Минерални Торове, Как Да Торим (yara Kristalon)

415
143
Когато се говори за почвенно подхранване на растенията не рядко се получава известна несигурност при самият подбор на компоненти, и начин на торене.

Аз използвам Kristalon минерален тор, но не искам да го налагам, като най-добър или най-правилен вие сами трябва да изберете марка и дали да торите с минерални или органични торове.

Възникват въпросите как да торим, с какво, и кога?

Известна ясното за това би ни дало това да познаваме няколко подробности относно различните елементи в почвата като източник за храна.

Растенията в процесът на своето развитие извличат различни минерали от почвата:
- едни в големи количества /макроелементи/- Азот (N), Фосфор (P), Калий (K), Калций (Ca) , Магнезий (Mg), Сяра (S), - други в минимални /микроелементи/ - Желязо (Fe), Манган (Mn), Молибден (Mo), Цинк (Zn), Мед (Cu), Бор (B), Хлор (Cl), Кобалт (Co), Никел (Ni), Силиций (Si), Натрий (Na)

Те за да бъдат усвояеми е необходимо да са в достъпна форма за корените. Имам в пред вид, че едно растение не приема в своя организъм директно цели молекули от почвенния колоид, а определени части от тях - йони.
Да приемем, че сме торили с амониева селитра /NО3NH4/. Молекулата е съставена от два йона (NО3)- и (NH4)+. Тези йони които са с негативен електрически заряд "-" са анийони, и тези със "+" са катийони. За да преминават през стените на клетката, хим.елементи са във формата на катиони (H+; Ca++; Mg++; K+;NH4+; Na+, и др.), или аниони (Cl-; NO3-; SO4--;PO4---; MoO4--; и др.). Трябва да отбележа че катиионите се задържат от почвата /хумус, глина, пясък/ и анийоните остават разтворени във водата което ги прави много лесно за измиване чрез обилни поливки. Става така че когато внасяме някакъв тор, то една част се комбинира с други елементи от по4вата така стабилно, че растението не може да я извлече. Друга част бива отмита с водата от поливките, и трета се свързва с органичната материя(хумус, глина, и др.), която има голяма способност за фиксиране. Именно тази част е необходима за растенията - когато корените са в контакт с нея те лесно освобождават йоните и ги приемат.

Богатство на минерали в почвата може да се подобри чрез внасяне на двата основни вида торове:
• органични - оборски тор и др. естествени торове
• неорганични - химични минерални торове

Най практичният начин за торене е комбинираният с тези две групи. С органичните освен наличието на голям брой хим. елементи се постига формиране на хумус, който е база за добро фиксиране на йони. Те подобряват структурата на почвата, предоставят постоянно хр.елементи поради бавното си разлагане, способстват развитието на полезни микроорганизми.
Неорганичните от своя страна са лесни за прилагане, и имат висока ефективност.
От друга страна с употребата на неорганични торове има опасност да се увеличи бързо концентрацията на разтворени соли, което би предизвикало токсичност за кореновите клетки. Подобен ефект би предизвикало и употрбата на недобре разложен органичен тор, освобождавайки голямо количество субстанции предизвиквайки силна концентрация.

Обикновенно прилагането на неорганични торове е едно от най често ползваните за нашите растения.

Какво трябва да знаем за тях?
Минералните торове образуват следните групи:
• единични - съдържат един химичен елемент. Например - амониева селитра (азот)
• комбинирани (бинарни) - съдържат два химични елемента. Примерно - калиев монофосфат (калий, и фосфор), калциев нитрат(калций и азот), калиев нитрат (калий и азот) и др.
• комбинирани (cлoжни) - съдържат комбинация oт няколко химични елемента. При този вид торове винаги е обозначено съдържанието на елементите, които го съставят, и изглежда примерно така - 17-6-18+2Mg ... (една от формулите на марката Кристалон) плюс микроелементи като Желязо, Молибден, Цинк, Манган и др.

