимостта от тези лекарства и прави възможно извършването на ежедневните дейности. Марихуаната не само има важни аналгетични свойства, но също така е важна и ефективна адювантна терапия за пациенти, страдащи от остра и/или хронична болка. Нито един опитен лекар не би отрекъл, че за такива пациенти опиоидната терапия е в центъра на палиативните грижи. По същия начин, същите опитни лекари с готовност ще признаят, че опиатите често предизвикат гадене и повръщане. За много пациенти с болка стандартните антиеметици (напр. Compazine, Zofran и Reglan) просто не облекчават гаденето. Много от тези лекарства са значително по-малко ефективни, или имат повече нежелани странични ефекти от марихуаната… За пациенти на терапия с опиати, марихуаната може да изпълнява същата функция, както при пациенти с рак, подложени на химиотерапия: потиска гаденето и повръщането и намалява болката, като по този начин увеличава шансовете пациентът да продължи първично лечение. Химиотерапията, както и дългосрочното управление на болката, трябва да бъдат съпроводени с правилни палиативни грижи и адютантна терапия. В противен случай последствията може да са тежки, дори фатални. Важно да се отбележи, че в моя клиничен опит не съм наблюдавал странични ефекти на канабиса при пациенти, които го приемат за облекчаване на болката и гаденето и/или за стимулиране на апетита. От друга страна, много от първата линия лекарства, използвани за борба с рак, ХИВ/СПИН и болка, свързана с тези и други заболявания, може да предизвикат различни ятрогенни ефекти, включително, смърт, макар и рядко. Въпреки че пациентите могат да изпитат сериозни правни последици, свързани с използването на медицинска марихуана, като лекар аз все още не съм се сблъскал с недостатък на канабиноидната терапия… На фона на все по-големия брой научни изследвания, докладите на безброй пациенти и клиничния опит на лекари като мен, моето мнение е, че на канабисът е приемливо и понякога необходимо лекарство за облекчаване на страданията на определена група пациенти. (36)

Д-р Роуз работи като лекар във Военно-въздушните сили на САЩ. След това открива частна практика като специалист по хронична болка. По време на своята 40-годишна кариера той е преподавал в Училище по медицина Дейвис и консултирал държавните законодателни органи в Калифорния, Айдахо, Невада, Орегон и Вашингтон по въпросите на контрола на болката и подходящата роля на регулаторните агенции.


Richard I. Gracer, M.D.

За малък брой пациенти дори агресивните терапии с опиати не са достатъчни. Освен ако не се открият алтернативни лечения за болка, те ще продължат да страдат. Тяхното ежедневие често е мъчително. Като лекар, аз съм напълно наясно относно връзката между непоносимата болка, огромното отчаяние и самоубийството. Като лекар с богата практика и експертен опит в контрола на болкатамога да заявя уверено, че марихуаната е полезна за някои пациенти с хронична болка. Съответно, аз вярвам, че лекарят трябва да може да препоръчва и/или предписва марихуана на пациенти, за които е медицински целесъобразно. При липса на това право, възможността да освободя пациентите от ужасяваща болка е намалена, а доверието, което е важно за терапевтичната връзка, е подкопано.

Dr. Gracer е директор на Отделението по ортопедична медицина на ChiroView. Той е сътрудник на Американската академия на семейните лекари и дипломант на Американската академия за контрол на болката.


Robert V. Brody, M.D.

Като лекар, отговорен за грижите и лечението на тези, които живеят в ужасна болка, аз вярвам, че тези пациенти преди всичко се нуждаят от най-широката възможна гама от възможности за терапии и колкото е възможно по-пълна и точна информация за тези терапии. През последните години забелязвам, че обществеността и правителството са все по-наясно с тези нужди. Надяваме се, че са предприети мерки за полагане на адекватни грижи за облекчаване на болката при тежко болни и ранени. Няколко щати, включително Калифорния, са приели закони и/или насоки за предписване на контролирани субстанции, което, изглежда, позволява на лекарите да лекуват пациентите с болка без страх от санкции или намеса от държавните органи. Законът, приет през 1996 г., изрично казва, чехроничната болка е състояние, за което лекарите имат право да препоръчват марихуана без заплаха или страх от наказание. Този закон е допълнителна гаранция за лекари като мен, че можем да прилагаме пълен набор от терапии за лечение на пациенти с болка. Докладът на Щатския институт по медицина също осигурява подкрепа за лекарите, тъй като той признава възможните медицински ползи от марихуаната… Марихуаната има място в арсенала на лекаря за борба с болката. (37)

Д-р. Броуди е началник на Консултативната клиника по болка в San Francisco General Hospital. Той е авторитетен редактор на няколко медицински списания като: Western Journal of Medicine, Journal of General Internal Medicine, Annals of Internal Medicine, and the Journal of Law, Medicine and Ethics.ЕПИЛЕПСИЯ.
Защо медицинска марихуана при тежки форми на епилепсия?

От години насам родители използват медицинска марихуана с желанието да помогнат на своите деца, страдащи отепилепсия, доверявайки се изцяло на свойството на растението да намали честотата на припадъците им. Неведнъж сме разказвали за случаите на прилагане на медицински канабис при деца и за организациите, които се борят за правата на тези деца да бъдат лекувани със съвременни и ефективни средства. Както вече е доказано, канабисът има множество медицински приложения и се прилага при третирането на над 200 заболявания, включително и неврологични и дори епилепсия.


Съвсем скоро иновативно клинично изследване ще внесе яснота по въпроса, дали наистина канабисът притежава това медицинско свойство.

Проучването ще бъде единствено по рода си и ще се извърши от учените от Медицинския факултет Аншуц на Университета на Колорадо (University of Colorado Anschutz Medical Campus). Те ще изследват гените на болните от „Синдромa на Дравет“ (известен още като миоклонична детска епилепсия), които са се лекували със сорт марихуана, наречен „Мрежата на Шарлът“ (от англ. Charlotte’s Web). Изследването ще се опита да установи дали определени генетични компоненти могат да обяснят защо при някои пациенти ефектът от употребата на медицински канабис е позитивен, а при други не.


„Мрежата на Шарлът“ се отглежда от петима братя в Колорадо, които разпространяват растението чрез неправителствената организация „Realm of Caring“. Сортът е с нисък процент THC (психоактивната съставка в марихуаната), но богат на CBD (вещество, което се смята че намаля припадъците при болните и не е психоактивно).

Той се приема от болните от епилепсия, в това число и от деца, под формата на олио. Растението е наречено „Мрежата на Шарлът“ на името на Шарлът Фиджи – малко момиченце, което е познато на историята като първия пациент с епилепсия, който се лекува успешно с този сорт марихуана.


Въпреки личните истории на пациенти, до момента не съществуват научни доказателства за ефективността на растението над болестта – основно заради законови пречки, които ограничават изследванията.


Доктор Едуард Ма (Edward Maa), водещ изследовател в проучването, казва че предстоящото изследване ще бъде първата стъпка към изграждането на пример затова как медицинската марихуана може да бъде използвана за лечение на епилепсия.


Проучването ще изследва пациенти, които вече са използвали „Мрежата на Шарлът“. Те ще бъдат разделени на две групи – такива, при които се е забелязало намаляване на припадъците с 50%, и такива, при които ефективността на растението не е била значима.


След това генетични анализатори ще се опитат да определят кои генетични компоненти отговарят за това пациентът да реагира на приема на марихуана. Учените ще изследват и приеманата доза, което може да ги доближи до желаните открития.


Според водещият лекар Едуард Ма, това проучване ще позволи на деца със „Синдрома на Дравет“ да бъдат генетично прегледани преди да започнат да приемат растението, за да се установи предварително, дали то ще им донесе медицински ползи.


Проучването ще се извърши в Колорадо, защото само там „Мрежата на Шарлът“ се отглежда легално и много семейства вече са се преместили в щата, за да имат достъп до този сорт марихуана. Медицинските резултати се очакват през февруари 2016 година.


Неизлечимо болно момиче от Орчърд Парк може да бъде спасено благодарение на медицинската марихуана
Ана Конт,на8години,от Орчърд Парк, страда отнеизлечимо епилептичнозаболяване,познатокато синдром наДравет.Оказва се, че медицинскатамарихуанауспешноспираприпадъцитеѝ– но в щата Ню Йорктя е нелегална.


Медицинската марихуана е може би последната надежда за Ана Конт.


Ана от Орчърд Парк е на осем години. Тя страда от синдром на Дравет – изключително рядка форма на епилепсия, която предизвиква толкова чести и тежки пристъпи, че се счита за неизлечима.


Родителите на Ана, лекарите и роднините ѝ са проверили и изпробвали практически всяко познато лечение за това рядко и упорито заболяване, но не са открили нищо, което да позволи на момичето да живее по-дълъг и нормален живот. Единственото изключение е сорт медицинска марихуана с ниско съдържание на THC, но щатското и федералното законодателство в момента възпрепятстват Ана да прилага такава терапия.


По думите на Джули Нетерланд, говорител на неправителствената организация Drug Policy Alliance, през последните години Нюйоркското щатско събрание (долната камара на законодателния орган на щата Ню Йорк) на четири пъти e приемало законопроект за легализиране на медицинската марихуана, включително и закона от 2013 г., наречен Compassionate Care Act (Закон за състрадателното лечение), който е гласуван с впечатляваща подкрепа и от двете основни политически сили.


Според Нетерланд резултатите от проведени допитвания показват и близо 80 % обществена подкрепа за медицинската марихуана в щата.


За да се разгледа от щатския Сенат на Ню Йорк, законопроектът трябва да бъде одобрен от председателите на няколко законодателни комисии в Олбани.


Нетерланд призова губернатора Куомо да заяви подкрепата си за легализацията на медицинската марихуана, за да подпомогне приемането на Compassionate Care Act.


Уенди Конт, майката на Ана, се опасява, че ако губернатор Куомо и щатските законодатели не предприемат незабавни действия във връзка със законопроекта, разглеждането му ще се отложи с още една година. А без медицинска марихуана Ана може и да не доживее дотогава.


„Това е единствената ни надежда“, споделя Уенди. „Ако не приемат закона, ще трябва да чакаме още една година. А не можем.“


Уенди е много активна в кампанията за приемане на Compassionate Care Act, който ще легализира медицинската марихуана за пациенти, страдащи от рак, синдром на Дравет, Алцхаймер и много други заболявания, които могат да се лекуват или облекчат чрез канабис. Тя призовава заинтересованите лица да подпишат онлайн петицията за легализация на медицинската марихуана. Линк към петицията има на Facebook страницата „A Letter to Cuomo“ (Писмо до Куомо).


„Не разбирам защо губернаторът не прави нищо за приемането на закона. Той ще спаси хиляди хора“, казва Уенди.


Синди МакКормик, лелята на Ана, пояснява, че медицинската марихуана може да подобри качеството на живот на болните от рак, Алцхаймер, глаукома, болест на Крон и много други заболявания. В случая на Ана обаче става дума по-скоро за това да получи шанс за живот.


„Това може да спаси живота ѝ“, казва МакКормик.


Уенди споделя, че не е и помисляла за марихуаната като вид терапия, докато не научила за Charlotte’s Web, уникален сорт марихуана, разработен за лечението на момиче на име Шарлът в Колорадо, страдащо от синдрома на Дравет.


Този сорт е с високо съдържание на канабидиол (CBD) – химическо вещество в канабиса, което има свойството да намалява електрическата активност в мозъка, която е причина за епилептчните припадъци, и с ниско съдържание на THC – психоактивното вещество, на което се дължи опиянението, което търсят употребяващите за развлечение. Сортът съдържа 21 процента CBD и 1 процент THC. Това съотношение го прави напълно неподходящ за употреба за развлечение, а за Ана – изключително полезен за спиране на пристъпите ѝ.


При децата, лекувани с „Мрежата на Шарлът“, пристъпите намаляват с 55 до 90 процента.


„Нищо (от това, което сме ползвали за лечението ѝ) дори не се доближава до тези числа“, казва МакКормик.


Сортът се е оказал толкова ефективен, че седем семейства, които Уенди познава, са се преместили в щата Колорадо, където медицинската марихуана е легална и където е разработена „Мрежата на Шарлът“.


Федералните закони, които категоризират медицинската марихуана като контролирано вещество от клас 1, заедно с хероина и кокаина, не позволяват на семейство Конт да се снабдяват с необходимата за терапията марихуана в друг щат и да я транспортират обратно до Ню Йорк.


След като осем години са опитвали какво ли не, семейство Конт се надяват на легализирането на медицинската марихуана с подкрепата на губернатор Куомо.


Допитванията показват, че мнозинството жители на щата Ню Йорк са „за“ легализиране на марихуаната, поне за строго медицински цели. Уенди заявява, че желанието ѝ не е тя да се легализира като наркотик, а само като лекарство, и да се предписва на пациенти само след официално становище от няколко лекари, което да доказва, че им е необходима, за да живеят или за да подобрят качеството си на живот.


В случая на Ана, канабисът е може би най-безвредното налично лекарствено средство, което може да ѝ помогне. Тя ще приема лекарството във вид на хапче или в течна форма, а Уенди вярва, че страничните ефекти ще са много по-безобидни от тези на силните и пристрастяващи лекарства, които Ана взема сега.


Според Уенди общественото заклеймяване на медицинската марихуана се дължи на неинформираност, необразованост и на факта, че се определя като незаконно упойващо вещество.


“Проблемът е в самата дума „марихуана“. Щом я изрека, хората решават, че искам да дрогирам дъщеря си“, споделя Уенди. “Опитваме се да спасим живота ѝ. Това е най-важното.“


Течна марихуана намалява епилептичните пристъпи на 6-годишно момче

Бащата на детето споделя, че пристъпите са били всекидневен кошмар преди лечението с медицинска марихуана. Въпреки това, медицинските експерти поставят под въпрос рисковете от лечението на деца с веществото.

От Виктория Кевалиер / NEW YORK DAILY NEWS - 11.12.2012„Пристъпите на Джейдън Дейвид били намалени, като животът му е далеч по-нормален, след като вече се лекува с форма на течна марихуана”, казва бащата на детето, Джейсън.

Едно шест-годишно момче от Калифорния, което страда от силни епилептични пристъпи, оставящи го тресящ се в конвулсии на земята плачещ за помощ, най-накрая са намерили облекчение, споделя семейството му.

Джейдън Дейвид вече приема медицинска марихуана.
„Боли го, страда и плаче”, каза бащата на детето, Джейсън Дейвид. „Не можеш да му помогнеш, независимо от нищо. Какво се предполага, че трябва да правиш? Трябва да направиш, каквото се налага, за да спасиш живота му.”

„Пристъпите на Джейдън бяха почти всекидневен кошмар“, сподели за CNN бащата Дейвид. Животът на сина му бил толкова осакатен от агресивните припадъци, породени от синдрома на Драве (Dravet’s syndrome), една рядка форма на епилепсия, че той не е бил в състояние да ходи или да приема твърда храна. Джейдън е постъпвал по спешност в болницата в техния град Оукланд над 40 пъти.

Момчето дори приемало по 22 хапчета дневно, въпреки че не е имало подобрение на неговото състояние.

Затова миналата година Дейвид дал на сина си една течна форма на марихуана, която е легална за някои медицински цели в Калифорния. „Резултатите бяха драстични“, казва Дейвид.
„За първи път, откакто той беше на четири месеца, сега Джейдън може да изкара деня без един припадък“, споделя бащата.
От една година насам той е в състояние да ходи, да тича, да плува и да си играе с другите деца.

