Over het prinSSbernhard 'cultuur'fonds

Uit verschillende delen van ons land bereiken ons de laatste tijd berichten over geprobeerde levendige geldinzamelingen ten bate van een fonds voor kunst en cultuur, dat genoemd is naar de grootste Nederlandse cultuurplebejer die ooit geleefd heeft.

Of dat te maken heeft met tegenvallende inkomsten dan wel dat deze activiteit deel uitmaakt van een van de vele charme-offensieven, waaraan ons volk de laatste tijd onbarmhartig wordt blootgesteld door een familie, het hof, de regering en tienduizenden stille collaborateurs ten gunste van een troonopvolging die het totaal vermorzelde imago van de vader van het laatste erfelijk Nederlandse staatshoofd een beetje moet bij plamuren. En die tevens de bijkomende gedachte koestert dat een huwelijk met de dochter van een oorlogsmisdadiger een geschikt middel is het volk duidelijk te maken dat de hele familie Amsberg het Nederlandse volk gewoon naar haar hand zet in plaats van omgekeerd, nl. dat die familie eerbiedig luistert naar wat het volk eigenlijk wil, weten we niet.
Feit is immers dat de troon wankelt als nimmer te voren én dat de nieuwe zegswijze liegen als Lippe' steeds meer wordt gehoord.

Hoe dan ook, de campagne die momenteel voor het 'cultuur'fonds wordt gevoerd prijst op alle mogelijke manier de schoft - schavuit is een veel te lief woord voor deze smeerlap - aan als een cultuurheld bij uitstek. Dat kan niet serieus bedoeld zijn. Natuurlijk is het zo dat de tijden veranderen en dat we in 1940, (het fonds is 10 augustus 1940 opgericht) toen Lippe van ingezameld geld vliegtuigen (zijn hobby) wilde kopen! - een slecht én een duidelijk voorteken - niet konden bevroeden dat de man die als 'godsgeschenk' was binnengehaald en een MWO kreeg - met onze spijtbetuiging aan Willem I, II en III, Wilhelmina én aan meneer Kroon - zich zou ontwikkelen tot zo'n godvergeten proleet, anti-democraat, vrouwenloper, bedrieger, wapenhandelaar en top-crimineel die alleen dank zij vriendjes als Den Uyl en Van Agt aan het cachot ontsnapte, alles te lezen in de moderne literatuur, zodat niemand, ook het bestuur van het SS-fonds niet, nu nog kan aankomen met het verhaal dat we trots moeten zijn op die familie Amsberg en op de heer Lippe in het bijzonder.

Wanneer wij, als Pro Republica het goed begrepen hebben, zou het bestuur van het fonds in zijn hart eigenlijk niets liever zien dan dat die stinkende associatie met deze enge man totaal verdwijnt. Waarom doe je dat dan niet? Dat verhaal over die andere tijden is natuurlijk kletskoek van de bovenste plank. Eenmaal schoft, altijd schoft. Elke tijd heeft zijn eigen beeldvorming, hoe dwaas deze in latere tijden ook eruit ziet. Moeten we weer gaan geloven in zonden, genades, aflaten, gebeden, bedevaarten, wonderen, verschijningen, sacramenten, zegeningen, enz., alleen omdat deze ooit eens en wel honderden jaren achtereen de gewoonste zaak van de wereld waren? Lippe mag vroeger een tijdje een aantal veren in zijn lichaam gekregen of zelf gestoken hebben, dat betekent toch niet dat het nageslacht daaraan tot in alle eewigheid gebonden is?

Of negeert het bestuur van het fonds een naamsverandering omdat zulks de zoals iedereen kan zien - wankelende - monarchie dan al onmiddellijk naar het rijk der schimmen zal verwezen worden? De enige overblijvende reden kan niet anders zijn dan dat de bestuurders van het fonds met hetzelfde gemak zelfs van de FIFA konden zijn en dat hun devies 'pecunia non olet' (geld stinkt niet) kan zijn. Dat zou dan best mooi aansluiten bij het gedachtengoed van mijnheer SS von Lippe.

STEUN CULTUUR JUIST NU DOOR GEEN LID TE WORDEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUUR FONDS.
Lid worden van en/of doneren aan ProRepublica lijkt ons beter. Alleen met geld kunnen wij functioneren.
 
Top