Тези цифри изразяват процентното съдържание на елементите винаги в реда Азот – Фосфор – Калий + микроелементи.
В дадения пример торът съдържа 17 (% Азот-N) – 6 (% Фосфор-P) - 18 (% Калий-K) + 2 (% Магнезий-Mg). Което означава, че всеки килограм от този тор съдържа 170г азот, 60г фосфор, 180г калий, и съответно 20г от магнезий.

Видът, в който може да бъде представен такъв тор, може да бъде течен, кристализиран, праховиден или гранулиран. Тези видове торове са готови за директна употреба, и дават комплексна гама от хранителни елементи за растенията.

Тъй като в процеса на своето развитие растенията променят своите потребности от химични елементи, то е необходимо да знаем в коя фаза какви са техните нужди по принцип. Казвам по принцип, тъй като по ред причини е възможно да се появят признаци на липса на даден елемент, при което е необходимо специално торене за коригирането му.

17-6-18; 21-7-18 (формули на марката Кристалон)
Когато започва вегетацията, характерна за пролетният сезон, растенията започват активно развитие на листна маса. Необходимо е повишено съдържание на азот винаги в добро съотношение с другите елементи.

20-20-20; 15-15-15 (формули на марката Кристалон)
Повишаване на фосфорът подобрява образуването на корени при младите растения, затова е добре да се прилага при засаждане. Образуването на цветове е свързано с по големи нужди от този елемент - добър момент за торене е преди да са се появили цветните пъпки.
Тази формула е сравнително универсална, и се оказва доста резултатна за всички фази на развитие.

15-5-30 (формули на марката Кристалон)
Добре е да се тори с повишено съдържание от калий когато растението цъфти, и особенно през есентта за да се гарантират достатъчно резерви за периодът на покой през зимата. По време и след цъфтеж нуждите се увеличават за да се подобри формиранетo на плодовете, и семената в тях. Цветовете добиват по голяма дълготрайност.

Не споменавам калция като елемент от комбинациите, тъй като не може лесно да се комбинира с фосфор, и сулфати. Hеобходимо е внасянето му като отделен тор . Tова е много важен елемент с постоянни нужди през целия цикъл на развитие. Макар и да се намират доста резерви натурално в почвата, се налага допълнително торене с калций. Имайте в пред вид че растението не може да го пренасочва вътре в организма си, както е с други елементи. Евентуалната му липса би довело до трайни смущения.

Каквато да е кобинацията на всеки тор, е необходимо да се знае че елементите трябва да имат винаги адекватно съотношение, и равновесие. Обратното би предизвикало определен антагонизъм, и съответно блокиране.

Примери:

• Калий, калций и магнезий се отблъскват едни с други, в случай че някой от тях е в повече.
• Прекалено внасяне на калиев хлорид, образува с магнезия магнезиев хлорид, които се измива с лекота, и така предизвиква недостиг на магнезий.
• Прекалено калий забавя усвояването на нитратен азот, калций, и магнезий.
• Прекалено калций пречи за усвояването на магнезий, калий, желязо, и манган.
• Прекалено натрий, и амониев азот пречат на усвояването на калция.