Също така, неговият баща започва да премахва дневния прием от две дузини противо-гърчови таблетки, които са предписани на сина му, като смята, че те може да спират правилното развитие на момчето, докладва CNN.


От Здравния Център ‘Харбърсайд’ (Harborside Health Center),клиника за медицинска марихуана в Оукланд, щата Калифорния, казват, че Джейдън не е единственият детски пациент, на когото помагат.
На децата, страдащи от тежък аутизъм, епилепсия, синдром на хиперактивност и нарушено внимание (ADHD), както и рак, може да им бъде помогнато посредством медицинска марихуана, заяви изпълнителният директор на Центъра, Стивън ДеАнджело.
„Това, за което се тревожа, са хилядите деца, които са като Джейдън – които страдат ненужно, на които знам, че можем да помогнем”, казва той. „Единственото нещо, отделящо ги от помощтта, са едни остарели правила, които трябва да бъдат променени.”

Въпреки това, медицинските експерти смятат, че прилагането на медицинската марихуана върху деца има своите неизвестни потенциални негативни странични ефекти.

Мозъкът на едно дете „продължава да търпи важно развитие до 25-годишна възраст… и децата, и юношите са с много по-голям риск от пристрастяването към марихуана, като зависимостта става доста по-често”, спорят в един изследователски доклад от Калифорнийското Дружество по Медицина на Зависимостите (the California Society of Addiction Medicine).
Но за Дейвид ползите значително надвишават рисковете. „Това не е медицинска марихуана, това е чудодейна марихуана”, казва той.

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА ( М.С ).


Множествената склероза (МС) е хронично дегенеративно заболяване на централната нервна система, което предизвиква възпаление, отслабване на мускулите и загуба на моторно-двигателната координация. С течение на времето пациентите, страдащи от МС, обикновено остават постоянно обездвижени, а в някои случаи, заболяването може да бъде фатално. Според Националното Дружество за Множествена Склероза на САЩ (US National Multiple Sclerosis Society) около 200 човека се диагностицират с това заболяване всяка седмица. Болестта често атакува хора на възраст от 20 до 40 години.


Клиничните изследвания и докладите за отделни случаи, в които канабиноидите смекчават симптоми като остра болка, спастичност на мускулите, депресия, изтощение и инконтиненция, свързани с множествената склероза, са изключително многобройни в научната литература.[1-12] Наскоро изследователи от Университета на Калифорния в Сан Диего докладват, че инхалирането на канабис значително понижава обективните нива на сила на болката и спастичността при пациенти, страдащи от множествена склероза. Контролната група е третирана с други медикаменти, проявяващи само плацебо ефект. Изследователите заключили, че „пушенето на канабис е много по-резултатно в понижаването на спастичността и болките при пациентите с множествена склероза, отколкото при пациентите на плацебо медикаменти, като канабисът придава допълнителен положителен ефект, отвъд понастоящем изписваните лечения.[13] Не е учудващо, че пациентите с множествена склероза прибягват до терапия с канабис.[14] Едно изследване посочва, че почти всеки втори пациент с множествена склероза използва канабис.[15]


Други клинични и предклинични изследвания показват, че канабиноидите не само облекчават симптомите, но и преустановяват развитието на множествената склероза. В юлския брой от 2003 г. на медицинското списание Brain, изследователи от Университетския Колеж на Лондонския Институт по Неврология (University College of London’s Institute of Neurology) докладват, че назначаването на синтетичния канабиноид WIN 55,212-2 оказва „значителна невропротекция” в животински модел на множествена склероза: „Резултатите от това изследване са важни, тъй като те предполагат, че в допълнение на облекчаване на симптомите.. .канабисът забавя невродегенаративните процеси, които водят до хронично обездвижване при МС, вероятно и при други заболявания”[16]Испански изследователи докладват за подобни открития през 2012 г.: „Лечението на мишки с Експериментален Алергичен Енцефаломиелит посредством канабиноида WIN55,512-2 намалява тяхната неврологична нестабилност и забавя развитието на заболяването.[17]


Изследователите докладват също, че оралното прилагане на ТНС усилва функцията на имунната система при пациенти с МС. „Тези резултати предполагат потенциал на канабиноидите за модулиране на възпалението при МС.[18]


Клиничните резултати от едно обширно отворено изследване на 167 пациента с МС, проведено през 2006 г., показват, че употребата на екстракт от цялото растение за удължен период от време (продължителността на изследването на участниците е 434 дни) облекчава симптомите на болка, спастичност и инконтиненция на пикочния мехур, без да се изисква пациентите да увеличават дозата.[19] Резултатите от едно друго отворено двугодишно изследване от 2007 г. също докладва, че прилагането на екстракти от канабис е свързано с дългосрочно намаляване на невропатичната болка при пациенти с МС. Пациентите в изследването изисквали по-малки дневни дози от лекарството и докладвали понижени нива на болка.[20] Изследователите смятат, че резултатите няма да бъдат същите при пациенти, страдащи от прогресивна форма на МС, освен ако канабиноидната терапия наистина не спира развитието на болестта.


През последните години здравните регулатори в Канада, Дания, Германия, Испания и Обединеното Кралство одобриха употребата на екстракти от канабис с рецепта за лечението на симптомите на МС
Какви са доказателствата за подобрение при множествената склероза?


Резюме: Въпреки че екстракти от растението канабис са използвани с медицински цели в продължение на хилядолетия,едва през последните 20 години канабиноидната физиология получи научна обосновка. Започнаха да се появяват и събират доказателства за ползата от приложението на канабиноидите в медицината.


Относителната оскъдност на терапиите за лечение на симптомите на множествена склероза доведе до опити на пациенти салтернативна медицина, включително използване на екстракти от канабис.


Постоянно се увеличават доказателствата, които потвърждават отделни случаи на симптоматично подобрение, особено на мускулна спастичност, невропатични болки, проблеми със съня и пикочния мехур при пациенти, страдащи от множествена склероза, лекувани с канабиноиди.


Канабоидите не повлияват други симптоми, като тремор и нистагъм. Профилът на безопасност при използване на канабиноидите изглежда приемлив, макар че леко удължен период на прилагане подобрява поносимостта. Няма сериозни притеснения относно безопасността при използването им. Понастоящем се обръща внимание на методологията на изпитване и приложение, разработват се нови тестове. При неотдавна проведени изследвания се появихадоказателства, подсказващи,че канабиноидите имат още по-голяма роля в лечението на множествената склероза. Има свидетелства за тяхната противовъзпалителна и невропротекторна функция, както и че подпомагат ремиелинизацията.


В момента се провеждат изследвания, които ще покажат дали канабиноидите могат да имат по-дълъг ефект във времето за намаляване на тежестта и забавяне на развитието на множествената склероза.Как канабиноидите забавят болестния процес на МС?

Около 350 000 човека в САЩ живеят с множествена склероза (МС) – често водещо до инвалидност, а понякога фатално завършващо заболяване. МС засяга млади хора, често се появява във възрастта между 20 и 40 години и от нея боледуват повече жени, отколкото мъже. Лечението на МС в момента е повече симптоматично и е насочено към симптоми като спастичност, болка, умора, проблеми с уринирането и депресия.
МС е заболяване на централната нервна система, чиито прояви се дължат на автоимунна атака, насочена срещу миелина на невроните и дендритите. С напредването на болестта се потиска нормалната невротрансмисия и се появяват допълнителни симптоми като болка, спазми, тремор на крайниците, умора и уринарна инконтиненция.


Всички тези симптоми имат силно негативно влияние върху качеството на живот на пациентите. МС често започва с пристъпи и ремисии, като симптомите се появяват и отшумяват.Влошаването на болестта обикновено се свързва с абнормална имунна активност, причиняваща възпаление и разрушаване на миелина(защитната обвивка на нервните влакна) или гръбначния мозък. Повтарящите се атаки от имунната система намаляват пластичността на нервите, което стресира нервната тъкан и я прави податлива на увреждания. Въпреки че съществува специфично лечение за симптомите, то често е свързано с неблагоприятни странични ефекти. Това кара много хора, които страдат от МС, да търсят алтернативни терапии.Канабиноидите, активните ингредиенти на канабиса, отдавна са известни със способността си да контролират различни аспекти на проявите на МС. Докладите за отделни случаи на успешно самолечение с канабис се подкрепят от съвременния напредък в разбирането на биологията на канабиноидите и канабиноидните рецептори.Контролирани изследвания показват, че канабисът и канабиноидите могат да контролират симптоми като болка, спазми, спастичност и инконтиненция. Резултатът от продължителната невродегенерация е трайна инвалидност. За невродегенерацията предстои да бъде намерено успешно лечение, но тя започва с възпалителен процес, а за канабиса и канабиноидите е доказано, че имат невропротективен ефект по време на имунна атака срещу централната нервна система.(1-5)


Проучвания и клинични изпитания за приложението на канабиса при МС
Многобройни изследвания на отделни случаи, проучвания (анкети) и двойно слепи клиничниизпитания докладват подобрение на симптомикато спастичност, хронична болка, тремор, сексуална дисфункция, дисфункции на червата и пикочния мехур, замъгленост на зрението, нарушения на равновесието (атаксия) и загуба на памет при пациенти, третирани с канабиноиди.(6-14)


В доклад на Камарата на лордовете се заявява, че според Британското МС Общество, състоящо се от около 35 000 страдащи от МС пациенти,около 4% от членовете му вече използват канабис за облекчаване на симптомите, независимо от значителния риск, свързан със забраната. Председателят на комитета заключава: „Получихме достатъчно доказателства, които ни убедиха, че лекарят може легално да предпише канабис за облекчаване на симптомите на МС и че наказателното право не трябва да пречи на това.”


Много от свидетелите по този доклад споделят виждането на Британската медицинска асоциация, че „трябва да бъде даден висок приоритет на внимателно контролирани изследвания на канабиноиди при пациенти със спастични разстройства.”


Британската медицинска асоциация наскоро настоя двата синтетични канабиноиди Набинол и Дронабинол да бъдат лицензирани за приложение при МС и други спастични разстройства.


Скорошно проучване сред британската популация от пациенти с МС установи, че43% от анкетираните употребяват канабис като лекарство. Почти три четвърти от тях заявяват, че канабисът смекчава спазмите им, а повече от половината смятат, че облекчава болката. В проучване, публикувано пвез 2003 в канадско научно списание (Canadian Journal of Neurological Sciences), се докладва, че 96% от пациентите с МС в Канада вярват втерапевтично приложение на канабиса при третирането на болестта.


Болшинството от тези, които вярват в терапевтичните ползи, ги виждат за третиране на хронична болка, спастичност и депресия. Уводната статия гласи: „Сега е едно вълнуващо време за изследвания на канабиноидите. Нарастващо количество данни показват, чеканабисът (марихуаната) може да смекчи симптоми като спастичност и болка при болни с множествена склероза.”(15)


Публикуваните резултати от множество клинични изпитания фаза III на GW Pharmaceuticals показват, че канабисът е статистически значимо по-добро средство за облекчаване на болката в сравнение с плацебото. Пациентите смятат, чеканабисът намалява честотата на спазмите, подобрява контрола на пикочния мехур, подобрява съня и намалява спастичността. Авторите на едно такова изследване заключават, че „Sativex® е едно ефективно средство за третиране на спастичност, свързана с МС.” През април 2005 GW съобщи, че е получил одобрение за разпространение на Sativex в Канада за облекчаване на невропатична болка при възрастни, свързана с МС.(16)


Британско изследване, публикувано в сп. Lancet, изследва 630 пациента с множествена склероза след 15 седмици прием през устата на канабиноиди.57% от пациентите, приемащи цялостен екстракт от канабис, съобщават за облекчаване на болката, срещу 50%, приемащи капсули само с ТНС (психоактивният компонент на канабиса), и 37%, на които са давани капсули плацебо. Пациентите докладват подобряване на съня, намаляване на спазмите и сковаността на мускулите. Пациентите, които можели да ходят, според направените тестове били значително по-подвижни. Изследователите също така забелязали, че в третираната група пристъпите са по-малко, проучването обаче е нямало за задача да установи влиянието на канабиноидите върху честотата на пристъпите.(17)

Редакторът на статията смята, че данните, подкрепящи ползите от лечение на спастичността при МС с канабиноиди, в момента са толкова много, колкото за всяко друго фармацевтично лекарство.(18)

Клиничните изпитания за ефикасността на THC за лечение на спастичност при МС демонстрира, че треморът и спазмите могат да бъдат потиснати от канабиса чрез стимулиране на СВ1 рецепторите.(19-20) Пациентите получават облекчение и при дълготрайно третиране с THC.(21)

Болката е чест проблем при МС и много пациенти, употребяващи канабис, съобщават, че той помага. Клинични изпитания показват, че успокояване на болката се наблюдава при дълготрайно третиране. Това може да се дължи на невропротекторното действие на растителните канабиноиди, които подпомагат регенерацията на увредените нервни пътища.(22)

В добавка към проучването на ролята на марихуаната и нейните деривати в лечението на свързаните с множествена склероза симптоми, учените изследватпотенциала на марихуаната за потискане на невродегенерацията. Изследване, което американската МС асоциация нарича „интересно и вълнуващо”, показва, че канабиноидите могат да забавят болестния процес при мишки с ЕАЕ (експериментален автоимунен енцефаломиелит).(23)

След анализ на откритието, авторите от Лондонския институт по неврология заключават: „Като допълнение към облекчаване на симптомите,канабиноидите могат и да забавят невродегенеративниоте процеси, които водят до инвалидност при МС, а вероятно и при други заболявания.” (24)


\
ОСНОВНИ ОТКРИТИЯ, СВЪРЗАНИ С КАНАБИНОИДИТЕ И МС

Животинските модели на МС доведоха до разширяване на познанията за МС и канабиноидната биолиогия. Нарастващ брой публикации показват, чеканабиноидите имат потенциала значително да намалят симптомите при МС, както и да спрат прогресирането на заболяването.(25)

Разпределението на канабиноидните рецептори в мозъка предполага, че те играят роля в контрола на движението. Напоследък изследователите използват животински модел, наречен експериментален алергичен енцефаломиелит, позволяващ изследване на влиянието на канабиноидите върху симптомите. Предклинични изследвания показват, чеканабиноидите намаляват тремора и спастичносттапри мишки с експериментален алергичен енцефаломиелит.(26)


Според животинските модели СВ2 рецепторът участва в контрола на възпалителните процеси. При мишки, на които липсва CB2 рецептора, МС протича значително по-тежко в сравнение с нормални мишки. Смята се, че CB2 рецепторът контролира секрецията на провъзпалителни сигнали и миграцията на имунни клетки в тъканите.(27-28)


ЕФИКАСНОСТ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Скорошен обзор на всички известни медикаменти за МС заключава, че „предстоящата информация, свързана с използването на канабиноидите при МС, може да доведе до натрупване на повече доказателства за ефективността на новата терапия в сравнение с всяко от използваните в момента лекарства.” (29)


МС обществото има списък с повече от 40 лекарства, използвани от пациентите.


Влошаване:Decadron, Solu-Medrol;

Депресия: Effexor, Paxil, Prozac, Wellbutrin, Zoloft.

Еректилна дисфункция: Papaverine, Levitra, MUSE, Prostin VR, Viagra.

Умора: Amantadine, Cylert, Provigil, Prozac.

Сърбеж: Atarax.

Гадене: Antivert.

Болка: Aventyl , Dilantin, Elvail, Neurontin, Gabapentin, Pamelor, Tegretol.

