U bent psychotisch, mijnheer Vissers!

Opgesloten
Inmiddels is René Vissers©, na drie weken en ruim drie dagen in naam van Hare Grajesteit Koningin der BV Vernederland opgesloten te zijn geweest in een psychiatrische gevangenis, eindelijk weer vrij. De schande die Hare Grajesteit met deze detentie over zich af heeft geroepen zal haar zelf een rotzorg zijn. Zij zal met Kerstmis weer even vrolijk haar ‘mensvriendelijke’ edoch gestrenge masker opzetten om haar Vernederlandse onderdanen een serieuze Kerstwens mee te geven. Veel van die onderdanen weten niet dat Hare Grajesteit op de onlangs gehouden Bilderbergconferentie in Sankt Moritz in Zwitserland samen met haar medecomplotters de plannen voor deze wereld weer van een actueel kader heeft voorzien. Wat dit actuele kader inhoudt zullen we de komende maanden gaan ervaren. Of die plannen het mogelijk maken dat meerderen hetzelfde lot als René zullen ondervinden, zullen we moeten bezien. Het ongelooflijke onrecht dat René wordt aangedaan is schrijnend en tevens tekenend voor de staat waarin de BV Vernederland momenteel verkeert.

Ontaarding
Dat er in Vernederland een ontaarding van de rechtsgang, van moreel/ethische en vooral menselijke waarden en het respecteren van mensenrechten heeft plaatsgevonden mag inmiddels meer dan duidelijk zijn. De show van een demo(n)cratische rechtsstaat is een karikatuur van zichzelf geworden. Overheidsdienaren op velerlei gebied nemen de door hen uitgeoefende functies zo bloedserieus, dat zij bereid zijn om gedurende de uitoefening er van hun menselijkheid bij aanvang van hun dienst aan de kapstok te hangen. Die menselijkheid is een hoogst waarschijnlijk versleten jas, die zij alleen in hun vrije tijd menen te moeten dragen. De wereld van functies is een papieren wereld die vanuit een op hol geslagen hoofd is vormgegeven en laat geen enkele ruimte voor gevoel.

Regels zijn regels en als ze dat niet zijn, dan bepalen de functionarissen dat ze dat wel zijn. Het is verbijsterend om te ervaren hoe mensen een totaal ander iemand kunnen worden wanneer ze in functie zijn, vooral wanneer ze functies bekleden die binnen de papieren schijnwereld van een autoriteitskenmerk zijn voorzien door de bazin van de BV Vernederland. Binnen de BV Vernederland mag er door functionarissen naar believen worden vernederd, nee er moet worden vernederd. Zonder het vernederen van onderdanen, weten zij immers niet dat zij slechts onderdanen zijn. Wanneer een onderdaan boven komt drijven en een bovendaan meent te kunnen zijn, treft hem het lot dat René nu ondergaat. Onderdanen behoren zich te gedragen volgens de voorschriften van de BV Vernederland en zich slechts als gewillige financiële melkkoeien op te stellen. De onderdanenkudde wordt volledig geautomatiseerd gemolken en is middels het Burger Slaven Nummer van een geel oormerk voorzien.

In de intensieve veehouderij hebben de moderne koeien een halsband met een chip, waardoor zij geautomatiseerd gevoederd en gemolken kunnen worden. Wat men met deze dieren doet, zal men ook met de onderdanenkudde gaan doen, wanneer deze uiteindelijk hun chip geïmplanteerd hebben gekregen. We are all human cattle in a human farming corporation. Tenminste, zo zien de zelfbenoemde bovendanen ons. Eén van die arrogante vermeende bovendanen, het Tweede Kamerlid voor het CDA Madeleine van Toorenburg, liet weten hoe zij de verhouding tot onderdanen ziet:

Maar de juridische hooligan Van Toorenburg die in een vorig leven ‘manager van een jeugdinrichting’ is geweest was nog niet klaar met haar sloperswerk. Na het openbare debat ging ze uitgebreid dineren met gesprekleider Max van Weezel en twee andere dames in Nieuwspoort. We spraken haar aan de bar.

Micha Kat: “Ik vind het echt heel kwalijk dat u een vaag onderzoek durft te citeren waaruit zou blijken dat de burgers ‘vertrouwen hebben in de rechtspraak’ terwijl de hele zaal moord en brand schreeuwt over corrupte en criminele rechters.”
Van Toorenburg: “Gelukkig is er nog dergelijk onafhankelijk onderzoek.”
Micha Kat: “Maar gelooft u dat onderzoek dan?”
Van Toorenburg: “Ja natuurlijk, absoluut.”
Micha Kat: “Nou, de burger gelooft dat onderzoek helemaal niet. Maar nu zien we ook de kloof tussen politiek en burger die met de week wijder wordt.”
Van Toorenburg: “Ja, het is maar goed ook dat die kloof er is!”
Micha Kat: “Wat zegt u nu? Dat die kloof goed is? Die moet toch juist kleiner worden? U bent toch een volksvertegenwoordiger?”
Van Toorenburg: “Nee, die kloof moet juist groter worden! Hoe groter hoe beter!”
Micha Kat: “Bent u gek geworden?”

Op dat moment rende de CDA-justitiewoorvoerder in totale paniek Nieuwspoort uit. Van dit gesprek zijn vele getuigen. Bron

Bovenstaand citaat maakt op heldere wijze duidelijk door welk een zooitje ongeregeld de zogenaamde volksvertegenwoordiging wordt bevolkt en parasiteert op de uit ons gemolken belastingen. Maar kunnen we van functionarissen die trouw hebben gezworen aan de belangen van Hare Grajesteit nog een belangenvertegenwoordiging van haar onderdanen verwachten?

De eed of belofte

Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging in de Tweede Kamer de eed of de belofte af.

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.”

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: “Dat beloof ik”. Bron

Woningcorporaties
Het is bekend dat woningcorporaties de afgelopen decennia waanzinnige winsten hebben behaald, door ieder jaar de huur flink te verhogen en de geleverde service te verminderen. Het is een fundamenteel mensenrecht om een menswaardig onderdak te hebben. Het is een fundamentele misdaad wanneer dat recht op een uitbuitende wijze te gelde wordt gemaakt. Het is ook een fundamentele misdaad dat deze corporaties in geval van een conflict met een huurder, de macht hebben om deze voor gek te laten verklaren, te laten arresteren, in een psychiatrische gevangenis te laten gooien en van al zijn mensenrechten te ontdoen.

http://www.argusoog.org/2011/06/u-bent-psychotisch-mijnheer-vissers/
 
Top Bottom