Съществуват специални апарати с които е възможно да се отчитат количеството на соли както в почвата, така и във водата. Това са така наречените кондуктометри (ЕС - метри). Измерват електрическата кондуктивност на средата и при наличие на соли-тя е по голяма, и обратното-по ниска при липса на такива. Единиците в които се изразяват тези количества са милимо на сантиметър((mmho/cm), или милиСиеменс на сантиметър (mS/cm). И двете единици имат една и съща стойност. Прието е 0,670 г/л соли да отговаря на 1,000mS/cm(mmho/cm), макар че в зависимост от типa на соли може да стигне до 0,700 г/л . Отделни апарати отчитат в mS/cm, и други директно в мг/л. Допустимите граници за съдържание на соли при повечето растения се движи от 1,000 до 2,000 mS/cm, или в грамове е от 0,670 г/л до 1,340 г/л.
Да приемем че желаете да торите с торна вода в концентрация 1г/л. В дестилирана вода при доза 1г/л апаратът ви би отчел 1,493 mS/cm. Сега вземете под внимание и съдържанието на соли в обикновенната вода, която ползвате за поливане. Нормално в нея се съдържат соли от порядъка на 0,15г/л(0,250 mS/cm) до 0,5г/л(0,746mS/cm), и при тези с голямо съдържание на варовик над 0,7г/л( 1,000mS/cm). Така че е необходимо за окончателната стойност на ЕС- метъра при желано торене в доза 1г/л, освен стойностите на кондуктивността от солите на тора да се прибавят, и тези на самата вода. Mного е важно да се взема под внимание изборът на вода за поливане да е с минимално съдържание на соли. В случая варовиковата вода в сравнение с дъждовната е крайно неподходяща за растенията.

* Гарантирайте добра почвенна влага предварително, за да подсигурите хомогенно разпределение на постъпващия тор в почвата.

* Избягвайте след торене почвата да не пресъхва, тъй като при липса на вода концентрацията му нарства много, и може да повреди корените.

* Ако растението не расте добре, не винаги причина за това е неправилното торене. Вероятно има неподходящи климатични условия, неправилно поливане, някакво заболяване, или паразити.

В това изложение не споменавам нищо за фактора pH, който не бива да бъде пренебрегван в никакъв случай. Всъщност именно той е, така да се каже, ключът за храната в почвата.

KRISTALON® 3-11-38+4Mg - кафяв
KRISTALON® 6-12-36+3Mg - оранжав
KRISTALON® 12-12-36+1Mg - червен
KRISTALON® 13-40-13 - жълт
KRISTALON® 15-5-30+3Mg – черен/бял
KRISTALON® 18-18-18+2Mg - зелен
KRISTALON® 17-6-18+2Mg – тъмно син
KRISTALON® 20-5-10+2Mg – светло син

Микро-елементи % :

B - 0,025
Cu - 0,01
Fe EDTA - 0,07
Mn - 0,04
Mo - 0,004
Zn - 0,025

Аз ползвам само три формули

KRISTALON® 17-6-18+2Mg при развитие на младите растения
KRISTALON® 13-40-13 в много редки случаи при разсаждане, и преди цъфтеж
KRISTALON® 3-11-38 в последната фаза от цъфтеж до края на сезона
И ВИНАГИ С ПРИСЪСТВИЕ НА КАЛЦИЙ чрез други източници

По време на цъфтеж увеличавам дозите. Тогава повечето растения гълтат максимално минерали.
Това е по принцип, иначе им правя разни гъдели с цял арсенал от други кремове и помади според "зависи".

Конкретно за Кристалон

По време на цъфтеж, и късна есен. Ниското съдържание на азот намаля вегетацията. Подготовка на растенията за зимен покой.
KRISTALON® 3-11-38+4Mg
KRISTALON® 6-12-36+3Mg


Преди цъфтеж
KRISTALON® 13-40-13

По време на цъфтеж и вегетация
KRISTALON® 3-11-38+4Mg

Универсалната рецепта. Който се чуди коя за какво е, поне с тази няма да сгреши.
KRISTALON® 18-18-18+2Mg

Тези двете стимулират вегетацията
KRISTALON® 17-6-18+2Mg
KRISTALON® 20-5-10+2Mg


Хм ... "Оранжев или жълт?" ... , и защо не син или бял?

Понякога наистина е трудно да се определи именно с каква композиция да се тори.

Трябва да изхождате на първо място от цикъла на развитие на растението. В конкретния случай растението е с постоянна вегетация, и в същото време обилен и непрестанен цъфтеж, което би предизвикало известни колебания относно избора на минералните торове.
Преди да ви дам конкретния съвет при тази ситуация е необходимо да ви обърна внимание на нещо много важно. Това което кара растението да цъфти са определено климатичните условия при които ги отглеждате, и не точно наличието на един или друг елемент в почвата. Минералите единственно спомагат да протичат адекватно физиологичните процеси в растенията, снабдявайки ги с необходимите количества елементи според техните нужди. Накратко, колкото и да внасяте фосфор в почвата, ако растението няма добри климатични условия, или фаза на развитие едва ли ще го накарате да цъфне.