Инфекции на пикочния мехур: Bacrtim, Cipro, Hiprex,Macrodantin, Nitrofurantoin, Pyridium

Дисфункция на пикочния мехур: DDAVP, Ditropan, Oxytrol, Pro-Banthine, Tofranil.


Базираните на интерферон лекарства често се предписват като модифициращи болестта агенти. Най-често предписваните за спастичност на скулите и тремор лекарства включват Klonopin, Dantrium, Baclofen (Medtronic), Zanaflex и Valium.


Klonopin (Clonazepam) и Valium (Diazepam) са бензодиазепини, които потискат централната нервна система и се произвеждат от Roche. Свръхдоза от тези лекарства може да доведе до безсъзнание и смърт. Те често са причина за сънливост, световъртеж, замаяност, тромавост или нестабилност. Други чести нежелани реакции включват неясен говор, коремни спазми или болка, замъглено зрение или други промени в зрението, промени в сексуалното желание или изпълнение; стомашно-чревни проблеми, включително запек или диария, сухота в устата, бързо или силно сърцебиене, мускулни спазми; проблеми с уринирането, треперене.


Изследвания върху животни показват, чеClonazepam и Diazepamмогат да причинят увреждания или смърт на плода. Използването наClonazepamпо време на бременността може да доведе до зависимост на бебето от него. Медикаментът прониква през майчиното мляко и и да предизвика сънливост, забавен пулс и проблеми с дишането при новородени.


Dantrium е мускулен релаксант, произвеждан от Proctor & Gamble. Той предизвиква рак при животни, чернодробни увреждания и не бива да се смесва с алкохол. Чести нежелани ефекти са диария, виене на свят, сънливост, слабост, гадене, необичайна умора, коремни болки, замъглено или двойно виждане, втрисане и повишена температура, запек, често уриниране, главоболие, загуба на апетит, проблеми с говора и със съня, нервност.


Baclofen (Medtronic) може да бъде назначаван перорално или чрез хирургически имплантирана в гърба помпа. Страничните му ефекти включват висока температура, променени в психическото състояние, спастичност, по-тежка отколкото преди започване на терапията, и мускулна ригидност. Симптомите на предозиране включват недостиг на въздух или проблеми с дишането, повръщане, гърчове, загуба на съзнание и кома. Внезапно спиране на баклофен от имплант е фатално.


Канабис:страничните ефекти на канабиса като цяло са меки, самото лекарство се класифицира като ниско рисково. Еуфоричната промяна на настроението е сред най-честите странични ефекти. Канабиноидите могат да влошат шизоидните психози при предразположени хора и водят до временни нарушения на конгнивните и психомоторни реакции. Постоянната употреба води до развитие на толеранс. Тахикардията и ниско кръвно налягане са често описани като странични ефекти. Няколко случая на миокардна исхемия са докладвани при млади пациенти. Канабиноидите са противопоказни при пациенти със сърдечна исхемия. Като цяло, канабиноидите се характеризират с нискорисков профил. Сериозните усложнения са много редки и обикновено не се наблюдават при медицинска употреба.


БЕЗОПАСЕН ЛИ Е КАНАБИСЪТ?
„Пушенето на канабис, дори за дълъг период от време, не е опасно за здравето…“ Така през 1995 г. започва уводната статия във водещото британско медицинско списание The Lancet. Дългата история на употреба на канабис от хората също свидетелства за това –около 5 000 години документирана употреба без нито една смърт, причинена от канабис. През същата 1995 г. д-р Лестър Гринспун, почетен професор в Харвардското медицинско училище, който е публикувал много книги и статии за медицинското приложение на канабиса, пише в списанието на Американската медицинска асоциация (1995): „Едно от най-големите предимства на марихуаната като лекарство е нейната забележителна безопасност. Няма известен случай на смъртоносно предозиране. Изчислено на основата на животински модели, съотношението между летална и ефективна доза е 40 000:1. За сравнение, за секобарбитала това сравнение е 3-50:1, за етанола е 10:1. Към марихуаната се привиква далеч по-трудно и е обект на много по-малко злоупотреба от много други лекарства, използвани като мускулни релаксанти, хипнотици и аналгетици. Основно безпокойство създава ефектът на пушенето върху белия дроб. Канабисовият дим съдържа повече катрани и други частици от тютюна. Количеството, което се пуши обаче е много по-малко, особено за медицински нужди; когато марихуаната стане широко признато лекарство, могат да се намерят решения. В крайна сметка, могат да бъдат разработени технологии за изпаряване на марихуана”.


Технологията, която д-р Гринспун си представя през 1995 г., в момента съществува под формата на „изпарители”, които са широко достъпни в магазините. Скорошни изследвания свидетелстват за тяхната ефикасност и безопасност.(30)


В допълнение, фармацевтичните компании саразработили сублингвални спрейове и таблетни форми на лекарството. Пациентите и лекарите намериха други пътища да избягнат евентуалните проблеми, свързани с пушенето, въпреки че дългосрочни изследвания на най-големите потребители в Ямайка, Турция и САЩ не откриват увеличаване на белодробните заболявания или респираторните проблеми. Изследване, продължило 10 години и проведено сред 65 000 пациенти на Kaiser-Permanente, сравнява броя на болните от рак сред непушачи, тютюнопушачи и пушачи на канабис и установява, че за тези, които пушат само канабис, рискът да се разболеят от белодробен или друг вид рак е малко по-малък в сравнение с непушачите.(31)


Подобно проучване, в което 1200 пациента с рак на белият дроб, главата и шията се сравняват със съответстваща контролна група от здрави хора установява, че дори при тези, които са употребили повече от 20 000 джойнта, няма повишен риск от рак.(32)


„Най-голямата опасност при използването на марихуана за медицински цели, отбелязва д-р Грийнспуун, е това, че използването й не е легално. А това увеличава притесненията и разходите на страдащите хора, принуждава ги да си имат работа с хора, които я продават незаконно и увеличава риска да бъдат преследвани от закона”

До същия извод достигна и доклад на Камарата на Лордовете, който препоръчва промяна на групата на канабиса и декриминализирането на използването му.


.


ИСТОРИИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Грег Пофлер

През някой от дните бях полу-подвижен, през други бях на легло.

Зрението ми много се замъгли, не можех да фокусирам погледа си.


Вече не можех да ходя, да чета, да бъда със семейството си. Депресирах се ужасно много. Една вечер на гости ми дойдоха стари приятели иизпушихме няколко цигари с марихуана. Приятелите ми си тръгнаха и аз станах, за да ги изпратя. Всички в стаята замлъкнаха и впериха поглед в мен. В началото не разбрах какво се е случило.Изведнъж осъзнах, че стоя изправен. Бях се изправил сам, без помощ, сякаш това е най-нормалното нещо за мен.


Бързо разбрах, че когато не пушех марихуана, състоянието ми се влошаваше. Страдах от по-чести и по-тежки спазми. Когато пушех марихуана, състоянието ми се стабилизираше и осезаемо се подобряваше. Можех да контролирам спазмите, не бяха толкова остри. Марихуаната ми помогна да се почувствам по-добре. Вече можех да контролирам крайниците си, можех да ходя сам, без помощ. Зрението ми, често замъглено до сега, се проясни.


Не ми харесва, че нарушавам закона. Не ми харесва, че плащам твърде надута цена за нерегулиран, неконтролиран продукт. Не ми харесва, че трябва да купувам марихуана от дилъри на дрога и да я използвам не под лекарско наблюдение. Харесва ми обаче да ходя, говоря, чета и виждам.Марихуаната ми позволява да правя всички тези елементарни неща, като контролира симптомите на моята МС. Ако трябва да избирам между спазването на закона и поддържане на здравето ми с незаконно лекарство, предпочитам да поддържам здравето си.


11 Май, 1987 г. Показания на Грег Пофлер пред Администрацията за борба с наркотиците (DEA) във връзка с прекласифицирането на марихуаната и делото на щата Айдахо срещу Хейстингс.


Б.Д.

Бях диагностициран с МС през 1998 г. Дотогава водех активен живот, плувах и ходех на балет.Сега пуша марихуана и плувам всеки ден в басейна си. Марихуаната ми я дава правителството. Всеки месец получавам една кутия с цигари с марихуана, свити от правителството. Някога тежах 39 кг., сега тежа 48. Да качиш девет килограма не е малко.Преди не можех да ходя, нямах апетит. Сега се движа из къщата. Имам и пудел. Кучето ми е нещо като помощник.


Когато разбрах, че има програма, чрез която можеш да получиш марихуана от правителството, реших, че това е решението за мен.


Преди да ме диагностицират с МС, не съм пушил марихуна. Дори гледах на хората, които я пушат, като на неприятни хора. Сега аз съм един тези хора.Но марихуаната върши работа. Помага ми с болката в гърба. При МС се появяват спазми. Кракът ти се изпъва и губиш контрол в/у него. Може да си танцувал преди и да си контролирал стъпките си.МС те лишава от това. Сега плувам и това ми помага. След като съм изпушил една цигара с марихуана, мога да контролирам краката си по-добре. От 1991 г. пуша по 10 цигари с марихуана на ден. Не вземам други наркотици. Марихуаната е моят спасител. Навремето не гледах с добро око на хората, които пушат марихуана, но когато става въпрос за собственото ти здраве това вече е друго нещо.


Б.Д е един от пациентите на които е позволено да използват легално канабис по програмата ‘Съпричастност към нови лекарства
Натаниел

Страдам от МС. Изпробвал съм лекарства като Rebif, Amantadine,

Baclofen, Ultram, Provigil, Soma, and Prednisone. И нито едно не ми донесе такова облекчение както марихуаната. Всичките лекарства имаха нежелани странични ефекти. Преди да разбера, че съм болен от МС, бях изпушил може би само 10 цигари с марихуана през живота си.Започнах да я използвам по-често, забелязах, че се чувствам по-добре, придвижвах се по-добре, бях в по-добро настроение и се хранех. Марихуаната е единственото средство, с което въздействам на състоянието си. Не знам как бих се справял без нея. Жител съм на Калифорния, получих предписание от лекар и сега съвсем законно използвам медицински канабис.


Миси

Макар че съм правила много проучвания в/у добрият ефект, който оказва използването на медицинска марихуана, все пак имах някакви задръжки да приема хората, които твърдят, че марихуаната им помага. Просто смятах, че искат да се ‘надрусат’.Но Господ ми е свидетел, бях изумена от резултатите. Всички около мен виждаха, че за мен е проблем дори да прекося стаята. Веднъж, след като изпуших с роднина една цигара, се изправих и започнах да обикалям къщата. Сякаш бях олимпийски атлет. Може и да не съм била толкова добра, но повярвайте, така се чувствах. Нямах вече нужда от следващата доза Оксиконтин. Не чувствах никаква болка.


Оказа се, че не ми необходима и дозата следващата сутрин. Нямаше абстинентни симптоми. Не можех да повярвам. Бях се надявала да получа някаква помощ, но такава ПОМОЩ и то толкова бързо! Бях свидетел на чудодейно възстановяване.


Тъжното е, че сега не мога да си набавя марихуана и вече не я използвам. Обърнах се за помощ към невролога във военната база.


Бях учудена когато ми каза, че ако не е военен лекар точно това би ми предписал.Медицинската марихуана е по безопасна от лекарствата, които приемам сега.
Анонимен

Получих диагноза МС преди пет години, когато бях на 45. Информираха ме, че в моя случай най-вероятно болестта постоянно ще се влошава и тази прогноза се оказа вярна. Трябваше да напусна работа преди две години. В момента съм прикован към инвалидна количка. Страдам от силни мускулни спазми в кръста, които обездвижват краката ми и ми причиняват нарастваща болка и дискомфорт. Чувствам се все едно постоянно съм болен от грип.Преди година приятел ми показа статия в Daily Mail за жена, болна от МС, която получила облекчение на най-тежките си симптоми след като започнала да употребява канабис, както и за борбата й да се „легализира”, като получи рецепта за Nabilone. Независимо от насаденото ми отвращение към забранените субстанции, под натиска на семейството ми аз започнах да използвам канабис и го използвам и до сега. Ефектът не е точно еуфоричен, но аз вече мога да протягам краката си, когато седя на пода или лежа в леглото. Мога няколко часа да гледам телевизия, без да се връзвам на възел пищящ от болка. Мога да изляза на разходка с кола, без да се тревожа за пикочния си мехур.Мога да спя непрекъснато 3-4 часа, а по-важно е, че и жена ми може. Пушенето на канабис не е проблем за мен, аз свивам сам цигарите си. Най-важното е, че работи – като мускулен релаксант и транквилизатор.


Джон Е. Прекап

Получих диагноза вторично-прогресивна МС през 1986, след като се събудих сутринта на 5-ти април с най-лошата възможна форма на световъртеж. Не можех да задържа нищо в стомаха си, дори вода. На 6-и април бях приет в болницата за седем дни, в шест от които световъртежът продължи без подобрение. Когато се прибрах в къщи, замайването беше леко намаляло, но аз все още бях доста болен. Неврологът ми предписа Compazine и Antivert. Те съвсем малко повлияха на гаденето и изобщо не повлияха на апетита ми, дори след като дозата беше удвоена. След две седмици боледуване и почти без храна, бях отслабнал със 7 кг.Никакви лекарства не помагаха. Бях наистина изплашен за живота си. В този момент реших да пробвам да пуша марихуана. Отначало се почувствах по-зле, но след като страничните ефекти бяха отшумели, започнах да се отпускам и огладнях.Най-накрая можех да ям отново. Оттогава употребявам марихуана, за да поддържам здравословно телесно тегло и сносен стандарт на живот.През годините изоставих лекарствата, които ми бяха предписвани, тъй като канабисът се оказа по-ефикасен. До ноември 1993 г. болестта прогресира, така че имах нужда от бастун и инвалидна количка. Увреждането на нервите, които контролират долната част на тялото ми, причиняваха спазми и болки в краката ми. Канабисът отново ми помогна, като позволи на мускулите ми да се отпуснат. През 1993 г. ми предписаха Baclofen за контрол на мускулните спазми и болката. Лекарството почти не ми помогна. Пушенето на канабис обаче ми донесе облекчение. Нямам спазми и мога да спя през нощта.


Днес тежа 70 кг. и използвам инвалидна количка през повечето време.Без съмнение, канабисът ми осигури по-добър живот, отколкото бих имал без него.С радост бих се отказал от употребата на канабис и всички други лекарства, които са ми предписани, ако се излекувам по чудо. Аз не смятам себе си престъпник, само защото използвам единственото нещо, за което знам, че работи, за да поддържам качеството на живот, което е възможно.


От практиката на лекарите

Денис Петро – Невролог

Като практикуващ невролог съм виждал много пациенти, за които неконтролируемата спастичност е огромен проблем.За съжаление, няма много лекарства, които да лекуват спастичност. Тези лекарства оказват и сериозни странични ефекти.В Лекарския справочник на одобрените лекарства Дантриум или Дантролен са описани като много токсични.


Вредните ефекти, свързани с лекарството Лиоресал Баклофен, не са толкова остри, но могат до доведат до смъртоносен край, дори когато лекарството се приема по предписание.За съжаление, нито Дантриум, нито Лиоресал оказват голям ефект при терапия на спастичност. Поради тази причинa все повече лекари предписват успокоителни, мускулни релаксанти и седативи на пациенти, които страдат от спастичност. Тези лекарства не намаляват директно спастичността, но могат да отслабят мускулния тонус, като така спазмите се забелязват по-трудно. Лекарствата могат да предизвикат заспиване или дотолкова да успокоят пациента, че нормалната умствена и физическа дейност става невъзможна.


