What this flower may have is in week 7 will fix the flower

[QUOTE = "FourthCity, postimi: 2323933, përmes: 109075"]
Cila është temperatura dhe lagështia? Shumë ushqyes mund të keni një problem shumë.
[/ QUOTE]
Lagështia 27_29 gjatë ditës 64%
 
[QUOTE = "FourthCity, postimi: 2323933, përmes: 109075"]
Cila është temperatura dhe lagështia? Shumë ushqyes mund të keni një problem shumë.
[/ QUOTE]
Lagështia 27_29 gjatë ditës 64%
Bimët janë shumë të mbushura dhe afër dritave në atë temperaturë dhe lagështi. Unë mendoj se gjethet janë më të nxehta. Hulumtoni "VPD/Vapor Pressure Deficit" dhe merrni termometrin infra të kuqe për të kontrolluar temperaturën e gjetheve. Bimët duken sikur nuk mund të marrin frymë mirë, saktësia e VPD do të ndihmojë. Unë nuk flas shqip, shpresoj se përkthimi në Google ka kuptim!
 
Bimët janë shumë të mbushura dhe afër dritave në atë temperaturë dhe lagështi. Unë mendoj se gjethet janë më të nxehta. Hulumtoni "VPD/Vapor Pressure Deficit" dhe merrni termometrin infra të kuqe për të kontrolluar temperaturën e gjetheve. Bimët duken sikur nuk mund të marrin frymë mirë, saktësia e VPD do të ndihmojë. Unë nuk flas shqip, shpresoj se përkthimi në Google ka kuptim!
Thank you
 
Top