Относно прилагането на торовете е добре да се знае че не е нито формулата, нито марката основна причина за да се развиват вегативно, или цъфтят растенията ви. Минералите които внасяте снабдяват нуждите в зависимост от актуалната им консумация. Това означава че ако фосфора примерно е елемент който спомага за обилен цъфтеж, колкото и да увелчите неговата доза едва ли ще принудите растението ви да цъфне. Други фактори влияят на тези процеси, като интензивност на светлина, температура, влага, стадий на развитие, съотношение ден/нощ, и др.
Основно е нужно да се знае в кой момент какво консумира растението, за да бъде снабдено адекватно количество и съотношение от минерали.

Кредит: FLORIST
Редакция/адаптация: WDScorpio
 
415
143
Роля на хранителните елементи

Азот – N като компонент на белтъците играе първостепенна роля в процесите на растежа и размножаването на живите организми. Като съществена част на молекулата на хлорофила, азотът играе важна роля в процеса на фотосинтезата, в образуването на листната маса и формирането на плодовете и семената. Азота дава отражение върху целия растителен организъм: хабитус на растението, морфология на органите, темп на развитието, обща биологична продуктивност, количество и качество на добива.

Фосфор - P необходим за устойчивото развитие на растенията, дава енергия на клетките. Развива кореновата система, като същевременно ускорява цялостното развитие на растенията и повишава добивите. Играе важна роля при формирането на някои мазнини, скорбяла и при израстването на здрави семена. Чрез стимулиране клетките на растението, фосфора по естествен път предпазва от развитието на болести. Има балансиращ ефект върху растението.

Калий - К играе жизненоважна роля във физиологичните и биохимични функции на растенията. Той подобрява устойчивостта на болести по стеблата и листата, активира различни ензими в растенията, допринася за развитието на восъчен слой на епидермиса, който предпазва от заболявания и загуба на вода, регулира клетъчното налягане за да предотврати повяхване, увеличава размерите и подобрява вкуса на плодовете, като спомага за синтезиране на аминокиселини (градивните блокове за протеини), хлорофил, и пренасянето на скорбяла и захари от листата към корените.

Бор – B необходим за синтеза на протеин и се свързва с увеличената клетъчна активност, която води до зрялост с по-голям брой цветове, плодове, по-богата реколта и по-добро качество. Оказва също влияние на метаболизма на азота и въглехидратите и осмозата в клетките. Бързото му усвояване, благоприятства залагане на плодни пъпки, реси, цъфтежа, допринася за обмяна на въглехидратите и белтъците, в образуването на растителните тъкани, в усвояването на минерални елементи.

Мед – Cu е много важна в репродуктивния стадий от растежа на растението и играе индиректна роля в производството на хлорофил. Има съществено значение за поддържане нормалната обмяна на веществата, за повишаване на добивите, устойчивостта срещу неблагоприятни климатични условия.

Желязо – Fe е в основата на образуването на хлорофил и за фотосинтезата. Желязото е активиращият елемент в няколко ензимни системи. То е важно при дишането и други окислителни системи на растенията и е жизнено важна част от кислородопренасящата система.

Манган – Mn играе роля в много от жизненоважните процеси при растежа. Той обикновено действа при ензимните системи на растенията, включени в разпада на въглехидратите, при азотния метаболизъм и много други процеси

Молибден - Mo необходим за симбиотичното фиксиране на азот от въздуха. Той е жизненоважен за редуцирането на нитратите и при синтеза на протеин от всички растения. Под негово влияние растенията получават едновременно азот и фосфор и с това помага за по-пълното усвояване на фосфора от есенното торене с фосфорни торове.