Д-р Петро разказа за опита си с един 27-годишен пациент, страдащ от МС, който е пушил марихуана за облекчаване на симптомите. Той и колегите му са прегледали пациента и са го помолили да спре да пуши мархуана за шест седмици. В края на този период д-р Петро и колегите му отново са прегледали пациента.Той им е заявил, че симптомите са се изострили, появили са се болки в краката, увеличила се е клоналната активност и неконтролируемите спазми в краката всяка вечер. На 2 пъти по време на спазми в краката се е появила и уринарна инконтиненция. При прегледа се установило, че спастичността при пациента се е увеличила драматично през изминалия период от 6 седмици, Краката на пациента били вдървени, ходел трудно, имал проблеми със съня, губел контрол над пикочния мехур. Пациентът помолил да напусне клиниката и да се върне след един час за нов преглед.


Вторият преглед показал учудващи резултати. Не се открили прояви на спастичност. Рефлексите на сухожилията били бързи, не се забелязвал клонус в мускулите на глезена, а плантарният рефлекс бил флексорен отляво и несигурен отдясно.


В пациента се забелязвало сериозно подобрение, и то в рамките само на един час между двата прегледа.Попитали пациента на какво се дължи тази смайваща трансформация и той им отговорил, че между двата прегледа е изпушил част от цигара с марихуана.

Денис Петро е лекар, докладчик и главен изследовател при проучванията върху спастичността и канабиса при Администрацията по храни и лекарства. Свидетелства пред Администрцията за борба с наркотиците на 18 октомври 1987 г. по въпроса за прекласификацията на марихуаната.Екстракт от канабис се бори с мускулна скованост

Екстрактът от марихуана, приет перорално, значително намалява мускулната скованост, болката и спазмите при пациенти с множествена склероза (МС). Това са данните от клинични проучвания през 2012, публикувани в Журнала по неврология, неврохирургия и психиатрия.

Учени от университета в Плимът във Великобританиясравнили медицинската употреба на канабиноиди с тази на плацебопри 279 пациенти с МС за период от 12 седмици, съобщава Националната организация за реформа на законите против марихуаната (NORML). Екстрактите от канабис, използвани в проучването, съдържат стандартизирани количества тетрахидроканабинол (ТНС) и не-психоактивен канабидиол (CBD), два от основните медицински канабиноиди в растението.
Перорално прилагани, екстрактите марихуана дават по-добри резултати от плацеботопри лечението на мускулна скованост и болка при МС, съобщиха изследователи.


„Лечението със стандартизиран перорален екстракт от сатива от канабис облекчава мускулната скованост,“ заключават авторите. „Процентът на пациентите, изпитали облекчение, е почти два пъти по-голям в сравнение с тези, приемали плацебо”.


„Ефективно облекчение на болката се постига и благодарение на екстракти от канабис, особено при пациенти с висок изходен резултат“, съобщиха изследователите. „Нашите резултати показват, че стандартизиранитеекстракти от канабис могат да бъдат клинично полезни при лечението на много сложенфеномен от спазми в МС.


Резултатите от изследването осигуряват резервни копия на данните от клинични проучвания от Университета Калифорния в Сан Диего, публикувани в Журнала на Канадската медицинска асоциация, която през май съобщи, чевдишването на канабис значително намалява спазмите и болкатапри пациенти с терапевтично-резистентна множествена склероза.

Няколко клинични проучвания, доверили се на ефективността на оралните екстракти от канабис върху пациенти с МС, са посочили, че канабиноидите могат даоблекчат не само симптомите на заболяването, но също могат и да забавятразвитието на заболяването.

Sativex, орален спрей от GW Pharmaceutical, койтосъдържа THC канабиноиди и КБР в съотношение едно към едно, вече е рецептурно легаленза пациенти с МС в повече от дузина страни, включително Канада, Великобритания, Нова Зеландия, Германия и Испания.

Въпреки това, по очевидно политически (а не медицински) причини,Общността на болните от МС в Съединените щатине е ентусиазирана относно използването на марихуана за лечение на МС. Тяправи подвеждащи изявлениякато „Извършените до този момент проучвания не са предоставили убедителни доказателства, че марихуаната или нейните производни осигуряват обосновано облекчение на симптомите на МС. “


Източник:NORML
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ

Стив си пада малко градинар. Отглежда орхидеи, японски клен и други растения в дома си в Роуд Айланд. Грижата по растенията му помага да не усеща толкова остро болката от ревматоидния артрит, казва той. Но градината му предлага повече от Зен. Той отглежда едно растение, марихуана, специално за да си облекчава болките от ревматоидния артрит.
„Ако болката ми е 10 по скалата, то растението я сваля на 6 или 6,5”, казва той. „Аз съм един възрастен атлет който вдига тежести. Пушенето ми помага да разкърша раменете си, да раздвижа ръцете си и да поддържам ставите си в добро състояние. Това ми дава желание и сили да продължа с разгряването.”

Стив има разрешение да отглежда марихуана за медицински цели от 2006 г. Той я пуши, прави масло от нея и я слага в тинктури, които могат да се добавят в храни и напитки, за него и за още петима други пациенти с различни медицински проблеми. Неговият щат е един от осемнадесетте щата, заедно с Окръг Колумбия, където използването на марихуана е разрешено за медицински цели.Канабисът може да бъде полезен при хора, страдащи от ревматоиден артрит и други хронични състояния, защото облекчава болката, намалява възпаленията, и спомага за по-добър сън. Ревматоидния артрит се свързва с по-висок риск от проблеми с дробовете и сърдечни удари, за разлика от други състояния, предизвикващи болка, като например остеоартрит. Ревматичният артрит е автоимунно заболяване, което атакува ставите и причинява множество други здравословни проблеми.
Все още не е изяснено дали пушенето на марихуана е относително безопасен начин за облекчаване на болка при хора с ревматоиден артрит, или това може да задълбочи симптомите при тях. Все още се спори дали приемането му през устата като хапче или като спрей е по-безопасно, отколкото пушенето.


Изследванията са ограничени

Медицинската марихуана не е разрешена от Администрацията по Храни и Лекарства (FDA).
Няма и обстойни изследвания за безопасността и ефикасността й при състояния на болка. Това, че няма много желаещи да финансират изследванията също допринася за проблема. Но все пак се провеждат някои по-малки като обем изследвания.

През 2006 г. е проведено ревматологично изследване на 58 пациенти за пет седмичен период . Били са разделени на две групи. Едната група е приемала Sativex, другата – плацебо. Групата приемала Sativex е имала подобрение при ‘”утринната болка при раздвижване” и качество на съня в сравнение с групата, която е приемала плацебо. Това изследване е финансирано от GW Pharmaceuticals, която произвежда Sativex.
„Това е добър пример как да се отговори на един въпрос чрез научен експеримент. Необходими са повече изследвания. Не знаем колко дълго време лекарството въздейства върху болестта, но изглежда наистина оказва има ефект върху болката при пациенти с ревматоиден артрит”, казва Кънингам.
Лекари от Университета в Торонто и Далхоусе Университета в Халифакс са направили обзор на 18 клинични изпитания проведени между 2003 г. и 2010 г. в които са били включени 766 човека. Изследвали са използването на канабис, приеман чрез пушене или предписан като лекарство съдържащо ТНС за терапия на болки, които не са причинени от рак (най-често невропатични).

При петнадесет от изследванията канабисът е показва по-добри резултати при облекчение на болка, отколкото при пациентите, приемащи плацебо. Четири от изследванията показват че се подобрява съня на пациентите. При болшинството от изпитанията странични ефекти като суха уста, замаяност, унесеност и нарушена концентрация са незначителни и никой пациент не е отпаднал от излседването.
Анализът обаче е включил само едно изследване на пациенти с множествена склероза, изследването от 2006 г., това с лекарството Sativex. Затова и не е било установено дали дългото пушене на марихуана може да се свърже с по-висок риск от сърдечни или белодробни усложнения.


Стив, който страда от ревматоиден артрит и е загубил единия си бъбрек през 2004, няма голям избор за третиране на болката, тъй като много от лекарствата за ревматоиден артрит увреждат бъбреците. Това е една от причините да използва марихуана за третиране на симптомите.

Доктор Грегъри Смит, медицински директор на базираната в Лос Анжелис Pain Relief Group, е специалист по зависимости и управление на болката. Той казва, че марихуаната не е наркотик, за разлика от метамфетамина, към който много бързо се изгражда зависимост. „Марихуаната не предизвиква такава химична реакция в мозъка. Тя е по-безопасна от много от предписваните опиати, от които аз детоксикирам хората“, казва той.

Около 28 милиона човека опитват марихуана всяка година и само 8-10% от тях проявяват зависимо поведение, казва д-р Кънингам. „Това, което трябва да знаем е, че към опиатите, които са най-използваното средство за третиране на хронична болка се привиква повече, отколкото към марихуаната.”, добавя тя.

Междувременно, повечето пациенти продължават да използват марихуана, независимо, че не е тествана за безопасност и ефикасност.
Стив, който използва марихуана в продължение на 30 години (много преди да бъде легализирана), пуши по лула и половина всеки ден и дори повече през нощта. Той казва, че това му помага да спи и успокоява болката. Добавя, че не е имал никакви странични ефекти през това време, но признава, че марихуаната го прави мързелив.

Източник:www.huffingtonpost.comКанабисът потиска избирателно някои компоненти на имунната система . Не пушачите на марихуана не боледуват повече-затова пък този ефект изглежда помага ( все още неизвестно как ) автоимунни заболявания :от ревматизъм до мултиплена склероза и болест на Крон. По мнение на самите болни канабисът е единственото средство, което не само потиска острите болки, но и забавя развитието на мултиплената склероза . Пациенти с болест на Крон,който,-след като е пробвал всичко ,което медицината познава -се лекува само с канабис , споделя ,че го отхвърлили като обект на научно изследване , защото според лекарите изглеждал ' твърде здрав ' .СПАЗМОЛИТИК И МУСКУЛЕН РЕЛАКСАНТ .

Този му ефект отдавна е използван против спазми от най-различен характер: бъбречни кризи , язва , паркинсонизъм , болезнена менструация; с него е свързан и бързия болкоуспокояващ ефект на канабиса при мултиплена склероза .Спазмолитичните ефекти се проявяват в дози по-ниски от психоактивните , което позволява на болните ефективно да функционират без болка, нои без да се чувстват 'напушени'. Последни изследвания уточняват биомеханичните механизми ,които се повлияват от канабиса ; забавянето на развитието на патологичната автоимунна реакция се дължи имено на присъствието на ТХЦ. По мнението на много болни от мултиплена склероза канабисът за тях е средство , което не само подтиска острите болки , но и забавя развитието на болестта , което им дава още много години пълноценен живот.АСТМА.
Канабисът разширява бронхите и помага в около 80% от случаите на астма.Тук става дума за специално подбрани и отглеждани сортове канабис , а не за често дразнещата дрога , продавана нелегално !!!


ОСТЕОПОРОЗА .
Изследванията за възможната полза от канабиса при остеопороза са в самото си начало.Остеопорозата е пример за това колко сложни и разновидни могат да са ефектите на канабиса :той подтиска изграждането на костите у децата , но у възрастните , напротив, ги прави по-здрави.


АНТИБИОТИК И АНТИВИРУСНО СРЕДСТВО.
Екстракта от канабис отдавна е известен с тези си свойства .Тази употреба на канабис днес е разпространена предимно в рзвиващите се страни. Ефектът вероятно се дължи на не психоактивните компоненти на канабиса .


МИГРЕНА
Засяга 10-20% от хората, е свързана със свиване на кръвоносните съдове в мозъка .Съдоразширяващия ефектна на канабиса може да спре развитието на мигренния пристъп
НАЧИН ЗА ПРИЕМАНА НА МЕДИЦИНСКА МАРИХУАНА

Всички канабиноиди в канабиса са най-ефективни, когато си взаимодействат един с друг – д-р Гупта нарича това „Ефект на антуража“.

От научна и медицинска гледка точка това означа, че е жизненоважно да използваме повече от двата най-известни компонента (THC и CBD) в растението, което всъщност притежава десетки, а може би истотици канабиноиди.


Когато канабиноидите си взаимодействат помежду си, това увеличава тяхното свойство да облекчават, което се превръща в интригуваща тема за модерните медицински изследвания.


Повече от 85 различни канабиноиди са вече открити в канабиса, като се очаква броят им да расте.
Законодателите, които решават да легализират само употребата на съединението CBD изглежда не са съвсем наясно, че това не е единственото не-психоактивно вещество, което може да облекчава детската епилепсия.


Необработеното вещество THC, което не е преминало през процес на декарбоксилиране чрез нагряване, се нарича THCA (THC acid), и също показва позитивни резултати в проучване за контрол на припадъците при епилепсия. Освен това, преди да бъде изложено на висока температура, веществото не е психотропно.


Това е важна информация за всички родители, които търсят спасение за децата си и нямат нужните средства, за да закупят олиото от CBD, което се продава на американския пазар на доста високи цени.


Автор:д-р Гил Мобли – лекар в Спешната помощ в Спрингфийлд, Мисури, където практикува вече 25 години. Той се изявява като запален марихуана активист не само в Мисури, но и в щата Вашингтон, където управлява клиника, специализирана в предоставянето на правомощия за употреба на медицински канабис.


Източник:Toke SignalsНаличните на пазара в някои развити страни канабисов препарати Маринол е предназначен за приемане чрез уста. Болните от рак и СПИН обаче често се отказват от капсулите маринол и минават на природен канабис ,който пушат .Причината е ,че в случаи на често и силно повръщане приемането на канабис чрез устата е неефективно .Затова пък то е предпочитано когато се търси продължителен и мек ефект. Много пациенти използват канабиса през устата , като много от тях използват домашно приготвени екстракти вместо официялните ,но твърде скъпи и малко достъпни препарати ( Sativex , Marinol ).
Канабис или Маринол?

Хората, които подкрепят забраната за използване на канабис, често споменават Маринол, лекарство от група 3, като средство за постигане ефекта на канабис.Всъщност Маринол е синтетична форма на ТНС и не притежава същите лечебни качества като природната билка, която съдържа и поне още 100 други канабиноиди в добавка към ТНС.


Неотдавнашни изследвания, проведени от компанията GW Pharmaceuticals във Великобритания, са показали, чеМаринол не е толкова ефективен както природната билка при контрол на болката.


При билката има баланс между канабиноидите, най-вече м/у СВС и CBD с THC, и именно това помага най-много на пациентите. В упътването на Маринол не се споменава,че се предписва при болка, а само като стимулант за апетита и при гадене. Много пациенти имат проблем с гълтане и задържане на хапчета, което се избягва при вдишването на канабис. Клинични изследвания за сравнение между Маринол и канабис са ограничени чрез федерални разпоредби. През 2001 г. бяха публикувани резултатите от клинични изследвания, проведени през 70-те и 80-те години на 20-и век. Те показват, че вдишването на ТНС е по-ефективен способ на приемане, отколкото през устата. Според публикуваните резултати(33) много пациенти често имат проблем с отмерване на точната доза Маринол, докато вдишваният канабис позволява по-лесно титруване. Много пациенти съобщават, че така се избягват и страничните ефекти от Маринол.


