Пръст И Торене

здравйте,за първа година ще опитам да отгледам нашето любимо разтение.Изчетох много дневници и много друга важна информация,но все още някой неща не са ми ясни.

1.Почвата-прочетох страшно много неща и въпросът ми не свързан с кво трябва да я обогатявам на хранителни вещества а това каква пропорция да използвам.

2.Торовете- също имам неясноти с това как стават пропорциите и това как се използват в смисъл дали се разрежда вода и да ги поливам с торта подобни неща

Знам,че въпросите ми може да са отекчително за някой от вас и ви разбирам,но за мен е важно въпреки и с критика да мога да постигна добри резултати.Все пак нямам никакъв предишен опит .Никой не се ражда научен.
Благодаря предварително!
 
Google translate says that you said this;

healthy, for the first year I will try to cultivate our favorite conversation. I have learned a lot of diaries and many other important information, but some things are still unclear to me. 1. I have read a lot of things and my question is not related to what I need to enrich her with nutrients and what proportion I use. 2. Torments - I also have some ambiguity about how proportions are becoming and how they are used in the sense of whether water is diluted and polished with cake like stuff I know that my questions may be justifiable to one of you and I understand you, but it is important to me despite the criticism that I can achieve good results.
 
Top