Цинк - Zn е важен за трансформацията на въглехидратите и регулиране потреблението на захар в растенията. Той формира част от ензимните системи, които регулират растежа на растенията. Цинкът е необходим елемент при синтеза на хлорофила.

Сяра - S влиза в молекулата на аминокиселините цистеин, цистин и метионин.тя участва в синтеза на белтъци; структурен елемент е при изграждането на биологичните мембрани; регулира транспорта в растителния организъм; повишава устойчивостта към кисели почви; тя играе важна роля в окислително-редукционните процеси, в енергийния баланс, при функционирането на фитохормоните, при активирането на ензимите и в образуването на хлорофила; при липса на сяра няма азотна обмяна, няма делене на клетките и не се образува хлорофил, от което следва, че има налице потиснат растеж.

Калций - Ca е еднакво необходим както за нормалното развитие на кореновата система на растенията, така и на надземната им маса. При недостиг на калций силно се потиска усвояването от растенията на амониевия и нитратния азот. В надземните органи на растенията на калция е свързана с фотосинтезата и растежа. Има голямо значение за физикохимичните свойства на почвата. Той оказва положително влияние върху реакцията и устойчивостта на структурата на почвата и режима на хранене на растенията. Не се придвижва от застаряващите към по-младите и по-деятелните органи и тъкани. При недостиг на калций растежът на растенията се задържа. Върховете на младите листа се завиват надолу, а по периферията им се развива некроза, която преминава в кафяв пригор. Корените не образуват странични разклонения и кореновите им власинки се превръщат в слизеста стъкловидна маса.

Магнезий - Mg участва в изграждането на хлорофила, а чрез него и в процеса на асимилацията на въглеродния двуокис. Като активатор на ензимите магнезият играе важна роля в обмяната на въглехидратите, улеснявайки образуването и разпадането на съединенията на глюкозата и фосфорната киселина. Играе известна роля и в синтезирането на нуклеопротеидите, мазнините и аскорбиновата киселина. Магнезият проявява общо регулиращо действие и при усвояването на хранителни елементи и вода чрез корените на растенията, като дава отражение върху състоянието на колоидните системи на кореновите клетки. Особена роля се приписва на магнезия в усвоява нето и транспортирането на фосфатите в растенията.

Кобалт - Co наличието на кобалт, хром благоприятстват биохимичните процеси, като фотосинтеза, белтъчната и въглеродната обмяна, при образуването на витамин В12.

Кредит: ABT
 
198
63
Някъде бях гледал, но не я откривам. Някой ще ми предостави ли схема за торене с кристалон? Ре;ил съм да го пробвам на едно фотопериодно. Тъкмо влиза в цъфтеж.
 
415
143
Дори не си си направил труда да прочетеш това което съм написал!

Схемата е примерна изпробвана и успешна. Препоръчвам да използваш и FloraKleen.
Tor kristalon (1).png


Кафяв - Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.3EC
Син - Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.6EC
Жълт - Солева концентрация ЕС при 1 г/л вода - 1.0EC
 
72
33
Ако нямате ЕЦ метър,поливайте с дадените стойности,но не повече от литър на растение.
Аз торих 2 пъти по схемата - за 3 седмица и за режим 12/12 и като ми дойде ЕЦ метъра от саксиите изтече 4,4 +++++ :opps: . Не твърдя на 100% че е от кристалона,но да се тори с него на тъмно е много голям риск.
 
198
63
Дори не си си направил труда да прочетеш това което съм написал!

Схемата е примерна изпробвана и успешна. Препоръчвам да използваш и FloraKleen.
View attachment 661741

Кафяв - Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.3EC
Син - Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.6EC
Жълт - Солева концентрация ЕС при 1 г/л вода - 1.0EC
Благодарско
 
198
63
Ако нямате ЕЦ метър,поливайте с дадените стойности,но не повече от литър на растение.
Аз торих 2 пъти по схемата - за 3 седмица и за режим 12/12 и като ми дойде ЕЦ метъра от саксиите изтече 4,4 +++++ :opps: . Не твърдя на 100% че е от кристалона,но да се тори с него на тъмно е много голям риск.
ЕЦ метъра нямам
 
37
8
Дори не си си направил труда да прочетеш това което съм написал!