В доклада на Камарата на Лордовете се споменава, че пациенти, които използват и двата препарата, намират, че канабисът е по-ефективен.Пушенето наистина е вредно -независимо дали се пуши тютюн или канабис . От друга страна днешните сортове канабис , използвани в медицината , са с високо съдържание на активни компоненти -необходими са само едно-две дърпания ,при което вдишания дим едва ли е по-вреден от пушилката на преминаващия автомобил .Пушенето дава възможност за третиране на дозата -тъй като психическите ефекти могат да се усетят бързо и навреме , пациентът пуши само толкова ,кокото му е необходимо , без опасност да стане твърде весел в неподходяща ситуация.Ефектите от пушенето са относително кратки (2-3 часа ) и болните бързо се научават кога могат да пушат повече и да се отпуснат за няколко часа , но да бъдат напълно адекватни към момента , когато имат важна работа.

За да се сведат до минимум вредните ефекти на пушенето , запазвайки напълно неговите удобства , днес все повече пациенти приемат канабиса с помощта на изпарител (вейпърайзър ), който по начина на действие е близък до електронната цигара.При този метод активните компоненти се изпаряват и дават аерозол , които се вдишва без токсични примеси , характерни за дима на цигарата.

Друг съвременен начин за приемане е чрез аерозолен спрей:активните вещества в него са превърнати във форми , разтворими във вода .Разтворът може да се впръска под носът или под езика, където бързо и ефективно прониква в цялото тяло“Такъв препарат е Сативекс ,които се използва легално или не съвсем , вече в десетки страни.

ФИЗИЧЕСКИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Потенциални рискове за здравето

Според Националния Институт по Злоупотреба с наркотици, пушенето на марихуана може да повиши сърдечния ритъм за период от 3 часа. Марихуаната съдържа също така и канцерогени, което прави пушенето вредно за пациенти с множествена склероза, които може би страдат и от проблеми с дробовете. Според Институт по Злоупотреба с наркотици няма изследвания които свързват използването на марихуана с рак на горните или долните дихателни пътища.
Безопасността на нерегистриран продукт винаги е от значение. Джон Орам, Ph.D., един от основателите на CW Analytical – базирана в Калифорния научна лаборатория, която тества продуктите от медицинска марихуана за безопасност, качество и ефикасност казва, че повече от 90% от продуктите на пазара са безопасни.

„Около 10% обаче са опасни и ние не знаем какви проблеми могат да създадат.“, казва той. Орам добавя, че лаборатории като CW Analytical позволява на пациентите и лекарите да вземат информирано решение относно алтернативния медицински избор.
Опасността на тези продукти може да се дължи на бактерии или плесени. Някои продукти може да са приготвени на места, които не са лицензирани или може да съдържат алергени като фъстъчено масло, които не са отбелязани на етикета.

Орам добавя, че продуктите трябва да се тестват седем до осем седмици след поръчката, защото такъв е срока на годност на канабиса. Диспансерите трябва да водят дневник за датата, на която продуктите са тествани за дрожди, плесени, бактерии и пестициди, както и за тяхната ефикасност (или съдържание на ТНС).


Никое лекарство не е напълно безвредно .Вредата от пушенето е несъмнена , но твърденията ,че за белия дроб 'канабисът е 5-10-20 пъти по- вреден от тютюна ' са откровена фантастика. Данните показват,че канабисът не води до рак на беля дроб , като тютюна.След три десетилетия изследвания проф. Доналд Ташкин от Лос Анджелис установява,че канабисът може би дори дава на белия дроб известна защита против вредните ефекти на тютюна.Разликата между канабисът и тютюна вероятно се дължи на факта ,че канабисът не натрупва канцерогенни радиоактивни изотопи , както тютюна, и на наличието на антиоксиданти и на антитуморни вещества в канабиса.

Според експертите от СЗО канабисът не създава сърдечно-съдови проблеми за здрави хора.От друга страна,при употреба на твърде висока доза е възможно да настъпи ортостатичен колапс -рязко падане на кръвното налягане и силен световъртеж при внезапно изправяне от легнало положение -но този ефект е краткотраен и повече плашещ , отколкото опасен. КАНАБИСЪТ МОЖЕ ДА ИЗОСТРИ АРИТМИЯТА У ХОРА,КОИТО СТРАДАТ ОТ ТОВА СЪРДЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.АРИТМИЯТА Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ХОРАТА ДА СПИРАТ УПОТРЕБАТА НА КАНАБИС ЗА УДОВОЛСТВИЕ ИЛИ КАТО ЛЕКАРСТВО.Като цяло, негативното влияние на канабиса върху физическото здраве е удивително слабо.Невъзможно е човек да умре от страничните ефекти.Предполагаемите смъртни дози се оценяват на десетки хиляди пъти по-големи от обичайно използване .

Сравнението на канабиса ,например с предлаганите лекарства против мултиплена склероза ,от чиито странични ефекти са умрели вече стотици пациенти , говори добре за безопасността на канабиса като лекарство.

КАНАБИСЪТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФАРМАКОЛОГИЯТА

През последният половин век канабисът е изключително подробно изследван. За съжаление в науката с пълна сила важи принципът 'които плаща музиката, той я поръчва '. Огромна част от изследванията , в името на водената не отдавна ;война с дрогите ' , са посветени на откриване на вредните ефекти на канабиса . Резултатите са повече от скромни-канабисът не е безвреден , но вредите и възможната зависимост от него са значително по малки от тези на легалните дроги , алкохоли и тютюни и дори на много смятани за ' безвредни ' лекарства.

Изследванията върху потенциалните ползиот употреба на канабис са малко ; за тях правителството дава пари неохотно , тъй като всеки позитивен резултат разколебава вярата в разумността на закона . По тази причина само някои от медицинските ефекти на канабисът са изследвани подробно според критериите на съвременната медицина . Много други полезни ефекти са описани ,макар и не така изчерпателно , от самите пациенти и техните лекари .Съвременните телекомуникационни технологии направиха лесно разпространението на подобна информация и тя стига до все повече хора “ Например антитуморните ефекти на канабиса са изследвани много малко . За това пък в кратко филмче в You Tube болен от рак на носа показва с безкомпромисна нагледност слабата ефективност и страничните ефекти на предписаните му скъпи лекарства ; ракът изчезва , едва когато пациента , загубва всякаква надежда, решава да се лекува с канабисов екстракт , намазан непосредствено шърху болната тъкан. В други клипчета болни от мултиплена склероза разказват за това как канабисът им помага да живеят по-добре .

Всички канабиноидни препарати , природни и синтетични , действат върху т.нар. канабиноидни рецептори , които се разделят на два типа: CB1 и CB2. Тези рецептори се активират от ендогенни ( естествено присъстващи в организма ) канабиноиди , които се произвеждат от нашите тела. Компонентите на канабиса взаимодействат с рецепторите имитирайки действието на ендогенните канабиноиди . Природния канабис ,както и много други подправки храни и билки , съдържат вещества ,взаимодействащи и с двата типа рецептори. Например канабисът (както и карамфила , босилека , канелата и др. подправки )съдържа кариофилен , който 'включва ' CB2 рецепторите. Основния психоактивен компонент на канабиса , тетрахидроканабинол (ТХЦ ),както и други съпътстващи го канабиноиди , активират в различна степен както CB1 така и CB2 рецепторите.

До не отдава се смятаще ,че CB1 рецепторите има само в мозъка и те са отговорни за 'нежеланите' психологични ефекти на канабиса ,а CB2 са разпространени в други органи и само от тях би могло да се очаква полезен терапевтичен ефект . Днес нещата изглеждат много по-сложни : CB2 рецептори има и в мозъка , а CB1 в тялото.Например и двата вида рецептори регулират процесите на изграждане и разграждане на костната тъкан .

От гледна точка на медицинската употреба на канабис би било неправилно да разглеждаме физиологичните му ефекти - върху имунната реакция , нивото на кръвната захар или раковите клетки - откъснато от ефектите му върху психиката ..Много пациенти намират подобряване на настроението за не по-малко ценно от собствено лечебните ефекти .Скандалният препарат за отслабване Римонабант , разработен като анти канабиноид , показва до какво води пренебрегването на психологическите ефекти . Анти-канабиноидът предизвиква не само потискане на апетита , но и депресия , при което отчаянието и самоубийствата сред пациентите бяха едно неизбежно и лесно предсказуемо следствие .

Водещите организации против марихуана се финансират от големите фармацевтични корпорации!


Докато все повече американци подкрепят употребата на марихуана, както за медицински цели, така и за развлечение – опонентите на легализацията на растението се обръщат към академични учени с идеята те да повлияят на законодателите, че промени в закона за канабис не са нужни. Основното им твърдение е, че подобен акт ще бъде прекалено рискован. И докато поръчваните от фармацевтичните компании изследвания стават все по-противоречиви с времето, водещите медицински училища и издания са принудени да предоставят данни за своето финансиране.


Всичко това все повече повдига въпроса има ли конфликт на интереси в дискусията за марихуаната.


Международното списание VICE следи темата изкъсо и резултатите са вече налице. Медията е открила, чемного от научните изследователи, които застават против легализацията на медицинската марихуана, всъщност са част от водещи фармацевтични компании, които продават продукти, които растението може да замести.


Такъв пример ед-р Хербърт Клебърот Колумбийския университет. Той се слави с похвални академични постижения, но същевременно се изказва негативно в пресата относно употребата на марихуана, която според него „може да доведе до всеобхватна зависимост и здравни проблеми на обществото“. Но когато той пише своите официални изявления против медицинския канабис до медии като CBS News или CNBC, това което остава добре прикрито е фактът, че д-р Клебър е работил като частен консултант във водещи компании за лекарства, катоPurdue Pharma(които създават наркотичното болкоуспокояващо „ОксиКонтин“),Reckitt Benckiser (производителите на болкоуспокояващото „Нурофен“), иAlkermes(компанията, която произвежда силния опиат Zohydro).


Д-р Клебър, който отказва да коментира темата, продължава да има огромно влияние в дебата за марихуаната. Негов писмен труд, в който изразява опозицията си към декриминализацията на марихуаната, бе цитиран от Асоциацията на полицейските началници на щата Ню Йорк (New York State Association of Chiefs of Police) и публикуван в изявление на Американската психиатрична асоциация (American Psychiatric Association) против използването на марихуана с медицинска цел.


Но могат ли дългосрочните финансови взаимоотношения на д-р Клебър с фармацевтичните компании да се тълкуват като конфликт на интереси?

Редица проучвания са доказали, че канабисът може да бъде използван за облекчение на болка и да замества най-често предписваните болкоуспокояващи.

Индустрията с опиатите и мулти милионен бизнес, който се атакуват остро от все повече експерти поради факта, че води до около 16 000 смъртни случая годишно. За една година това е повече, отколкото са от хероина и кокаина взети заедно.


Учените смятат марихуаната за безопасна алтернатива наопиоидните медикаменти(като „ОксиКонтин“ например), като плюс това не е регистриран нито един смъртен случай от предозиране с канабис.


Друго голяло академично име, което има връзка с компаниите за болкоуспокояващи лекарства, е това над-р А. Ейдън Евинс– доцент по психиатрия в Медицинското училище на Харвард. Тя е част от борда на движение против легализацията на канабис, нареченоProject SAM, като освен това е цитирана от водещи медии да критикува реформите в законите за медицинска марихуана.


Когато д-р Евинс коментира декриминализацията на растението в Журнала по клинична психиатрия (Journal of Clinical Psychiatry), изданието разкрива, че тя има финансови взаимоотношения с големи производители на лекарства. От ноември 2012 година, тя е наета като консултант в американската фармацевтична корпорацияPfizerи адвокатската кантораDLA Piper, като ѝ е отпусната субсидия за проучвания от Envivo, GlaxoSmithKline и Pfizer.

През изминалите години Pfizer се придвижиха стремглаво към бизнеса с болкоуспокояващи, който е на стойност 7,3 милиарда долара. През 2011 година компанията закупи King Pharmaceuticals (производителите на няколко опиоидни продукти) и в момента разработва конкурент на „ОксиКонтин“.

Д-р Марк Л. Краус, който работи на частна практика и е част от борда на Американското общество за медицина за зависимости (American Society of Addiction Medicine), се обяви против промяна в законите за медицинска марихуана в Кънектикът през 2012 година. Финансови документи обаче показват, че по това време д-р Краус е бил част от научната група консултанти в компаниите производители на болкоуспокояващи Pfizer и Reckitt Benckiser. До момента нито Краус, нито Евинс са коментирали публично тези съвпадения.

Всички тези разкрития могат да бъдат приети като доказателство, че компаниите за лекарства имат пряко влияние над прохибицията на марихуана.

През юли журналистът на VICE Лий Фанг публикува в списаниеThe Nationстатия, в която разкрива как много отнай-големите и влиятелни организации против марихуана разчитат на солидно финансиране от компании за болкоуспокояващи, като Purdue Pharma и Alkermes.


Спонсорирани от фармацевтичната индустрия организации като Сдружението за живот на децата без наркотици (Partnership for Drug-Free Kids) и Общността за борба с наркотиците (CADCA) използват своите бюджети против марихуаната, вместо да обърнат внимание на по-големия за Америка проблем, който представлява употреба на прекомерно количество опиати.


Както независимата медияProPublica съобщи, изследванията, спонсорирани от производителите на болкоуспокояващи само подпомогнаха проблемът със зависимостта на американци от „ОксиКонтин“ и „Викодин“ да се увеличи. Въпросните проучвания окуражиха докторите да предписват все повече и повече от тези медикаменти за все повече оплаквания, свързани с болка, което превърна Америка в това, което е днес – нацията, която използва и предозира с най-много болкоупокояващи в целия свят.
Легализацията на марихуана води до по-малко смъртни случаи от предозиране с опиати

Прокарването на закони за медицинската марихуана е свързано със значителнонамаляване на броя смъртни случаивследствие на предозиране с опиати на щатско ниво. Това гласи доклад, публикуван миналата седмица онлайн в периодичното издание „Вътрешна медицина“ (Internal Medicine) на Американската медицинска асоциация (JAMA).


Екип учени от университета в Пенсилвания, медицинския колеж „Алберт Айнщайн“ в Ню Йорк и Факултета по обществено здравеопазване на университета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор са анализирали времеви редове статистически данни относно законодателството за медицинската марихуана в САЩ и регистрираните в отделните щати смъртни случаи за периода 1999 –2010 г., през който 13 щати приеха закони, легализиращи терапиите с канабис.


Заключението на изследователите е следното: „В щатите, легализирали медицинската марихуана, се наблюдавасредногодишен спад от 24, 8% на смъртните случаи, предизвикани от предозиране с опиати, в сравнение с щатите, в които медицинската марихуана не е легална.“ По-специално, смъртните случаи вследствие на употреба на прекомерно количество опиоиди са намалели средно с 20% на година след влизане в сила на съответното законодателство, с 25% –две години след приемането му и с до 33% – на петата или шестата година от въвеждането му.


Според учените, “Въз основа на анализ на данните за регистрираните смъртни случаи в периода 1999–2010 г. е установено, че в щатите, в които медицинският канабис е легален, средният брой на хората, починали от предозиране с болкоуспокояващи опиоидни препарати, е по-нисък в сравнение с щатите, които не са приели законодателство за легализация.“


В писмено изявление за здравната рубрика на „Ройтерс“ на водещия автор на проучването д-р Маркъс Бакхъбър (Dr. Marcus Bachhuber) се казва: „Дебатът за медицинската марихуана е съсредоточен предимно върху ефекта ѝ заоблекчаване на болкатаи други симптоми на пациентите. Уникалният принос на нашето изследване се състои в заключението, че законодателството и политиките, свързани с медицинската марихуана, по всяка вероятност имат по-голямо от предполагаемото въздействие върху общественото здраве.“


Колийн Л. Бари (Colleen L. Barry), негов съавтор,добавя пред „USA Today“: „Резултатите от проучването сочат, че марихуаната има потенциал да спаси живота на много хора… Можем да предполагаме, че пациентите използват марихуаната като абсолютен заместител или допълнение към своята терапия, което им позволява да намалят дозата предписани опиати, които приемат.“


На национално равнище през последното десетилетие се наблюдава рязко увеличаване на смъртните случаи вследствие на предозиране с болкоуспокояващи опиоиди. През 1999 г. регистрираните смъртни случаи в резултат от употреба на опиати са по-малко от 4 100, докато към 2010 г. достигат 16 600, по данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (US Centers for Disease Control).

