• 🎅 Christmas Sale - 25% Off All Seeds 🎄
    Use Coupon Code At Checkout: XMAS25

What this flower may have is in week 7 will fix the flower

[QUOTE = "FourthCity, postimi: 2323933, përmes: 109075"]
Cila është temperatura dhe lagështia? Shumë ushqyes mund të keni një problem shumë.
[/ QUOTE]
Lagështia 27_29 gjatë ditës 64%
 
129
63
[QUOTE = "FourthCity, postimi: 2323933, përmes: 109075"]
Cila është temperatura dhe lagështia? Shumë ushqyes mund të keni një problem shumë.
[/ QUOTE]
Lagështia 27_29 gjatë ditës 64%
Bimët janë shumë të mbushura dhe afër dritave në atë temperaturë dhe lagështi. Unë mendoj se gjethet janë më të nxehta. Hulumtoni "VPD/Vapor Pressure Deficit" dhe merrni termometrin infra të kuqe për të kontrolluar temperaturën e gjetheve. Bimët duken sikur nuk mund të marrin frymë mirë, saktësia e VPD do të ndihmojë. Unë nuk flas shqip, shpresoj se përkthimi në Google ka kuptim!
 
Bimët janë shumë të mbushura dhe afër dritave në atë temperaturë dhe lagështi. Unë mendoj se gjethet janë më të nxehta. Hulumtoni "VPD/Vapor Pressure Deficit" dhe merrni termometrin infra të kuqe për të kontrolluar temperaturën e gjetheve. Bimët duken sikur nuk mund të marrin frymë mirë, saktësia e VPD do të ndihmojë. Unë nuk flas shqip, shpresoj se përkthimi në Google ka kuptim!
Thank you
 

Latest Cannabis Seeds

Sundae Cookies
Sold out

Sundae Cookies

Divine Genetics
Sundae Driver x GMO Cookies
12
Feminized
New
$200.00
Sunset Sherbet S1
Sold out

Sunset Sherbet S1

Divine Genetics
Girl Scout Cookies x Pink Panties
12
Feminized
New
$200.00
Strawberry Sorbet
Sold out

Strawberry Sorbet

DNA Genetics
Heirloom Swiss Sativa x Sorbet
6
Feminized
Limited
$85.00
Sorbet Stash
Sold out

Sorbet Stash

DNA Genetics
Headstash x Sorbet
6
Feminized
Limited
$85.00
Top