Схемата е примерна изпробвана и успешна. Препоръчвам да използваш и FloraKleen.
View attachment 661741

Кафяв - Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.3EC
Син - Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.6EC
Жълт - Солева концентрация ЕС при 1 г/л вода - 1.0EC
Много полезно инфо! Само да попитам понеже гледам коментара на друг колега, ти поливал ли си с повече от литър на растение, смисъл ако гледам аутдор и поливам 3-5л на корен пак ли да спазвам таблицата?
 
415
143
Последния ми гроу ги поливах с 1.6л на саксия 1.3г/1л микс кристалон. Миналата година аутдора го поливах с по 3л на корен, като микса кристалон беше 1г/1л можеше доста по-силна концентрация, но тогава не знаех с какво ЕС поливам и не исках да ги предобря. ЕС 1.5-1.8 е оптимално и не бива да се превишава, а това, че торите растенията с максимални дози торове не означава, че те ще растат по-бързо или по-големи.
Искам да подчертая дебело, че горната таблица се отнася за почва с 0-0-0 NPK в момента на засаждане. Ако почвата, която сте закупили съдържа хранителни елементи не трябва да започвате торенето от 1-ва седмица. Моят почвен микс ми позволява да торя чак след 20-25 ден.
 

Kot

1,112
163
Като се казва, че се слага 1 грам на литър вода не означава, че всяко растение се полива точно с 1 литър... Някое може да има нужда от 200 мл. друго от 20 литра.
 
513
93
аз искам само да предупредя !!!!първо прочетете кво е написал и без EC не торете особено с кристалон къвто и да бил той на цвят!!!щото умират за по малко от 24 часа-неспасяемо!!!
!!!
 
513
93
що не пробваш да им сложиш малко повече на твоите и ги снимай да видим кво ша е еднодневка ли две ли???
 
37
8
Да попитам друго. Ако например имам 5 растения и ги поливам с 10 л вода общо, може ли да смеся количествата различни кристалони предварително и да си ги направя като дози, например 1гр жълт + 1гр кафяв + 2 гр син всичко заедно в ендо пликче и като дойде време за поливане само изсипвам пликчето във водата и поливам, или не е хубаво да се смесват предварително?
 
415
143
Да можеш аз точно по този начин си ги правя на готови смеси за да не се занимавам да ги меря всеки път.

ЖЪЛТ-КАФЯВ-СИН
При NPK 0-0-0 на почвата
на 10 литра вода
1 седмица вегетация -1+ 0.8+ 1.6
2 седмица -1.9 +1.5 +3.2
3 седмица - 2.5+ 2 +4.2
режим 12/12 - 2.64+ 2.2+ 5.1
увеличаване на ръста - 2. 64+ 2.2+ 5.1
първи пистили - 2.8 +2.7 +5.6
начало цъфтеж - 3.5+ 2+ 5.6
разгар на цъфтежа - 3.7 +2+ 5
цъфтеж - 3.6 +3.7+ 2.1
пик на цъфтежа - 4.4+ 5.5+ 0.1
 
262
93
момчета хубава тема доста труд , за което адмираци . АМА дайте малко по био , с теq кристалони ко правите qки глави ама дробчето дроб сарма , главите наблускани с токсин колкото и да чистите после .Нqмам време за безмислени спорове по форумите .. .. просто ми е мучно за вас .с 5 лева жонка не се гледа ...
 