Леонард Фукс и Cannabis sativa
„Немският доктор и ботаник Леонард Фукс, който е бил професор по медицина в няколко немски университета, си е осигурил вечна слава като откривателя на растителния род „фуксия“ (от англ. Fuchsia). Освен множеството високо оценени през годините трудове, през 1542 г. той публикува в Базел книгата„История на растенията“, която съдържа над 500 описания и илюстрации на растения. Трудът представлява трактат по ботаника, отпечатван многократно и преведен на повечето европейски езици.


Всепризнат естествоизпитател, и по-специално ботаник, Фукс заема почетно място в тази научна област. Основен предмет на неговата работа е точното описание на растенията, използвани в медицината, а илюстрациите в книгите му, макар и черно-бели, представят достоверни изображения. Канабисът също присъства на страниците на този велик труд, събрал стотици билки, които могат да бъдат използвани с медицински цели.


Фукс доказва, че растенията, споменавани в трудовете на Теофраст, Диоскорид, Хипократ и Гален, са били недостатъчно познати досега.“


Време е фармацевтичната индустрия да се разтревожи

Канабиноидните рецептори се намират в почти целия човешки организъм – в централната нервна система, лимфатичните тъкани и органите в тялото, тъпреливо „очакващи“ да се преборят с безброй болести. С появата на все повече проучвания и терапии, включващи канабис, множество пациенти ще имат възможността да ускорят процеса на лечение.


Два от познатите рецептори вендоканабиноидната системаса CB1 и CB2. Съществуват солидни доказателства за наличието на много повече. Най-просто казано, тази система от рецептори участва в много физиологични процеси, включително апетит, чувствителност при болка, настроение и памет.


Активирането на тези рецептори чрез подходящо лекарство, което се основава на специфична формула с канабис, съдържаща главно канабидиол (CBD) и тетрахидроканабинол (THC), вече е показало впечатляваща ефективност, макар и това да изглежда невероятно, когато говорим за болести каторак,епилепсия,глаукома,множествена склероза,синдром на Рурети дориекзема.


Към днешна дата са идентифицираниблизо 100 вида канабиноиоди, всеки от които има потенциала да се превърне в основния компонент за лечения, които не изискват много средства, противно на скъпите и много често токсични лекарства, които фармацевтичната индустрия предлага.


В момента нивото на проучванията и разработването на терапии с канабис може да се оприличи с развитието на Интернет в средата на 90-те.Известно е, че използването на конкретни формули с фитоканабиноидни вещества катоCBDиTHCсигнализират на тялото да произвежда повече ендоканабиноиди и да активизира повече канабиноидни рецептори, което подсилва организма в борбата с болката и заболяването.


„Към този момент не знаем с точност колко терапии с фитосъединения са възможни, но подозираме, че има стотици, ако не и хиляди“, заяви Крейг Шнайдер, президент и главен изпълнителен директор наCannabis Technologies (CAN: CSE, CANLF: OTCQB). „Досега CAN е разработила патентована „Програма за създаване на лекарство с канабиноид“, с която да идентифицира новите биоактивни съединения в растението канабис, които взаимодействат с определени гени, отговорни за специфични заболявания.“

АКО НЕ МОЖЕ, НО НАИСТИНА ВИ СЕ ИСКА - ЗНАЧИ МОЖЕ !


Добре е известно , че първата забрана на канабиса в САЩ през 1937 г. е прокарана въпреки протестите на медиците. Въпреки това„ Единната Конвенция за Наркотиците на ООН е обявила канабиса за опасна дрога, неподходяща за медицинска употреба .Днес това твърдение изглежда още по-абсурдно.Доклада на Института по медицина на Националната Академия на Науките на САЩ заключва: 'Марихуаната не е напълно безвредно вещество .Тя е могъща дрога с разнообразни ефекти .Въпреки това, ефектите от пушенето и другите нейни ефекти са напълно в рамките на това, което се смята за приемливо, що се касае до другите лекарства' .

След невежите, писали Единната конвенция, обаче, е имало поне един здравомислещ, който е вмъкнал израза ,че Конвенцията се прилага от страните ' според особеностите на националното законодателство '. Възползвайки се от тази вратичка , различните страни регулират по специфичен начин употребата и разпространението на канабис . Белгия , Испания, Канада , някои щати на Австралия и САЩ и др. страни разрешават отглеждането на някои растения канабис за собствена употреба . Испания предпочита това да става в канабис-клубове, където желаещите плащат разумна сума , за да им отглеждат определено количество за определен сорт; подобен модел е много подобен в щатите на САЩ, които са легализирали медицинската употреба.


В Холандия и някои провинции на Германия канабис се продава в аптеките , а разходите за купуването му се поемат от здравната каса . От 1-ви Януари 2013 г. подобен закон влезе в сила и в Чехия . От пациентите се изисква лиценз за придобиване и притежаване на определено количество.

Дори в страните,където употребата на канабисови лекарства извън официалните програми е все още формално наказуема, на случаите на притежание на канабис с лечебна цел се гледа снизходително .Например във Великобритания полицаите в повечето случаи прекратяват разследването , ако болния докаже ,че канабисът му е бил препоръчан от лекар , които ' пропагандират ' употребата на канабис сред пациентите си .


И ПАК В БЪЛГАРИЯ

Какво е положението с медицинския канабис у нас?

Единната конвенция на ООН безкритично е преписала от българския законодател-като че хилядите изследвания за положителните медицински ефекти на канабиса, публикувани в авторитетни медицински списания и правителствени доклади, не съществуват. В резултат на това ( поредно ) недоглеждане престъпници се оказват не само болните, които използват канабис ; престъпници са приятелите , чрез които си го набавят , престъпници са лекарите , които 'на ухо ' ги съветват да опитат забраненото лекарство , след като всички други не работят.


Според слуховете у нас е имало една държавна програма за медицински канабис за ограничен кръг привилегировани пациенти. Ако слуховете са верни ,тази програма е била престъпна .И секретна ,за да не би другите пациенти да попитат : 'За тях може-а за нас ? "

Въпреки ирационалния закон , медицинската употреба на канабис против различни болести - от остри менструални болки и глаукома до рак и МС - се разширява.

Нелегалния статус на канабиса , обаче , прави много трудно снабдяването на болните със съответният сорт, най-подходящ за даденото заболяване. Нелегалния канабис не е подложен на никакъв контрол, напр . за възможно опасно съдържание на токсични тежки метали вследствие от използването на евтини, некачествени торове при отглеждането му.


Тези проблеми отдавна са решени - аптеките в Холандия и канабис-клубовете в САЩ , Канада , Испания и други страни предлагат на болните лекарство с гарантирано качество и концентрация на активни вещества, както и изпарители за безопасна употреба . Канабисът се отглежда в хиляди разновидности, така че пациентите могат да изберат след консултация със специалист и с други пациенти тази, която в техния случай дава минимални странични ефекти .


 
MiniMan

MiniManДоц. Валентин Савов (вляво) заедно с доц. Юлиан Караджов, който прави ТНС тест на канабис в импровизирана лаборатория във Валенсия.

Тайно и незаконно много хора у нас отглеждат коноп. Никой обаче не прави корабни въжета. Целта на тези трудолюбиви стопани е една – да изпушат реколтата си. Или да я продадат на други хора, които да я изпушат. Разбира се, има и изолирани случаи край Петрич, Ихтиман, Самоков и другаде, където отделни бабички сеят по някой стрък канабис, за да предпазят картофените си насаждения от попови прасета, слепи кучета и разни подобни вредители. Благодарение на туй семпло, но хитроумно агрорешение този географски пояс е така богат на Solanum tuberosum, или по народному казано – компири. Пък тук-там между редовете и на Cannabis sativа. Пак по народному – трева. И така бабичките са доволни. А техните внуци – още повече.

Всичко това не е новина. Както и фактът, че след последните не толкова хитроумни поправки на закона за един фас марихуана у нас може да отидеш в затвора за период от 2 до 8 г.

Новината е, че в България има едни хора, които отглеждат канабис съвсем законно и са постигнали огромен научен напредък в изследването на това специфично растение. Това се случва в добре оборудвана за целта фитокамера в Силистра. За разлика от марихуаната в Петрич силистренската продукция е само за медицински и научни цели.

“Ние сме единствените,
които имат лиценз за
отглеждане на канабис
от Министерството
на здравеопазването.
Разрешителното ни
е с номер 1”,

казва доц. Валентин Савов – човекът, който ръководи фитокамерата.
“Участвали сме в десетки европейски проекти, в такива по линия на НАТО и Световната банка. Ние сме фирма с история, сериозни намерения и експертиза. Имаме авторски патенти за биологично активни вещества”, допълва доц. Савов, когато го питам на какво основание са получили лиценза.

Когато говори за работата си, както повечето учени, той е особено сериозен. Иначе има тънко чувство за хумор и заедно с доц. Юлиан Караджов – изтъкнат биохимик и автор на два фундаментални труда за наркотиците, са страхотна комбина. Те са ядрото на екипа, който се занимава с изследването на канабиса за медицински цели в България.
Намирам ги на изложението “Гроумед” във Валенсия заобиколени от превъзбудени производители на марихуана, които са нетърпеливи да разберат колко процента THC (тетрахидроканабинол) има в съцветията на различните сортове от последната реколта.
“THC e основното психоактивно вещество в канабиса, това, което всъщност замайва главата на хората, които пушат марихуана, но от научна гледна точка за нас по-важни са другите канабиноиди, много малка част, от които са изследвани”, обяснява доц. Караджов.

Вече има сериозни научни разработки за това

как различните активни
вещества в канабиса влияят
върху болести като
глаукома, диабет,

множествена склероза, алцхаймер и ракови образувания. Канабидиол (CBD) и канабинол (CBN) са две от тези съставки, които вече са привлекли вниманието на учените заради лечебните си качества. В растението Сannabis sativa, от което се извличат, има поне още няколко десетки подобни активни вещества, които тепърва трябва да бъдат изследвани задълбочено.

На изложението “Гроумед” участват лекари, специалисти и научни работници от различни страни, които споделят опита си по темата.

Д-р Естер Асо например се е специализирала върху това как марихуаната противодейства на алцхаймер. Испанският изследовател д-р Гилермо Веласко пък разяснява на аудиторията

процес, наречен аутофагия,
при който раковите клетки
в мозъчния тумор се
самоизяждат

вследствие на третиране с една от активните съставки на канабиса, без здравите клетки на организма да пострадат.

Учените обаче още нямат пълно обяснение на този феномен. Различни канабиноиди действат при различни злокачествени заболявания. Има случаи, при които туморите изчезват напълно, при други пациенти развитието на болестта просто се забавя с години.

В Израел са най-напреднали по темата. Там, както и у нас, канабисът е причислен към нелегалните наркотици. Използването му като лекарствено средство обаче е позволено от 1990 г. Повече от 10 хил. израелци имат официално разрешително да ползват марихуана за медицински цели – от склероза и болест на Паркинсон до психични и онкологични заболявания.

Няма друга страна на света, където марихуаната да е била изследвана толкова задълбочено и целенасочено, и то на държавно ниво. В основата на всичко това може да се открие дори една българска връзка. През 1964 г. израелският биохимик Рафаел Мешулам изолира за пръв път психоактивната съставка ТНС в марихуаната и публикува химическата формула на тетрахидроканабинола. По-късно проф. Мешулам, който е роден в София през 1930 г., става и откривател на канабиноидните рецептори в човешкото тяло.

Най-голямата канабисова плантация в Израел се намира в Галилея и е собственост на “Тикун Олам”. Компанията разполага с огромни оранжерии с най-съвременно оборудване и армия от специалисти, които неотдавна

селекционираха
сорт, който няма
психоактивно действие

Този вид марихуана е с повишена концентрация на канабидиол, който е с противовъзпалително, успокояващо и убиващо болката действие. Той не взаимодейства с мозъчните клетки и поради тази причина няма наркотичен ефект. Марихуана без ТНС. Тя не изменя съзнанието и няма смисъл да се пуши. Приема се чрез инхалации, в течно състояние или по друг начин и с нея се провежда лечение на болни деца и възрастни хора.

Всъщност марихуана без ТНС е нещо като кафе без кофеин, обяснено по най-елементарен начин. Всеки, който обича да пие силно еспресо, никога не би си поръчал безкофеиново.

Поради същата причина частните производители на канабис от Валенсия и околностите се тълпят покрай щанда на “Advanced Nutrients”, където българските учени Савов и Караджов са инсталирали своята минилаборатория и правят безплатни тестове на ТНС. Колкото по-голям е процентът на тази активна съставка – толкова по-добре за любителите на яка трева.

Според испанските закони всеки може да гледа до три стръка марихуана. Може и да си я пуши. Но ако продава – това вече е престъпление. Много от младежите, разбира се, престъпват закона.

Отглеждането и продаването
на канабис се е превърнало
в доходоносен бизнес
в Испания,

където безработицата сред младите надхвърля 27%. Кризата и последвалите я финансови и социални проблеми допълнително са нагнетили чувството за безизходица сред младите испанци. Много от тях намират напушването като решение на проблемите си. Омагьосан кръг, който обаче прави бизнеса с канабис особено процъфтяващ в Европа. Още повече след като миналата година Чехия бе поредната страна, легализирала марихуаната. На изложения като “Гроумед” във Валенсия или пък “Спанабис” в Барселона човек може да разбере колко голям е този бизнес и колко потенциал има в него. От продавачи на цигарени хартийки, лулички и инхалатори, през селекционери на семена, производители на торове и фирми за цели технологични инсталации – лампи, отдушници, филтри, до медицински и научни лаборатории и адвокатски кантори, занимаващи се с проблемите на канабиса. Всички те са с щандове на изложението. А изненадата за незапознатите е българският щанд – най-голям и най-атрактивен. Но в цялата работа няма как да не проличи размахът на американския мениджмънт.

Докато научните работници Савов и Караджов тихо и кротко правят изследвания в задната част, където се намира тяхната импровизирана лаборатория, отпред красиви момичета танцуват в кокосови препаски, а други красиви момичета организират игри на късмета със стотици желаещи да се сдобият с продуктите на фирмата. Когато специално поканеният диджей пусне определена музика, всички в халето на изложението знаят, че ще има голямо раздаване, и

екзалтирани тълпи
обграждат българския
щанд

Подаръците летят във въздуха, търкалят се по земята, а младежите на Валенсия са готови да направят дори салто мортале, за да се сдобият с тези ценни субстанции. Не, фирмата не раздава марихуана. Това би било престъпление. Пък и защо да го прави, след като и без това всеки на такъв форум си носи достатъчно трева в джоба. “Advanced Nutrients” раздава нещо по-ценно – екстракт от магическите формули на доц. Валентин Савов и неговия екип. Малки и по-големи разфасовки, шарени на цвят, с различни атрактивни имена като “Вуду джус”, “Тарантула” и “Пираня”. В тубите няма забранени наркотични вещества, нито дизайнерска дрога, както някой би си помислил. Чисто и просто микробиология. Торове, които

помагат на растенията
да растат бързо и да
дават големи и
“вкусни” плодове.

