Waarom beschermt Opstelten liegende rechter W. uit alle macht?‏

Waarom beschermt minister Opstelten de criminele rechter W. uit alle macht? Oktober 2009 diende ik tegen deze voortijdig afgetreden rechter een strafklacht in wegens meineed en valsheid in geschrifte. Eerst 4 maanden later bezochten 2 rechercheurs van de Rijksrecherche mij op het kantoor van Chipshol. Hun eerste vraag was: "Wat is uw belang om Westenberg aan te klagen?" Mijn antwoord: "Welk belang heeft de Staat om deze liegende rechter niet te vervolgen wegens meineed?"

Geen 4 maar binnenkort nota bene 24 maanden later is het OM nog steeds niet gereed met mijn eenvoudige aanklacht, uiteraard voortreffelijk gedocumenteerd. Zelfs is over de voortgang (?) niets bekendgemaakt. Weet Westenberg teveel over misstanden bij de Haagse rechtbank? In zijn beginperiode werkte hij nl. onder de Haagse rechter Stolk, net als rechter Rueb inmiddels bekend als pedofiele rechter. Stolk was zo'n foute rechter dat hij zijn liefje Koos H. ongestraft als moordenaar zijn gang liet gaan. Stolk, een op het oog keurige rechter heeft Koos H. echter niet veroordeeld, integendeel hem in de gelegenheid gesteld nieuwe moorden te plegen, daadwerkelijk uitgevoerd.

Zelfs als Westenberg daarvan aanvankelijk niets geweten heeft, wat was dan de uitwerking op hem toen dit later wel bekend werd? Afschuw? Of, dacht hij, als dit toegestaan wordt, mag ik ook foute vonnissen vellen? Een rechter kan immers niets gebeuren! Stolk werd door de leiding nooit aangepakt (waarom niet?) en kreeg zelfs een uitbundig afscheidsdiner. Helaas voor Westenberg en Kalbfleisch is hun zo'n eervolle afscheidsreceptie niet vergund. Dankzij Chipshol!!!

De criminele rechter Westenberg weet te veel, vandaar zijn voorkeursbehandeling door Opstelten en het OM, waardoor hij niet uit de school zal klappen.

Lees meer daarover in mijn advertentie in het HD van vandaag en op http://www.schipholwanbeleid.nl
 
Top