Nol van Schaik:"Aan alle coffeeshopondernemers van Nederland"

Beste collega's,


Zoals jullie misschien al weten hebben de 16 haarlemse coffeeshops besloten om de Wietpas als zodanig niet in onze coffeeshops in te voeren.
Uit een in onze coffeeshops gehouden enquete, (Uitslag enquete door 16 Haarlemse coffeeshops. Adobe acrobat reader .pdf) blijkt dat slechts 12.4 % van onze huidige klanten geregistreerd lid zou worden.

Met het nemen van dit besluit lopen we geen enkel gevaar, en ook niet met het uitspreken van ons besluit in de landelijke pers.


In Haarlem kan namelijk de Wietpas niet ingevoerd worden, tenminste, niet het discriminerende deel ervan, het uitsluiten van buitenlandse bezoekers. Om buitenlandse bezoekers te moeten/kunnen weigeren in coffeeshops, moet namelijk eerst het z.g. Ingezetenen Ctriterium in de APV worden opgenomen, en wel door een meerderheid van de gemeenteraad. Tot dusver is dit alleen gedaan in Maastricht, onder leiding van de toenmalige Burgemeester Gerd Leers. De gemeente Maastricht wil nu overigens het IC uit de APV verwijderen.


.4 Het verwijderen van het ingezetenencriterium (coffeeshops): artikel 2.3.1.3e
In het kader van de proef met het ingezetenencriterium heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 29 juni 2011 overwogen dat het in artikel 2.3.1.3e opgenomen ingezetenencriterium onverbindend is wegens strijd met de Opiumwet. De verkoop van softdrugs is verboden in de Opiumwet, waarmee er geen ruimte bestaat voor nadere regulering van de verkoop van softdrugs in een autonome verordening. Om die reden dient deze bepaling dan ook uit de APV te worden verwijderd.


Met het IC in de Maastrichtse APV kon hij vervolgens ingrijpen, dat deed hij bij coffeeshop Easy Going van Marc Josemans, hij wist daar een paar Fransen in de shop te 'betrappen'. De daaropvolgende rechtszaak werd gewonnen door de Fransman,hij was onterecht gediscrimineerd.


Het OM ging in beroep bij het EU Hof, zij oordeelden dat in Maastricht wel degelijk buitenlanders uit coffeeshops geweerd mochten worden, zij het alleen omdat Maastricht het IC hanteerde, anders had de Fransman gewoon weer gewonnen.
Als deze Fransman in elke willekeurige coffeeshop in Nederland binnenstapt, kan hij daar niet geweigerd worden, nu niet, na 1 Mei niet, en na 1 Januari 2013 niet, want geen enkele gemeente heeft het IC in haar APV, alleen Maastricht. Dat maakt de Wietpas van Opstelten dus machteloos in heel Nederland, behalve Maastricht.


Daarom hebben wij besloten om helemaal niet aan de Wietpas mee te doen, want als we buitenlanders niet hoeven te weigeren, heeft het registreren van Nederlanders geen zin, zij zijn immers niet minder dan een buitenlandse toerist.
Verder heeft registratie een averechts effect, het jaagt de lokale cannabis consument de coffeeshop uit, en die was volgens Ivo juist bedoeld voor de lokale blower?!


Tot dusver hebben we geen negatieve reacties gkregen, ook niet van de plaatselijke politiek, en de gemeente hebben keurig melding gemaakt van ons voornemen.


http://www.jeroenfritz.com/?p=6846


http://www.gemeente.nu/web/Handhaving/Openbare-Orde/55729/Geen-wietpas-in-Haarlem.htm


Zou het voor jullie ook niet het overwegen waard zijn om gewoon de Wietpas af te wijzen, dan zijn we van dat gezeur af, en mag Minister Opstelten de volgende zet verzinnen.


In Maastricht wordt ook al gesproken over het weigeren van de Wietpas.


http://maastricht.dichtbij.nl/regio...ichtse-bijval-standpunt-haarlemse-coffeeshops


Ons personeel en onze klanten stellen onze houding bijzonder op prijs, zij willen hun baan en hun gezellige plekkie ook voor geen prijs kwijt.


Ik hoop op jullie steun,


Nol van Schaik,


Secretaris Team Haarlemse Coffeeshopondernemers. (THC)
[email protected]
0034647273757

http://www.coffeeshopnieuws.nl/inde...aan-alle-coffeeshopondernemers-van-nederlandq
 
Top