Години наред доц. Валентин Савов е изследвал микроорганизми, чрез които се стимулира растежът на царевицата, пшеницата, доматите и най-различни посеви и култури. При социализма страната ни бе най-известна с доматите си. Зад култивацията на най-добрите български сортове се крие трудът на учени като доц. Савов.

Канабисът е коноп,
а конопът е много
близък до домата.

Нататък връзката е ясна.

В първите години на демокрацията Валентин Савов решава да се пробва в бизнеса. Стартира с фабрика за биологично активни вещества през 1991 г. на мястото на бившата млекоцентрала “Сердика” в Силистра. Произвежда хлебна мая, различни пигменти и ензими.

Доц. Савов е ръководител на катедрата по биотехнология в Биологичния факултет на Софийския университет. Завършил е микробиология през 1978 г. в същия факултет, а през 1985 г. става доктор на науките в Института по микробиология към Беларуската академия на науките.

Той е бизнес ориентиран учен, който има огромна експериментална и изследователска практика. Това го прави идеалния човек за Евгени Йорданов – Джино и Майкъл Струмейтис – Биг Майк, които през 2005 г. идват от Канада в България точно с тази цел. Двамата имат фирма за торове и издирват подходящ учен, който да оглави лабораториите и научния отдел на компанията. Така фабриката в Силистра става фитокамера за канабис. В нея има три вида растения – така наречените майки, бебета и такива, с които се правят експериментите. Целта на опитите е да се подобрят продуктите, като се търси възможно най-висок добив на активни вещества, обяснява доц. Савов. Отделните субстанции стимулират различните процеси – растеж на стъблото и листната маста, коренната система и, разбира се – най-важното в цялата работа – цъфтежа.

Продукти като “Вуду джус” и “Тарантула”, които се продават в 80 страни по света, са били пробвани върху много други растения освен канабис.

Правени са експерименти с петунии, хризантеми, карамфили. Екипът на доц. Савов
може да стимулира
концентрацията на
етеричните масла в
различни билки

като мащерка, риган, босилек и розмарин. Правят опити и с шафран. Субстанциите са тествани на пипер, бамя, годжи бери, череши, кайсии, ягоди, арония, грах, краставици, соя. Слънчогледът и рапицата също дават добри резултати, твърди доц. Савов.
Фитокамерата за марихуана в Силистра си сътрудничи с Института по пшеницата в Генерал Тошево, където е правен специален експеримент, резултатите от който са оповестени на научен конгрес в Украйна. От 4 години силистренската плантация за канабис взаимодейства и с Института за царевицата в Кнежа.

Доц. Савов твърди, че
фирмата има добри
контакти с ГДБОП

и помага за обучението на специални кучета и персонал. Според лиценза максималният добив е до 200 грама чиста субстанция на месец, което е предостатъчно количество. Във фитокамерата отглеждат канабиса, като стимулират растежа на отделните растения, после в лабораториите изолират и пречистват активните вещества.

“Отделяме различните канабиноиди, изучаваме свойствата им, така че да може да се тестват на различни животни”, казва още шефът на катедрата по Биотехнология в СУ.
Около 50-60 човека работят постоянно по проектите на доц. Савов. В момента в лабораторията разработват и бърз тест за THC, който да е на принципа на лакмусовата хартийка. Сега тестването отнема около 40 минути, което прави младежите на форума във Валенсия особено нетърпеливи.

Истинско оживление настава, когато трима души виждат резултата на пробите, които са оставили на доц. Караджов преди час. На един от тестовете ТНС е реагирал 15%, което се смята за много добър показател, ако отглеждаш трева за пушене. Тримата младежи се оказват българи, живеещи в малко градче край Валенсия. Ползвали са торовете на “Advanced Nutrients” без да знаят, че основната съставка в тях е специална бактерия, разработена от български учени.

В Испания хора,
отглеждащи канабис,
могат да се сдружават
в кооперативи

В страната има над 480 подобни стопанства и голяма част от посетителите на “Гроумед” са именно представители на тези миниплантации.

Докато правят тестовете на младите земеделски стопани от Валенсия, доцентите Караджов и Савов остават безмълвни за тяхната еуфория около процентните стойности на ТНС. Учените гледат други показатели. Затова обръщат повече внимание на едно момче, чиято марихуана е дала много нисък резултат на ТНС теста и вероятно ще бъде пренебрегната от пушачите като безполезна. Тя обаче има високото съдържание на CBD – един от канабиноидите с медицинско приложение. Това е, което истински интересува учените, и те започват да разпитват момчето какъв сорт е отгледало, от какви семена и при какви условия.

Тази на пръв поглед семпла информация може да се окаже много важна в последващата работа на екипите на “Балканплант” и изследователските лаборатории на “Advanced Nutrients”. Освен фитокамерата в Силистра компанията отваря производствена база в Костинброд и работи по бъдещ научно-производствен комплекс във Вакарел. На някое от тези места в бъдеще може да се появи истинска научна сензация.

Майкъл Струмейтис – Биг Майк
Майкъл Струмейтис – Биг Майк: Дойдохме в България заради учените

– Майкъл, ти си американец, имаш компании в САЩ и Канада, как реши да дойдеш в България?

– Роден съм в САЩ, живял съм 25 г. в Чикаго, после отидох в Канада. Там срещнах Джино – Евгени Йорданов. Бяхме съседи. Той имаше сервиз за коли, аз градинарски магазин. Решихме да правим бизнес заедно. Станахме партньори. Трябваше да намерим учени, които да направят някои изследвания. Първо имахме идея за Чехия, но Джино предложи България, където има много добри учени, а в същото време парите за изследвания на БАН постоянно са орязвани. Така дойдохме в България. Започнахме да търсим и да се срещаме с разни учени. Накрая избрахме най-добрите.
– Доц. Валентин Савов – шеф на катедрата по биотехнология в Софийския университет?
– Да, доц. Савов е ръководител на нашия научен екип. Той е специалист в сферата на биологията и микробиологията. Има редица научни разработки, един от най-големите капацитети в своята област. Много умен човек. Освен че е учен, той има и предприемачески дух. Което го прави идеалния човек за нас, точно този, когото търсехме. С него поставихме началото на нашата научна програма. Разполагаме с лиценз, минал през шест различни министерства и институции, който ни разрешава да отглеждаме канабис в България.
– Възможно ли е това?
– Да, разбира се. Този процес е изключително с научни и изследователски цели.
Три фирми в света
имат подобен лиценз,
ние сме едната от тях и го правим в България.
– Къде гледате канабиса?
– В Силистра. Там имаме специална фитокамера, специални съоръжения, системи за сигурност, които са на много високо ниво, всичко необходимо. Сега работим по ново съоръжение в Костинброд, което ще е по-голямо – от 120 до 140 лампи.
– Казвате, че имате системи за сигурност на високо ниво. Защо са ви?
– Да, такива са изискванията. Двуметрови стени и всичко останало. Аз не съм специалист по сигурност, но похарчихме доста пари, за да комплектоваме цялото това съоръжение. Полицията и властите са наясно с всичко, което правим.
– Не сте ли имали проблеми с полицията?
– Да, в началото имахме. Нахлуха вътре, смятаха, че отглеждаме незаконно марихуана. Показахме им документите, лиценза, поговорихме с тях и всичко се оправи. Имахме няколко разговора всъщност.
– Какво правите с отгледаната марихуана?
– Всичко се унищожава. Влагаме много усилия и ресурс в отглеждането и накрая унищожаваме всичко. Защото за нас са важни резултатите от тестовете, които правим.
– Как унищожавате всичко?
– Изгаряме го.
– Извличате ли някакви екстракти от тези растения, някакви смоли или други вещества?
– В тези растения най-важните съставки са така наречените канабиноиди. Именно те се използват за медицински цели.
– Отглеждате ли ваши специални сортове или семена?
– Не, това е отделен бизнес, към който нямаме отношение. Има фирми, които се занимават само с това.
За нас генетиката и
сортовете са важни,
доколкото различните растения имат различен канабиноиден профил. В някои сортове има повече CBD, в други – повече CBG или CBA – различни канабиноиди, които са важни от медицинска гледна точка. В отделни специфични комбинации тези активни вещества се използват за различни лекарства.
– Има ли българи, които правят подобни медицински изследвания?
– Да, разбира се. Освен разработки по растежа на растенията имаме екип, който прави и изследвания по фармацевтичната и медицинската част. Д-р Савов, за когото споменах, ръководи също и това направление.
– Интересно наистина. Ще ви призная, че за първи път чувам, че подобни неща се правят в България. Защо никой не знае?
– Ами защото не бием тъпана за това, което правим. Но все пак има хора, които знаят. Запознати са в детайли с това, което правим.
– От колко време имате този лиценз?
– От около пет години. Вече го подновихме.
– Разбирам, че българските учени са сериозен мотив да дойдете в България. Но у нас по принцип се прави трудно бизнес, особено пък толкова специфичен и деликатен като вашия. Има ли други причини, поради които сте тук, а не в Канада например?
– Питаш ме защо България и защо сега? Защото през последните няколко години европейският пазар се развива много добре. Имаме нужда да преместим производството някъде по-близо до европейските пазари.
Като страна членка на ЕС България е перфектното място за нас. Има, разбира се, и личен мотив. Освен американски аз съм и естонски гражданин. Бих могъл да отида и в Естония. Но обикнах България, харесва ми тук и реших да остана. Има и известна доза предизвикателство. Знаеш ли колко време ти трябва в САЩ, за да започнеш бизнес? Хоп, едно щракване с пръсти и си готов! Ползваш номера на социалната си осигуровка и си вече в бизнеса.
В България има доста
бюрокрация, вероятно
наследена от времето
на комунизма
Ако нещата за бизнеса се улеснят, ще идват повече пари, което значи повече работа и повече пари за хората. Много е просто.
– Вярваш ли, че България някога ще легализира марихуаната?
– Медицинската марихуана е реалност. Имаме вече примера на САЩ, Испания, Чехия, на много други страни. Не знам колко време трябва да мине, но съм сигурен, че рано или късно това ще се случи и в България. Ако някой ми каже, че марихуаната е опасна, бих поспорил с него. Алкохолът в домашния ви хладилник е по-опасен. Можеш да препиеш и да умреш, но никога не можеш да изпушиш толкова марихуана, че да умреш. Практически е невъзможно. Много хора пушат просто за да се отърсят от стреса. Това трябва да е въпрос на личен избор. Но има страни, в които
дават марихуана на
войници, преживели
посттравматичен стрес
Приложенията в медицината са невероятно много. Това е нещо, по което трябва да се работи. Фармацевтичната общност прави невероятни пари от медикаменти, които не са безобидни за здравето на хората. Това е химия, която на всичкото отгоре е и доста скъпа, затова хората от този бизнес имат сметка това да продължи.

Евгени Йорданов – Джино
Евгени Йорданов – Джино: Готов съм да давам без пари на болни от рак

– Джино, как попадна в този бизнес?
– Имам лиценз да отглеждам марихуана в Канада, защото съм пациент. Страдам от глаукома и марихуаната ми помага да намаля налягането в очните дъна почти четири пъти. Знам много хора, на които лекарите са дали месеци живот, а те живеят още 10-12 г. благодарение на това, че ползват марихуана. Разбирам, че има закони и те са различни на различните места. Но човек трябва да има информация и възможност за избор. Някой може да каже: това е забранено. Да, но ако не дай си боже детето ти се разболее или пък друг близък човек, тогава ти забравяш всичко друго и се хващаш за това, което може да помогне. Бил съм в това положение и знам. Синът ми беше на 9 г. и го бяха отписали – и докторите, и врачките. Пробвах всичко, за което се сетиш. Затова, след като съм минал през този ад, казвам: Нека да дадем възможност за избор на хиляди отчаяни хора. Колко хора умират от рак, защото не могат да продължат химиотерапията заради страничните ефекти? Аз съм готов да произвеждам и снабдявам абсолютно безплатно болни от рак, които имат нужда. Сега работим върху това да определим генетично кои видове канабис са най-добри за подобни цели. Премахване на гаденето, увеличаване на апетита. Говоря за раково болните. Иначе има много други болести, при които може да се действа – ревматизъм, множествена склероза, алцхаймер…
– Работите ли върху конкретно лекарство?
– Идеята на една от нашите фирми е да създаде първите естествени и натурални извлеци от канабис, които да се прилагат за различни заболявания. Едно от нещата, които може да бъдат лекувани много лесно на тази основа, е депресията. Или вместо сънотворни. Това е бъдещето
– Какво точно представлява фитокамерата в Силистра?
– Фитокамерата е една площ, напълно контролирана от човек – температура, влажност, светлина, напояване. Всичко това е на закрито, защото, ако е на полето – имаш слънце, дъжд, мана и какво ли още не, което няма как да контролираш. Има много кръстоски между два от основните видове марихуана – индика и сетива, от които се извличат основните активни вещества. THC е психоактивното вещество, това, което ти замайва главата, когато пушиш. Но сме забелязали една такава закономерност, че колкото повече THC има в едно растение, толкова по-малко е CBD-то, което пък е по-важно от медицинска гледна точка.
– Вие търсите баланса между двете, така ли?
– Не толкова баланс между тези двете, колкото определено процентно съотношение на отделните активни вещества. Например 30% CBD, 5% THC и т.н. Защото активните вещества са много повече. Ние работим от няколко години, но работа има много занапред. Все още знаем твърде малко и има още доста за откриване. Но на този етап, на който сме, ние сме близо до това да получаваме точните дозировки, от нещата, които ни трябват. С Майкъл почнахме да работим заедно през 1997 г. Тръгнахме от един магазин, в който продавахме торове на хора, които отглеждат различни неща. Майкъл преди това се е занимавал с оформяне на зелени пространства, имаше опит с пестициди.
– А защо решихте да е в Силистра?
– В САЩ и Канада нямаше как да работим с научни работници от такъв ранг – биолози, микробиолози, химици. Затова предложих да дойдем в България. Запознахме се с г-н Савов, който се опитваше да прави бизнес. Това, което имаше в Силистра е било млекоцентрала, която той бе превърнал в производствена линия за биоторове. Той не е като тези хора, които често се срещат в България и първата им дума е: “Няма да стане”. Затова се харесахме. Защото девизът на нашата фирма е: “Всичко е възможно”.
– Колко марихуана отглеждате?
– Различно. Имаме около 40 лампи. Но това, което правим, е да следим развитието на растението и чрез торовете да стимулираме растежа и съответно да манипулираме нивата на активните вещества. В много от експериментите се проваляме, работим на принципа на пробата и грешката, но това ни стимулира за нови и нови открития. Учим се от грешките си, и след като сме се провалили не губим надежда, а си казваме: сега знам, че това не работи или няма да стане, и почваме друго. Това е огромен обем от работа, но сме си поставили цели за следващите 10-15 г. и знаем, че ни чака много труд. Имаме офиси в Индия и там през последните три години работата нарасна неимоверно. Доставяме торове в 80 държави.
– Използвате ли българските разработки за производството, което имате в други страни?
– Да, разбира се. Чрез активните съставки, които разработваме, ние всъщност стимулираме различни части от растението – коренната система, стъблото, цъфтежа. Имаме органични и неорганични торове, десетки продукти. Но винаги се водим от идеята, че щом имаме производство на медицинска марихуана, това предполага, че ще бъде ползвана от болни хора, и не използваме никакви забранени субстанции. Затова ползваме най-добрите суровини.
– Имате ли амбиции за легализация на медицинската марихуана?
– Без значение каква компания сме и с какво се занимаваме, хубаво е само да се сравнят страничните ефекти от марихуаната и тези от определени лекарства. Нека се направи това сравнение. Вземете простия пример с аспирина. Ако трябва да мине през лицензионен процес не би трябвало да се произвежда. Но се продава навсякъде, и то без рецепта. Пораженията на аспирина върху човешкия организъм са отдавна известни. Смятам, че ние правим неща, с които променяме държавата към по-добро. Макар и малко по малко. Това не е хероин, това не е кокаин! Ние не пропагандираме пушенето. Когато си пълнолетен, имаш право да вземеш решение. А когато си болен, имаш право на информиран избор.