262
93
Още преди 10-12 години нещата стоqха таака в нашия град ... имаше 3 групи на гледачи на марихуана .едните бqха наи големите изроди , хора които бqха отгледали тонажи по полqта в горите ако щеш и в балкана , те гледаха изцялооооо органично .там само ако нqкои беше казал кристалон и още на крис .. нqкои щеше да му изплущи един шамар хаха .вторите бqха в час ама наблqгаха qко на парите сами да им отгледат козя , органични торове които сега струват 200 лева цqлата колекциq тогава бqха по 300 400 долара без митото , ако искаш копувай /и да далеко сум от мисалта че ораганичните торове по магазините са 100% органични /. иииии 3 тата група бqха гледачте с кристалона , на тqх сички им се пресмивахме и ги сочихме с пруст. причината проста ами те не правеха разлика между синтетична химия и органична , или пук знаеха за кво иде реч ама го правеха за кинти и ги болеше за дробчето на клиента. и така сега 10 плус години по кусно мъкааа ми е да гледам млади гледачи , за които наи важното е глава да има и да е напластена ъаааааааааааааъ.2005 лактофола беше за наи големите мамули , а в 2017 сами ще ви оставq да се замислите при условие , че вече сичко е доступно .кристалончето е за гледачи от средновековието .едно е сигурно наи добрите гледачи не гледат нито с кристалон нито с готов тор на наи известните марки и 2005 беше така сиг сум че и сега е така .... ако и един човек заебе синтетичната химиq от моq пост , ще сум доволен ...
 

Kot

1,112
163
Ей, неграмотник, ако обичаш не давай наклон на съфорумците с какво да гледат и как да гледат. Ти си гледай както ти е кеф, но не ни натрапвай мнението си.
 
37
8
Да можеш аз точно по този начин си ги правя на готови смеси за да не се занимавам да ги меря всеки път.

ЖЪЛТ-КАФЯВ-СИН
При NPK 0-0-0 на почвата
на 10 литра вода
1 седмица вегетация -1+ 0.8+ 1.6
2 седмица -1.9 +1.5 +3.2
3 седмица - 2.5+ 2 +4.2
режим 12/12 - 2.64+ 2.2+ 5.1
увеличаване на ръста - 2. 64+ 2.2+ 5.1
първи пистили - 2.8 +2.7 +5.6
начало цъфтеж - 3.5+ 2+ 5.6
разгар на цъфтежа - 3.7 +2+ 5
цъфтеж - 3.6 +3.7+ 2.1
пик на цъфтежа - 4.4+ 5.5+ 0.1
Евала брат! Лятото като е много топло аз поливах през ден, даже можеше и всеки ден обаче да го кажем през ден. В такъв случай да спазвам ли схемата тор - вода -тор -вода или да торя само веднъж седмично? Питам понеже нямам ЕЦ метър.
 

Kot

1,112
163
Евала брат! Лятото като е много топло аз поливах през ден, даже можеше и всеки ден обаче да го кажем през ден. В такъв случай да спазвам ли схемата тор - вода -тор -вода или да торя само веднъж седмично? Питам понеже нямам ЕЦ метър.
Ти и да имаш ЕЦ метър за растения в дупки не може да ти помогне. Там и без метър се знае в един грам примерно син кристаалон колко ППМ има, но не можеш да измериш изтичащата вода и да си направиш сметка много или малко даваш. Затова си трябва торене по усет, трябва да гледаш външния вид на китките.

п.п. един ЕЦ метър от Китай струва 10 лева, затова ми е чудно как толкова хора пишете, че нямате ЕЦ метър...
 

Latest Cannabis Seeds

Xanadu

Xanadu

Bandaid Haze #7 x Pre98 Bubba Kush
12
Feminized
New
$150.00
Bubba’s Sis

Bubba’s Sis

ChemSis x Pre-98 Bubba Kush
12
Feminized
New
$150.00
Schromba

Schromba

Schrom x Pre-98 Bubba Kush
12
Feminized
New
$150.00
Kaffir Kush

Kaffir Kush

Key Lime Pie x Pre-98 Bubba Kush
12
Feminized
New
$150.00
Top