Източник: 24 часа
 
zenzen

zenzen

В момента тече бтв репортерите добро филмче ама отказали Националния съвет по наркотичните вещ и я дадоха тая Светланка ще и..............
 
Ето рецептата за олио с коз:)Натъртвам на олио,защото ползвам конопено олио от семена,което се прави чрез пресоване както хубавото слънчогледово и други и само по себе си е много полезно,но аз искам да го направя още по:)Скрила съм марката,важното е че е българско,има ги няколко вида.Трима и дребосъка е смлян в кафемелачка и запечен на около 100 градуса.Олиото не съм го загрявала този път,защото за зехтина знам,че не се затопля за да е по-полезен,само е разбъркано с пасатора.....Става за страшно много неща,даже мазах детето и кучето и двете с успех!:)На кучето му спрях микроспориоза(гъбично опадване на козината,в началото е незабележимо) в начална фаза,но не мога да ви го снимам,защото ще ми видите кучето хаха Изсъхна веднага и не се разпространи повече,това от две,три мазания.Алтернативно лечение-някаква химия за къпане на животното и кучешки кортикостероиди,оказаха се излишни разбира се:)Безотказно за всякакви кожни проблеми и лесно се нанася,за разлика от спиртния изпарен извлек,който маже жестоко:)Някой ако има забележки към изпълнението и друг начин да се направи може да ми сподели?
 
А това ми е спиртното,него сте го правили всички,само че няма да го изпарявам на масло,а ще остане така гъста тинктура за мазане и капане.Оставила съм го така с листата все още за да се вижда какво е разтворено вътре и да има по-интересен вид,но май ще го прецедя най-накрая.Пак така е смляно и печено,само че е залято със спирт,а не с олио....Мирише умопомрачително на хашиш:)
 
Здравейте мили приятели!За съжаление сега и аз имам личен досег с коварната болест рак,мой близък е много зле,след намесата на лекарите и една уж щадяща операция му казаха че е неспасяем и ще умре до месец:(Преди операцията не беше склонен да използва продукти от коноп,възрастен човек е и силно предубеден,но "като опря ножа до кокала",по-точно след като го разпориха като риба без да направят нищо и му взеха парите стана вече много зле и се съгласи да опита и това:(2 седмици редува горепоказаните на снимките олио от семена с глави вътре и тинктурата със спирт,но9 за съжаление до момента няма никакъв ефект,дори не огладня,а се влошава:(Тъпото е,че има рак на хранопровода и на кръвта едновременно,както и други разсейки и там му сложиха някаква тръба уж да може да яде,но сега вече нищо и не яде....И му продупчиха стомаха с някаква сонда уж да проверели как е и получи и кръвоизлив в стомаха на всичко отгоре:(Страхотни лекари,цялото удоволствие и "помощ"му струваха до сега 5000 лева.Настойчиво го съветвахме още от самото начало да не се захваща с тия касапи и да не ги слуша,но напразно за съжаление:(Сега,както изглежда е твърде късно и все пак до колко време би подействало според вас някак благотворно,защото казва че му пресъхвала устата и искал да го спре,а други лекарства изобщо не пие,нямало смисъл според лекарите.Аз съм пробвала съвсем мънички дози и след време като ми мине замайването огладнявам като вълк,но при него нищо не става.Ето тук една снимка на следващото олио(това си е олио,не онова масло),с което бях дала и да му мажат тялото.Жалко,много искам поне малко благотворен ефект да окаже,поне да спи и да похапва нещо!Има ли някой с личен опит с конопени продукти и рак,някакви препоръки.Изглежда е желателно в по-начални фази да се започне или и аз не знам.....Рецептите,които ползвам са ми ги казвали чужденки приятелки и съм ги чела в нета,понеже с разредители и разни такива аз не мога да се занимавам,най-много спирт.Исках да му накъсам и фреш да пие даже,но нищо не иска:(Той се е отчаял човека,вече нищо не ще,само аз се мъча още да го окуража нещо:(
 
zenzen

zenzen

заедно със онази хималайска гъба която се гледа във мляко и масло със cbd-thc да има заедно има ефект и то на рак на матката 2 стадий !!!!много обичан и ценнен от мен човек!!!помогна определено незнам как на по едно време хапваше по 10 15 капки на пръста на ден 18 -19 часа!!!!постоянно спеше не ползваше опиятите които и бяха предписали!!!доста силни!!
 
 • Like
Reactions: Ina
Ами това моето е силничко,от дребни глави,трим,всичко,което ми остана от предишния аутдор сложих сега в него,изпълних точно и двете рецепти.....А!За тази гъба вярно не съм се сетила,но как се казваше,отде да я взема да пробваме да ги комбинира,поне искам да се надява човека и да се окуражи.Но той е много зле наистина,не знам дали е обратимо въобще,аз се надявам да му успокои малко болките и да поспива и похапва поне малко.Всъщност за съня мисля има видим ефект,поне сутрин като вземе после предремва така,все е нещо,но нощем е пшо-кофти.....Лошото е,че лекарите направо се изгавриха с него,насякоха го,кръвоизливи и му докараха още и още допълнителни травми,с които да се бори тялото освен със самите ракове,а е и на възраст.Лекарски грешки,недомислици,изобщо искам да ви предупредя недай си боже ако някой има такива проблеми в тази турска болница(бившата Токуда)си е гробница и явни некадърници:(Бяха му предписали"много хубаво лекарство"в началото,на което пише "странични ефекти гангрена?!и други видове рак?!!!!!!Казва се Хидреа,никой да не го купува и употребява!!!!!!Накрая го разпориха и го хвърлиха на жена му без нищо повече да и обяснят какво да го прави и тя горката е в шок:(
 
renesanz

renesanz

Много съжалявам за твоя близък ,но тръгнат ли разсейките няма спасение .За жалост в БГ нямаме здравна култура и разбираме за коварната диагноза едва когато е твърде късно:speechless: .Иначе с марихуана не се лекува рак а се твърди ,че потиска растежа на раковите клетки до някаква степен. Когато пациента се подлага на химио и лъче- терапия няма апетит и тогава се подбират сортове без или с ниско съдържание на ТХЦ , което според много източници потиска апетита , дори го препоръчват за хора с наднормено тегло. Липсата на ТХЦ също спомага за избягване на нежелания психо-ефект като паника , безпокойство , световъртеж , страх от непознатото - най-вече при хората ,който не са опитвали и не знаят какво да очакват . Иначе предполагам за хора ,който са пушили и преди болестта според мен няма да им се отрази зле какъвто и да е канабиноид , защото дават ,че всеки еди е показен за ракови заболявания потискайки най-вече болката и стимулирайки апетита.
 
Ами те като го отвориха и му спряха всички лекарства изобщо,нямало смисъл.И затова поне това да взима.Но моите не са без ТХЦ,макар и повечето да е трим....Диваци има,ако от тях направя?Изобщо не знам дали има време....
 
firstcitizen

firstcitizen

First Citizen
Supporter
Ina съжалявам да разбера че нещата са се влошили с твоят роднина след като е избрал грешния начин за лечение.
Време няма, ако можеш го тъпчи с възможно повече олио, над нормалните дози за бавното лечение, но от твоето с високо съдържание на THC. За този тип заболявания thc-то е от голямо значение. Дори и само да спи пак е достатъчно. Дори и да не успеете да го спасите, а дори само да му облекчите болките е напълно достатъчно.
Това, че успява да поспи е много добре. Когато човек спи се случват биохимични реакции в организма му, които се случват единствено по време на сън/покой. Също така възстановява енергия и тялото се самолекува.
Олио,сън, ядене и повторение.... олио, ядене, сън и повторение.....
Жизнено важно е да започне да се храни отново. Със сигурност го боли и не му е до ядене, но въпреки това трябва да се храни. Набери пресни зеленчуци от градината (не купени, за да миришат вкусно и са по-полезни) наготви му нещо любимо. (примерно зеленчукова супа) Дори и само да пробва от него, не се отказвай.
Подбери билки с които да подсилиш имунната му система. Но не прекалявай с билките ако трябва от тях му дай на 1/2 от дозировката им, защото не трябва да го пре тонизираш.
Бъдете силни и не се отказвайте. Вие трябва да сте по-силни и да му вдъхвате сила и спокойствие. Знам, че е трудно да гледаш как твой роднина до теб вехне и бере душа, но не се отказвайте! Не веднъж докторите са грешили със заключенията си за продължителността на живота на не един Герой. Герои ги наричам, защото са успели да преборят собственото си заболяване и да живеят с години въпреки леталните оценки на лекарите.

renesanz с канабиса се лекуват някои видове рак, потиска растежа на ракови клетки и облекчава нежелание ефекти от химиотерапия и лъчетерапия , също така помага на организъма като го кара да се храни и почива. Най-малкото тялото да спре да чувства болка за няколко часа и мисълта да не е насочена върху болката зарежда тялото с положителна енергия и го стимулира да търси това състояние на неболка. (мотивира тялото да се излекува)
Съгласен съм с теб, че българите нямаме здравна култура.

Не правете химиотерапии това убива още по-бързо. Това убива и здрави клетки. То убива части във вас. Направо прекършва физиката и психиката!!!!
 
Благодаря ти за окуражителните думи!И аз доколкото знам е желателно да си има всички съставки и ТХЦ също,а не само ЦБД.Ами той има поне 3 вида рак на няколко органи,както и на кръвта,изобщо не вярва да се оправи:(И аз това му повтарям,че не е първия отписан от тия лекари и много хора са се оправили.Ще ви държа в течение,все пак е по свързано с нашата кауза.Това,което в момента правим е следното:сутрин от спиртната тиктура по една чаена(беше кафена,но както казваш май трябва малко повече,просто не смеех да му дам прекалена доза,защото не съм опитвала да не му дойде много и затова леко и постепенно решихме да увеличим)лъжичка,а вечер от олиото пак по една чаена и междувременно мазане на тялото с олиото 2 пъти.Мазането му хареса най-много и олиото,спирта го разреждам в нещо,защото е гаден.Той твърди,че няма никаъв ефект,но аз не съм убедена дали е така и как би било без това лекарство.Щом ме прати вчера за бекон хаха:)Но едва яде горкия,най-вече плодове.То са му сложили и някаква тръба в гърлото,абе ужас:(Иначе диетата отдавна му е сменена,имаме доста домашни неща,квасиме му мляко...Жалко,да бяхме пропуснали лекарските грешки и операцията мисля че беше далеч по-свеж преди това:(
 
За съжаление никак не помага лечението,положението се влоши драстично,а и болния не иска да го взима,защото си мисли че било наркотик(боже колко промити мозъци,чак до смъртта вярват в системата повече,отколкото на децата си),било го замайвало и му пресъхвала устата:(А преди пиеше лекарство за левкемия,което имаше странични ефекти цитирам:"други видове рак,гангрена...":(Едно пресъхване на устата като страничен ефект явно е голям проблем обаче?!Помолих поне олиото да продължи да пие поне вечер,защото е по-леко и повече му допадаше от спирта,но вече не знам дали и това му дава жена му,защото и двамата са възрастни хора и поначало предубедени.Така че фактически не искат да използват направените от мен тинктури,дано поне да го маже,но май и за това ме лъжат,тъй че аз се отказвам да настоявам повече,то насила няма как да стане:(
 
svetoslav80

svetoslav80

Здравейте, от 3 месеца ползвам масло за медицински цели и мога да кажа, че има невероятен ефект върху обмяната на вещества и върху костите. Предполагам, че въздействието на маслото спира и отделянето на хормона на стреса кортизол и заради това сега си тръгвам от работа с весело настроение. Депресията и стреса изчезнаха!!! :D
 
Last edited:
Приятели искам да споделя още лични наблюдения от олиото/тинктурата с марихуана(да,с яка марихуана,не само ЦБД хаха).Много ме болеше кръста зимата по едно време(за втори,трети път откак се пресякох веднъж),и преди ми се е случвало.Този път реших да му направя една офанзива с топли компреси(затоплена доста вълна накапана с тинктурата и я сложих на самото място)и го мазах отделно с олиото(по-точно леки масажи ми правиха хехе),нали се води,че е и за това-невропатични,мускулни,всякакви подобни болки.Еми от тогава не е повторило повече!!!!!!А прио скапано време винаги имах някакви леки усещания там,но сега нищо:)Първият път(от общо 3 пъти дето ме е боляло) пих магнезий(също е добре за такива болки в стави и кръст и тн)и се мазах с някакъв препарат за спортисти,който ми облекчи,обаче пак ме боля след време.Откак си направих това последното(и даже не си взех магнезии и подобни този път) никакви подобни симптоми не съм имала,чукам на дърво,ама май е доста добро лекарство и с траен ефект!
 
Друго(пускам друг пост за друга болест хаха)майката на мъжа ми има страхотен артрит на ставите на ръцете,на моменти в студ и като мие със студена вода направо и се подуват,не може да хваща нищо,абе гадна работа.Мислим да го лекуваме с олиото(тя се съгласи като разбра,че ще се маже ,а няма да го пие хаха),защото и за това е дадено,че помага,ще си маже ръцете ежедневно(то е полезно и за кожата и въобще)за да видим ще има ли облекчение,трайно ли ще е ,след колко време и тн.Ще споделя тук и стискайте палци!
 
3то интересно по темата.Имам позната диагностицирана с биполярно разстройство(много чести психични разстройства има сред жените и ако знаете колко от тях пият брутрални успокоителни,антидепресанти и сънотворни,също и съвсем млади жени,стресирани от работа ,сдух и напрежение),която твърди,че само марихуана и помага за депресията,чувства се много добре когато пуши и си намаля сама и спира хапчетата,като ги заменя с...трева:)Успешно при това:)Все пак аз не смеех да рискувам да я карам да ползва марихуана,нали уж водела до шизофрения(хахаха съвършено невярно,даже абсолютна лъжа ще се окаже)затова тя попита психоложката си какво мисли по темата,дали е редно и удачно да пуши отвреме навреме ако смята,че я отпуска.Така,да сме и двете по-спокойни с професионално мнение.И психоложката каза че никак не е зле,не може да предпише подобно нещо разбира се,но е достатъчно далновидна да го препоръча и одобри!За съжаление не мога да кажа името и,но браво на нея,че се интересува кое кара пациента да се чувства по-добре,нали това е фактически нейната работа,а не промоутър на приспивателни.Никакъв проблем с една дума,а мен ме анатемосаха нейни роднини,че съм и била давала трева и съм пречела на лечението...с антидепресанти,което не помага!самата тя ми каза,че иска да преустанови подобно лечение,защото е тежко и става все по-зле от него още преди време.
 
Top Bottom